Het betere plan voor wonen in Rotterdam

Categorie: Doordenkavonden Pagina 1 van 2

Startbijeenkomst Stadslab over zeggenschap

Op 11 oktober is de startbijeenkomst van het Stadslab ‘Zeggenschap en deelname bewoners in het woondomein’ in OASE Rotterdam met Catherine Koekoek, Richard de Brabander, Arjen van Veelen en onze eigen Joke van der Zwaard en Arie Lengkeek.

Recht op de stad en AIR, Architectuur Instituut Rotterdam, organiseren het Stadslab, een serie bijeenkomsten, in aanloop naar het Stadmakerscongres 2022 op 4 november. We verkennen de opgaven, mogelijkheden en voorwaarden voor meer zeggenschap van bewoners in het woondomein en zetten we de eerste stappen om dat te realiseren.

TEGENSPRAAK EN SOLIDARITEIT – HERUITVINDING VAN EEN PUBLIEKE ZAAK

 • Wanneer: 11 oktober, 20-22 uur (inloop 19:30 uur)
 • Waar: OASE Rotterdam, Schiehaven 25 (10 minuten fietsen van het centrum)

In deze startbijeenkomst bespreken we wat er nodig is voor het opnieuw opbouwen van zeggenschap van bewoners over hun woningen, woonomgeving en het woonbeleid van corporaties en gemeente. Met:

 • Catherine Koekoek, filosoof en architect, over de noodzaak van een democratische infrastructuur: fysieke ruimtes van en voor verschillende publieken waar ideeënuitwisseling, tegenspraak en alternatieven voor de bestaande gang van zaken kunnen ontstaan.
 • Richard de Brabander, lector Dynamiek van de Stad InHolland Rotterdam, over bewonersondersteuning, de rol van professionals en kritisch vakmanschap.
 • Arjen van Veelen, schrijver/journalist, over betrokkenheid en solidariteit met concrete mensen en hoe dat in het beleid terug te vinden zou moeten zijn.
 • Inleiding: Joke van der Zwaard, onderzoeker/schrijver en mede-initiatiefnemer van Recht op de stad en Leeszaal Rotterdam West
 • Moderator: Arie Lengkeek, programmamaker/urbanist en mede-initiatiefnemer van wooncoöperatie  Rotterdams Woongenootschap en Recht op de stad.

Lees hier meer over de achtergrond van dit stadslab.

Bekijk het event op de site van AIR.

Ga hier naar de site van het Stadmakerscongres 2022.

Recht op de stad en AIR organiseren Stadslab over zeggenschap

In aanloop naar het Stadmakerscongres 2022 op 4 november organiseert Recht op de stad samen met AIR, Architectuur Instituut Rotterdam, het stadslab ‘Zeggenschap en deelname bewoners in het woondomein’. In dit stadslab verkennen we de opgaven, mogelijkheden en voorwaarden voor meer zeggenschap van bewoners in het woondomein en zetten we de eerste stappen om dat te realiseren.

Op 11 oktober is de startbijeenkomst in OASE Rotterdam met Catherine Koekoek, Richard de Brabander, Arjen van Veelen en onze eigen Joke van der Zwaard en Arie Lengkeek (scroll naar beneden voor meer info).

Doordenken over zeggenschap

Het afgelopen jaar organiseerden we samen met AIR een reeks doordenkavonden over belangrijke kwesties die het woondossier beïnvloeden. Op die manier gingen we met elkaar en andere partijen in gesprek en op zoek naar vernieuwende  ideeën voor het woonbeleid. We onderzochten de feiten en analyseerden de verschillende posities van betrokken partijen. We bespraken strategieën die een socialer en rechtvaardiger woonbeleid dichterbij zouden kunnen brengen.

Keer op keer kwam daarbij de positie van bewoners aan de orde. Dat is niet verwonderlijk omdat zeggenschap voor bewoners een van de belangrijkste pijlers is in ons eigen plan (maart 2021).

Zeggenschap voor bewoners

“Plannen worden samen met bewoners gemaakt en komen in samenspraak tot stand. De gemeente stimuleert en faciliteert bewoners om hun recht op zeggenschap uit te oefenen en ondersteunt nieuwe woonvormen zoals wooncoöperaties. Er zijn meerdere partijen die nu een rol spelen bij het gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid van Rotterdam zoals woningcorporaties, projectontwikkelaars, beleggers en particuliere verhuurders. Maar één belang- rijke groep belanghebbenden wordt vaak over het hoofd gezien: de burger, terwijl juist deze centraal zou moeten staan als huidige of toekomstige bewoner.
We kennen een verleden waarin Rotterdam wist hoe het moest. Ambtenaren werkten samen met bewoners aan stadsvernieuwing. De laatste decennia worden de plannen voor woning- en wijkverbetering echter ‘topdown’ en zonder gelijkwaardig overleg gemaakt en uitgevoerd. In de afgelopen jaren zien we zelfs dat plannen als voldongen feiten aan bewoners worden gepresenteerd.”

In ons plan hebben we dat verder uitgewerkt en aangegeven dat er een statuut opgesteld moet worden waarin de zeggenschap van bewoners is verankerd. Bewoners dienen vanaf het eerste planidee betrokken te zijn met volledige openheid van zaken. Bewoners moeten in alle fasen onafhankelijke ondersteuning kunnen krijgen. Daarnaast moet er ruimte komen voor nieuwe vormen van planontwikkeling en woningbeheer zoals wooncoöperaties.

College van B&W besluit tot ‘stadsvernieuwing 2.0’

De acties en het pleidooi van Recht op de stad, waarbij het Com­mu­ni­qué van de Speciale rapporteurs van de Verenigde Naties (18 juni 2021) over mogelijke mensenrechtenschendingen door het woonbeleid in de Tweebosbuurt een belangrijke steun in de rug was, hebben in juli 2021 geleid tot een collegebrief waarin het college kenbaar maakte dat de stem van bewoners zwaarder gaat meewegen: “het college [wil] aan de slag met een nieuwe fase van stadsvernieuwing: Stadsvernieuwing 2.0. Waarbij samen met bewoners wordt opgetrokken om de broodnodige vernieuwing in Rotterdam samen vorm te geven”.

In de collegebrief was het voornemen opgenomen dat een sociaal statuut zou worden opgesteld. In maart 2022 is de uitgangspuntenovereenkomst Stedelijk Sociaal Statuut vastgesteld tussen Gemeente, corporaties en het GOH (Gezamenlijk Overleg Huurdersorganisaties). In de tweede helft van 2022 zou het Sociaal Statuut moeten worden opgesteld.

Dat zijn belangrijke stappen op weg naar meer zeggenschap van bewoners, maar daarmee zijn we er nog lang niet.

11 oktober: startbijeenkomst Stadslab over zeggenschap

Daarom wil Recht op de stad de komende tijd verder het gesprek voeren over wat daarvoor nodig is, zowel aan afspraken, het realiseren van onafhankelijke bewonersondersteuning alsook in realiseren van andere noodzakelijke voorwaarden. In aanloop naar het Stadmakerscongres organiseren we een serie bijeenkomsten.

Op 11 oktober is de startbijeenkomst:

TEGENSPRAAK EN SOLIDARITEIT – HERUITVINDING VAN EEN PUBLIEKE ZAAK

Wanneer: 11 oktober, 20-22 uur

Waar: OASE Rotterdam, Schiehaven 25 (10 minuten fietsen van het centrum)

In deze startbijeenkomst bespreken we wat er nodig is voor het opnieuw opbouwen van zeggenschap van bewoners over hun woningen, woonomgeving en het woonbeleid van corporaties en gemeente. Met:

 • Catherine Koekoek, filosoof en architect, over de noodzaak van een democratische infrastructuur: fysieke ruimtes van en voor verschillende publieken waar ideeënuitwisseling, tegenspraak en alternatieven voor de bestaande gang van zaken kunnen ontstaan.
 • Richard de Brabander, lector Dynamiek van de Stad InHolland Rotterdam, over bewonersondersteuning, de rol van professionals en kritisch vakmanschap.
 • Arjen van Veelen, schrijver/journalist, over betrokkenheid en solidariteit met concrete mensen en hoe dat in het beleid terug te vinden zou moeten zijn.
 • Inleiding: Joke van der Zwaard, onderzoeker/schrijver en mede-initiatiefnemer van Recht op de stad en Leeszaal Rotterdam West
 • Moderator: Arie Lengkeek, programmamaker/urbanist en mede-initiatiefnemer van wooncoöperatie  Rotterdams Woongenootschap en Recht op de stad.

Bekijk het event op de site van AIR.

Ga hier naar de site van het Stadmakerscongres 2022.

Kijk terug: Coöperaties en andere vormen van ontwikkeling, eigendom en beheer | Doordenkavond #6

Zeggenschap, gedeeld eigenaarschap… eigen opdrachtgeverschap? Coöperaties betekent: de burger aan zet. Dat kan in de sociale huur, dat kan in het middensegment, dat kan ook heel goed gemengd. Maar vanzelf gaat het niet. Rotterdam heeft een inhaalslag te maken als het gaat om de kansen en condities voor coöperatieve woonvormen. De wil is er, en het moment nu ook. Als we dat nú goed regelen, is het over 50 jaar nog steeds van waarde voor betaalbaar, toegankelijk en inclusief wonen.

Op 21 februari 2022 gingen we in de Leeszaal West met corporatiebestuurder Bernard Smits en de mensen van de Amsterdamse wooncoöoperatie De Nieuwe Meent dieper in op de condities voor coöperaties. Kijk de presentaties terug.

Arie Lengkeek

Arie Lengkeek is één van de initiatiefnemers van Recht op de Stad, en ook één van de initiatiefnemers van Het Rotterdams Woongenootschap. Samen met Peter Kuenzli publiceerde hij het boek ‘Operatie Wooncoöperatie, uit de wooncrisis door gemeenschappelijk bezit’.

Bernard Smits over de WBVG

Bernard Smits is bestuurder van de Woningbouw Vereniging Gelderland. Dat is een bijzondere corporatie die zich louter toelegt op het organiseren van collectieve woonprojecten en beheer-coöperatieven. Hij laat zien dat er, binnen de grenzen van de woningwet, zoveel meer mogelijk is dan wat er nu gebeurt.

Hans Widmer in gesprek met FGA

Hans Widemer is een denker en doener uit Zürich. Hij had een sleutelrol in de krakersbeweging die in de jaren 80 de opmaat gaf voor een revival voor het coöperatief wonen. Nienke Terpsma en Robert Hamelynck spreken met hem over zijn jongste manifest: a proposal.

Mira Nekova over De Nieuwe Meent

De Nieuwe Meent is een van de eerste coöperatieven in Amsterdam. Zij bouwen hun gezamenlijke woonproject op het Archimedesplantsoen. Zij vertellen over hun plan, maar vooral ook over de manier waarop hun initiatief kan bestaan door het Amsterdamse beleid. Passende condities voor grond, grondbeleid, financieringsregeling en modelstatuten.

Nog niet uitgedacht?

Dit is de doordenk lees-, kijk- en luisterlijst #6:

Foto: Joke Schot (lancering Recht op de stad 7 maart 2021)

Duurzame renovatie of verkwistende sloop/nieuwbouw?

Op 3 januari 2022 stond in het AD een interview met een even intrigerende als verontrustende titel ‘Dit is de man die met zijn projecten de Rotterdamse skyline ingrijpend gaat veranderen’. Die man is architect en projectontwikkelaar Nanne de Ru van Powerhouse Company en RED Company. Het verhaal is een showcase, waarin De Ru de ruimte krijgt om zijn plannen voor Rotterdam te promoten.

 

© foto Joke Schot 2021

Enkele leden van Recht op de stad lezen hoe de gemeente Rotterdam de stad laat katapulteren naar het verwezenlijken van een grote droom: een skyline die aansluit bij de serieuze spelers in de wereld. Reden voor interne discussie en een reactie.

Op 6 september 2021 werd het Global Center on Adaptation (GCA), het prestigieuze internationaal klimaatcentrum geopend, dat zich onlangs heeft gevestigd in het gloednieuwe floating office in de Rijnhaven. De Ru tekent voor de ontwikkeling van dit drijvende kantoorgebouw, dat wordt omschreven als het grootste ter wereld. Aan hoogwaardigheidsbekleders gaf hij uitleg over de duurzame en innovatieve kwaliteiten van zijn gebouw. Met Koning Willem-Alexander en voormalig VN-baas Ban Ki-moon in zijn kielzog, lijkt De Ru het gelijk naar zijn zijde te trekken.

Het verhaal in de krant is primair gericht op de man die met zijn projecten zijn stempel gaat drukken op het Rotterdam van de toekomst. De Ru is de drijvende kracht achter enorme bouwprojecten, met duizenden woningen in torens van meer dan 200 meter hoog, “want het moet veel hoger dan die stompjes tot 150 meter” zo zegt hij. De Ru gaat de komende jaren groots uitpakken met Rise aan het Hofplein, transformatie van fabriekscomplex Codrico aan de Rijnhaven en Brutus in het Merwe- Vierhavengebied.

Rotterdam genereert als grootste havenstad van Europa, nog altijd een ongekend grote uitstoot. Gezien de te verwachten verdere uitdijing van de energiecrisis en een toename in de inzet van fossiele brandstoffen, zullen de klimaatdoelen verder worden vooruitgeschoven en is de inschatting dat een temperatuurstijging van meer dan 1,5 graden realiteit wordt, gegrond.

Daarnaast mag worden vastgesteld dat de ambities om te ‘bouwen-bouwen-bouwen’, nauwelijks of geen raakvlakken heeft met afwegingen die een duurzame toekomst als uitgangspunt hanteren. Sloop, nieuwbouw en schaalvergroting zijn en blijven dominante uitgangspunten. De gemeente Rotterdam denk vooral in grote volumes beton, staal, glas en asfalt, en laat buiten beschouwing dat de productie van al die nieuwe bouwmaterialen, de sloop van enorme gebouwen en het megatransport daarvan, gigantische CO2 emissies en afval tot gevolg hebben.

Op Doordenkavond #4 over ‘Slopen of renoveren, een duurzame afweging op 10 januari jl. lichtten experts  Jan Willem van de Groep en Jan Jongert van Superuse studios dit probleem toe.

Recht op de stad komt tot de conclusie dat nu het moment is om een alarmerend signaal te geven en te onderzoeken wat er nodig is en kan worden gedaan om een andere koers te nemen. Om een catastrofe te voorkomen moet we nu ingrijpen.

Samen met Bewonerscommissie Behoud Pompenburg stelt Recht op de stad voor om af te zien van sloop van woongebouw De Pompenburg (in 1980 gebouwd door Carel Weeber) en de andere gebouwen binnen het project Rise, en in plaats daarvan te kiezen voor transformatie. Maak van deze transformatie een pilot om te komen tot een cultuuromslag in het denken over stedenbouwkundige vraagstukken, stadsvernieuwing, transformatie en behoud van maatschappelijke- en cultuurhistorische waarden. Betrek in alle overwegingen biodiversiteit, ecologisch evenwicht en het per direct voorkomen van CO2 uitstoot om verdere klimaatverandering te stoppen.

Recht op de stad en Bewonerscommissie Behoud Pompenburg deden dit voorstel eerder deze week in een gezamenlijke brief aan de gemeente, de directie van woningcorporatie Havensteder en de directies van Powerhouse Company en Red Company.  Wij gaan graag in gesprek met deze partijen en hebben aangeboden te faciliteren in het betrekken van experts die een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan een alternatief voor de locatie Pompenburg.

Lees onze brandbrief hier

Impressie van hoogbouwprojecten die de komende jaren worden gerealiseerd

© foto Joke Schot 2021

 

© foto Joke Schot 2021

 

© foto Joke Schot 2021

 

© foto Joke Schot 2021

 

© foto Roland Huguenin 2021

 

Helmuth Tjemmes, fotograaf, activist en bewoner van De Pompenburg © foto Joke Schot 2021

 

© foto Roland Huguenin 2021

 

© foto Roland Huguenin 2021

Als praten niet helpt: kraken, staken en ander verzet | Doordenkavond #7

De afgelopen maanden hebben we met onderzoekers, beleidsmakers, corporatiebestuurders en bewoners flink doorgedacht over het veelkoppig monster dat de wooncrisis is gaan heten. We spraken over het nut van gemengde wijken, de Rotterdamse woningvoorraad en coöperatieve woonvormen en gingen na afloop soms geïnspireerd, soms gefrustreerd, maar altijd wijzer naar huis. Is de crisis daarmee bezworen? Het antwoord laat zich raden.

Soms is er meer nodig dan praten en samen wijzer worden. De laatste Doordenkavond staat dan ook geheel in het teken van verzet. Het wordt een ode aan alle poster makende, stickers plakkende, liedjes zingende, tweets versturende, huisjes krakende en demonstraties organiserende individuen en groepen die Rotterdam rijk is. Met onder andere flitspresentaties van: Mustapha Eaisaouiyen en Pauline Wiersema. De avond wordt muzikaal begeleid door Keimpe de Jong.

Maandag 14 maart 2022 | Gemaal op Zuid | 20.00 – 21.30 uur | LIVE! Aanmelden is niet nodig

Leesvoer

Wil je vooraf alvast wat lezen of je achteraf verdiepen? Dit is de doordenk lees-, kijk- en luisterlijst #7:

Demonstranten lopen met grote banner met #woonopstand door Rotterdam. De Erasmusbrug is zichtbaar op de achtergrond.

Over de doordenkavonden

In aanloop naar de verkiezingen 2022 programmeert Recht op de stad in samenwerking met AIR zeven publieke avonden waarop we een woonkwestie publiek doordenken. Lees meer over het programma in de aankondiging Wijzer over wonen: doordenkavonden in aanloop naar verkiezingen.

Coöperaties en andere vormen van ontwikkeling, eigendom en beheer | Doordenkavond #6

Zeggenschap, gedeeld eigenaarschap… eigen opdrachtgeverschap? Coöperaties betekent: de burger aan zet. Dat kan in de sociale huur, dat kan in het middensegment, dat kan ook heel goed gemengd. Maar vanzelf gaat het niet. Rotterdam heeft een inhaalslag te maken als het gaat om de kansen en condities voor coöperatieve woonvormen. De wil is er, en het moment nu ook. Als we dat nú goed regelen, is het over 50 jaar nog steeds van waarde voor betaalbaar, toegankelijk en inclusief wonen.

Op deze doordenkavond gaan we met corporatiebestuurder Bernard Smits en de mensen van de Amsterdamse wooncoöoperatie De Nieuwe Meent dieper in op de condities voor coöperaties. Wat is nodig, en vooral ook: wat levert het op? De avond wordt gemodereerd door Rineke Kraaij. Nienke Terpsma en Robert Hamelijnck van Fucking Good Art verzorgen een intermezzo met de godfather van coöperatief wonen, Hans Widmer. Arie Lengkeek verzorgt namens Recht op de Stad een korte introductie.

Maandag 21 februari 2022 | Leeszaal West | 20.00 – 21.30 uur | LIVE! Aanmelden is niet nodig

Sprekers

Bernard Smits

Bernard Smits is bestuurder van de Woningbouw Vereniging Gelderland. Dat is een bijzondere corporatie die zich louter toelegt op het organiseren van collectieve woonprojecten en beheer-coöperatieven. Hij laat zien dat er, binnen de grenzen van de woningwet, zoveel meer mogelijk is dan wat er nu gebeurt.

De Nieuwe Meent

De Nieuwe Meent is een van de eerste coöperatieven in Amsterdam. Zij bouwen hun gezamenlijke woonproject op het Archimedesplantsoen. Zij vertellen over hun plan, maar vooral ook over de manier waarop hun initiatief kan bestaan door het Amsterdamse beleid. Passende condities voor grond, grondbeleid, financieringsregeling en modelstatuten.

Hans Widmer

Hans Widemer is een denker en doener uit Zürich. Hij had een sleutelrol in de krakersbeweging die in de jaren 80 de opmaat gaf voor een revival voor het coöperatief wonen. Nienke Terpsma en Robert Hamelynck spreken met hem over zijn jongste manifest: a proposal.

Arie Lengkeek

Arie Lengkeek is één van de initiatiefnemers van Recht op de Stad, en ook één van de initiatiefnemers van Het Rotterdams Woongenootschap. Samen met Peter Kuenzli publiceerde hij vorige maand het boek ‘Operatie Wooncoöperatie, uit de wooncrisis door gemeenschappelijk bezit’.

Leesvoer

Wil je vooraf alvast wat lezen of je achteraf verdiepen? Dit is de doordenk lees-, kijk- en luisterlijst #6:

Redactie: Joke van der Zwaard, Gijs van der Meer, Nienke Terpsma, Arie Lengkeek

Over de doordenkavonden

In aanloop naar de verkiezingen 2022 programmeert Recht op de stad in samenwerking met AIR zeven publieke avonden waarop we een woonkwestie publiek doordenken. Lees meer over het programma in de aankondiging Wijzer over wonen: doordenkavonden in aanloop naar verkiezingen.

Kijk terug: Good corp/Bad corp: de maatschappelijke taak van corporaties | Doordenkavond #5 (video)

Woningcorporaties: zijn ze nou maatschappelijk of marktgericht? De vijfde doordenkavond gaat over de maatschappelijke taak van corporaties. In Het betere plan voor wonen dat Recht op de stad in 2021 schreef, worden woningcorporaties neergezet als hoeksteen van de samenleving. Maar is het wel logisch dat we zoveel van woningcorporaties verwachten? Kunnen ze nog wel bijdragen aan de brede opvatting van hun taak, een brede doelgroep en het leefbaar maken van de stad? Immers, ze zijn vaak ook de uitvoerders van de Woonvisie waar we het niet mee eens zijn.

In de vijfde doordenkavond van Recht op de stad en AIR stellen we daarom samen met Mirthe Biemans, Arjen Zandstra en Fouad Akka de positie van woningcorporaties ter discussie. De avond wordt gemodereerd door Hasna El Maroudi en fotograaf Joke Schot en publicist Roland Huguenin nemen je mee in hun foto- en verhalenserie ‘Portretten van de laatste Tweebossers’.

Bekijk de avond hier terug (video op YouTube).

Klassieke bruine linnenkast gevuld met stapels linnenngoed

Beeld: Joke Schot

Leesvoer

Ben je nog niet uitgedacht? Dit is de doordenk lees-, kijk- en luisterlijst #5:

Over de doordenkavonden

In aanloop naar de verkiezingen 2022 programmeert Recht op de stad in samenwerking met AIR zeven publieke avonden waarop we een woonkwestie publiek doordenken. Lees meer over het programma in de aankondiging Wijzer over wonen: doordenkavonden in aanloop naar verkiezingen.

De doordenkavonden worden wisselend in Leeszaal West en Het Gemaal op Zuid georganiseerd.

Good corp/Bad corp: de maatschappelijke taak van corporaties | Doordenkavond #5

Deze avond heeft plaatsgevonden. Bekijk de video-opname van de avond.

De verhuurderheffing is afgeschaft. Daar hoeven we niet meer over ‘door te denken’, maar des te meer over wat woningcorporaties met dit geld moeten doen. Want hoe gaan woningcorporaties om met de maatschappelijke opgaven uit de stad? In de afgelopen decennia zijn woningcorporaties verzelfstandigd en zijn ze zich gaan gedragen als vastgoedondernemers. Daarbij zijn ze zich op een kleinere doelgroep gaan richten: geen woningen meer voor middeninkomens, maar alleen de laagste inkomens, en de huren werden aan marktprijzen gebonden.

Op deze doordenkavond gaan we met Mirthe Biemans, Arjen Zandstra en Fouad Akka dieper op deze vraagstukken in. De avond wordt gemodereerd door Hasna El Maroudi en fotograaf Joke Schot en publicist Roland Huguenin nemen je mee in hun foto- en verhalenserie ‘Portretten van de laatste Tweebossers’.

Maandag 31 januari | Het Gemaal op Zuid | 20.00 – 21.30 uur | Er kunnen 20 mensen op locatie aanwezig zijn, meld je hier aan.

De avond is ook rechtstreeks online te volgen via het YouTube-kanaal van AIR (aanmelden niet nodig)

Sprekers

Mirthe Biemans, adviseur wonen en wijken bij Circusvis en voorheen manager strategie bij Woningstichting Rochdale, neemt ons mee in het verhaal over de woningcorporaties, ontstaan als een beweging van betrokken burgers die streefden naar verbetering van hun woon- en leefomstandigheden.

Arjen Zandstra, regisseur strategie bij woningcorporatie De Wooncompagnie, gaat in op de steeds sterkere werking van het marktdenken in de woningcorporaties. Dat marktdenken leidt ertoe dat sociale huurwoningen in het centrum door de hoge marktwaarde niet meer verhuurd worden aan de primaire doelgroep en zelfs overgaan naar de vrije sector.

Fouad Akka van de Klantenraad van Woonstad Rotterdam gaat in op wat er op papier staat over zeggenschap van de huurders. Hoe functioneert het feitelijk en hoe zou het – ook op papier – beter kunnen?

Leesvoer

Wil je vooraf alvast wat lezen of je achteraf verdiepen? Dit is de doordenk lees-, kijk- en luisterlijst #5:

Over de doordenkavonden

In aanloop naar de verkiezingen 2022 programmeert Recht op de stad in samenwerking met AIR zeven publieke avonden waarop we een woonkwestie publiek doordenken. Lees meer over het programma in de aankondiging Wijzer over wonen: doordenkavonden in aanloop naar verkiezingen.

Kijk terug: ‘Slopen of renoveren: een duurzame afweging? | Doordenkavond #4’ (video)

Duizenden Rotterdamse woningen worden gesloopt, om plaats te maken voor nieuwbouw. Maar is renoveren niet beter voor het milieu? En tot in hoeverre speelt die vraag mee in de Rotterdamse beleidskeuze om wél te slopen om plaats te maken voor nieuwbouw? Tot in hoeverre wordt er structureel nagedacht over de CO2-emissie, bouw- en sloopafval, uitputting van grondstoffen en uitstoot nodig voor de productie en transport van bouwmateriaal? En hebben inzichten uit de wetenschap en van pioniers in de architectuur invloed op het woonbeleid? Spoiler: te weinig.

In de vierde doordenkavond van Recht op de stad en AIR gaan we daarom samen met Elizabeth Poot, Jan Jongert en Jan Willem van de Groep in op inzichten en technieken rondom duurzame woningbouw. B.Ruiz, Marjolein en Jan Modaal van Extinction Rebellion spelen strijdliederen. Agnes Verwij modereert.

Bekijk de avond hier terug (video op  YouTube).

Leesvoer

Nog niet uitgedacht? Dit is de doordenk lees-, kijk- en luisterlijst #4:

Over de doordenkavonden

In aanloop naar de verkiezingen 2022 programmeert Recht op de stad in samenwerking met AIR zeven publieke avonden waarop we een woonkwestie publiek doordenken. Lees meer over het programma in de aankondiging Wijzer over wonen: doordenkavonden in aanloop naar verkiezingen.

De doordenkavonden worden wisselend in Leeszaal West en Het Gemaal op Zuid georganiseerd.

Slopen of renoveren: een duurzame afweging? | Doordenkavond #4

Deze avond heeft plaatsgevonden. Bekijk een video-opname van de avond.

In Rotterdam staan duizenden woningen op de rol om gesloopt te worden. Daar komt nieuwbouw voor in de plaats. Wat is de impact op het klimaat van deze beleidskeuze? Je voelt aan je water dat renoveren duurzamer zou zijn, maar is dat ook zo? Elizabeth Poot schetst het vertrekpunt. Jan Jongert, mede-oprichter van Superuse Studios en Jan Willem van de Groep, o.a. initiator van de Stroomversnelling, duiken de diepte in en delen hun kennis over de ecologische voetafdruk van sloop/nieuwbouw versus renovatie. B.Ruiz, Marjolief en Jan Modaal van Extinction Rebellion verzorgen een muzikaal intermezzo. Moderator Agnes Verweij.

Maandag 10 januari | online vanuit Leeszaal Rotterdam West: de avond is rechtstreeks te volgen via het Youtubekanaal van AIR (aanmelden niet nodig) | 20.00 -21:30 uur

Sprekers

Elizabeth Poot, stedenbouwkundige en oud-ambtenaar van de gemeente Rotterdam en mede-initiatiefnemer van Recht op de stad Rotterdam, geeft een beeld van de mogelijkheden en afwegingen bij renovatie en sloop in Rotterdam op dit moment.

Jan Jongert, architect en mede-oprichter van Superuse Studios, ontving met zijn collega’s dit jaar de ARC21 Oeuvre Award, een belangrijke Nederlandse ontwerpprijs. Voor pionier Superuse is een ontwerp niet het begin van een lineair, maar een circulair proces, een fase in een lopende cyclus van creëren en recreëren, gebruiken en hergebruiken. Voorbeelden van hun werk zijn de oogstkaart.nl, Blue City (2017) en Buitenplaats Brienenoord (2020). Tevens draagt Superuse al decennia bij aan bewonersinitiatieven die collectieve huisvesting willen realiseren.

Jan Willem van de Groep was verbonden aan de Energiesprong, een rijksoverheidsprogramma voor verduurzaming van de gebouwde omgeving. Hij initieerde onder andere de Stroomversnelling, een samenwerkingsverband van bouwers en corporaties om door innovatie en industrialisatie (goedkoper, beter, duurzamer) woningen renoveren. Van de Groep is een pleitbezorger van biobased bouwen en werkt aan het opzetten van Gideon, een transitiebeweging die de CO2 uitstoot in de bouwsector drastisch wil verminderen.

Muzikaal intermezzo door B.Ruiz en Marjolief van Extinction Rebellion.

Leesvoer

Wil je vooraf alvast wat lezen of je achteraf verdiepen? Dit is de doordenk lees-, kijk- en luistertip #4:

Over de doordenkavonden

In aanloop naar de verkiezingen 2022 programmeert Recht op de stad in samenwerking met AIR zeven publieke avonden waarop we een woonkwestie publiek doordenken. Lees meer over het programma in de aankondiging Wijzer over wonen: doordenkavonden in aanloop naar verkiezingen.

Pagina 1 van 2

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén