Op deze website brengen we de verhalen samen van bewoners in verschillende buurten die zijn geconfronteerd met ingrijpende sloop- of nieuwbouwplannen – zonder overleg met en instemming van de bewoners – en die in verzet zijn gekomen.

Zoals op onderstaande kaart is te zien, worden momenteel nog meer straten en buurten geconfronteerd met dit beleid en staat dit in de toekomst nog meer bewoners te wachten – tenminste, als het toekomstige stadsbestuur blijft vasthouden aan de Woonvisie die in 2016 is aangenomen. Recht op de stad pleit voor een andere – betere – visie voor ons woonbeleid.

Op onderstaande kaart zie je de geplande sloop- en renovatieprojecten tot en met 2023 die op een overzicht staan van het gemeentebestuur van april 2020). In oktober 2021 is er een nieuw overzicht tot 2025 gedeeld met de gemeenteraad. Met het aantreden van een nieuw college in 2022 is het onduidelijk wat de status is van deze plannen. (Lees verder onder de kaart)

Bewoners organiseren zich

In reactie op de uitvoering van de Woonvisie zijn in veel buurten actieve bewonersgroepen gevormd zodat de wensen en plannen van bewoners kunnen worden ingebracht. Dat gaat vaak niet zonder slag of stoot. Recht op de stad pleit ervoor dat zeggenschap van bewoners altijd het uitgangspunt is bij het maken van plannen voor sloop of renovatie. De Woonvisie moet van tafel en bestaande plannen moeten in samenspraak met bewoners worden aangepast.

Lees via het menu bovenaan per buurt meer over wat de bewonersgroepen willen, hun protestacties (vaak met steun van ‘luis in de pels’ Menno Janssen) en over de stand van zaken.

Langere geschiedenis

De ‘herstructurering’ van buurten door sloop en nieuwbouw kent een langere geschiedenis, evenals het (deels succesvolle) verzet daartegen. De wens van opeenvolgende stadsbesturen om in Rotterdam minder huishoudens met lage inkomens te huisvesten en meer huishoudens met hogere inkomens aan te trekken kent zijn oorsprong ver voor de Woonvisie in 2016 van kracht ging. In de ‘Stadsvisie 2030’, een gemeentelijk document uit 2007 dat de basis vormt voor het stedelijk ontwikkelingsbeleid, worden grote delen van Rotterdam aangewezen als potentiële locaties voor ‘gentrificatie’. De Woonvisie uit 2016 heeft – ondanks protest, uitmondend in een woonreferendum – deze beleidslijn verder bekrachtigd.

Eerdere protesten 

In 2004 werd in Nieuw-Crooswijk sloop aangekondigd van 1800 woningen. De bewoners kwam in verzet en stapten met succes naar de rechter. Ook door de financiële crisis werd het plan bijgesteld, nadat de nieuwbouw jaren vertraging opliep. Uiteindelijk zijn 900 woningen gesloopt en werden de overige woningen opgeknapt. De gemeenteraad sprak in 2011 de wens uit ‘nooit meer zoals in Crooswijk!’

In 2007 kwamen bewoners in tuindorp Vreewijk in verzet tegen aangekondigde sloop in enkele straten. Tientallen woningen moesten plaatsmaken voor een seniorencomplex. De bewoners voerden met succes actie en de plannen werden gewijzigd. Sinds 2012 is Vreewijk beschermd stadsgezicht en enkele straten hebben de monumentenstatus.

In 2010 werden bewoners van de PWS-blokken in Bergpolder geconfronteerd met sloop. In 2015 zag de woningcorporatie toch af van sloop en in 2016/2017 is groot onderhoud gepleegd.

Meisje van negen woont met haar familie op de Hilledijk. Een fijne plek voor het gezin, maar hun toekomst is vanwege de sloop van de Tweebosbuurt onzeker.

2e Carnissestraat, december 2020