Hier vind je lees/luister/kijkvoer over woonbeleid, wat er mis is en hoe het beter kan (tips welkom!).

Kijken

Korte documentaire ‘Wijken voor de rijken?’ (Pakhuis de Zwijger, 2021)

Hoe kan Rotterdam beter omgaan met haar ‘probleemwijken’? (minicollege Frank van Steenbergen, Studio Erasmus, 2021)

Lezing: Een verhaal over plaatsmaken (Joke van der Zwaard, 2020)

Documentaire ‘Push’ (vml. VN-Speciale Rapporteur Leilani Farha gaat de strijd aan met de financialisering van huisvesting, 2019)

Jaagt Rotterdam armen de stad uit? (minicollege Gwen van Eijk, Studio Erasmus, 2019)

Documentaire ‘Alles flex?’ (gemaakt door o.a Abel Heijkamp van Bond Precaire Woonvormen, 2016)

Luisteren

Opstand tegen gentrificatie (podcast De Groene Amsterdammer, 1 juli 2021)

Woningnody met Marijn en Cody (podcast Het Redelijke Midden, 2021)

Lezen

Nieuwbouw-paniek (De Groene Amsterdammer, 30 juni 2021)

“Sloop Tweebosbuurt is deportatie van mensen met een laag inkomen” (Vers Beton, 24 juni 2021)

De wooncrisis is een mensenrechtencrisis (Sargasso, 4 juni 2021)

Cities for change: Sleutels voor een weg uit de wooncrisis (14 mei 2021)

Opinie: ‘Wooncrisis moet het belangrijkste thema van de verkiezingen zijn’ (Parool, 26 feb 2021)

Dankzij wooncoöperaties worden gezinswoningen weer betaalbaar – maar in Rotterdam lukt het niet (Vers Beton, 22 feb 2021)

Columnserie stadsgeograaf Cody Hochstenbach op RTLNieuws.nl

De afbraak van het betaalbare wonen (serie artikelen in de Groene Amsterdammer)

Over ondersteuning van zeggenschap

Menukaart voor bewoners(groepen) in de buurt, !Woon, maart 2021

Cooplink, Kennisnetwerk Wooncoöperaties

Opbouwwerk in Rotterdam (documentatie geschiedenis van opbouwwerk)

Lezen: boeken

Massih Hutak, Jij hebt ons niet ontdekt, wij waren hier altijd al. Uitgeverij Plium, 2020.

Floor Milikowski, Van wie is de stad. De strijd om Amsterdam. Atlas Contact, 2018.

Mark Hoogstad, Rotterdam, Stad van twee snelheden. Trichis Publishing, 2018.

Vers Beton, diverse auteurs, Help we zijn populair! Rotterdam stad in verandering. NAI010, 2016.

Ben Maandag, Stadsvernieuwing in Rotterdam. NAI010, 2019.

Doordenkavonden

Misverstanden, strijdliederen en hoop | Doordenkavond #1 verslag

Een alternatief verhaal over wijken in balans | Doordenkavond #2 verslag

Kijk terug: ‘Huizencrisis of wooncrisis: te weinig woningen of te veel geld? | Doordenkavond #3’ (video)

Kijk terug: ‘Slopen of renoveren: een duurzame afweging? | Doordenkavond #4’ (video)

Kijk terug: Good corp/Bad corp: de maatschappelijke taak van corporaties | Doordenkavond #5 (video)

Kijk terug: Coöperaties en andere vormen van ontwikkeling, eigendom en beheer | Doordenkavond #6

Selectie van bronnen bij ‘Het betere plan voor wonen in Rotterdam’

Make The Shift, internationale beweging opgezet door vml. VN-Rapporteur voor huisvesting Leilani Farha

Special Rapporteur on the right to adequate housing, United Nations Human Rights

Kinderombudsman Rotterdam, 2021, ‘Wie, wat, waar? Onder de loep: gemeentelijke regelingen voor kinderen in armoede’

Ben Maandag, Stadsvernieuwing in Rotterdam. NAI010, 2019.

Commissie Deetman/Mans, 2011, Eindadvies, Kwaliteitssprong Zuid: ontwikkeling vanuit kracht

Aedes, 2020, Voldoende en betaalbare woningen

Groenemeijer, L., M. Stuart-Fox & G. van Leeuwen, 2018, Naar een meer evenwichtige regio Rotterdam. Delft: ABF

OBI Rotterdam, 2021, Feitenkaart Aandachtsgroepen volkshuisvestingsbeleid Rotterdam en regio 2018 (pdf)

OBI Rotterdam, 2020, Monitor woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2019

SvWrR, Maaskoepel, provincie Zuid-Holland, e.a., 2019, Regioakkoord Nieuwe Woningmarktafspraken Regio Rotterdam 2018-2030 (pdf)

Europees Parlement, 2021, Parliament calls for action to solve housing crisis

Woonbond, 2020, Plan voor de volkshuisvesting

(c) Illustratie Xenia Gottenkieny voor Recht op de stad