Het betere plan voor wonen in Rotterdam

Categorie: Protest Pagina 1 van 6

Brandbrief: ‘Nationale Prestatieafspraken corporatiesector lossen wooncrisis niet op.’

Recht op de stad ondertekende deze oproep van de landelijke actiecoalitie Woonopstand. Ook huurdersorganisaties en andere bewoners- en  actiegroepen kunnen ondertekenen: stuur een email naar [email protected].

De Nationale Prestatieafspraken over de sociale huursector die momenteel worden opgesteld zijn gestoeld op een verdere marginalisering van de sociale huursector. De afspraken zijn niet alleen onvoldoende om de volkshuisvesting te versterken, maar leiden zelfs tot verdere flexibilisering van huur en verslechtering van de positie van huurders. Op 30 juni worden deze afspraken tussen Rijk, Aedes, VNG, IPO en de Woonbond definitief gemaakt. Dit mag niet gebeuren!

Woonopstand roept op:

 • Minister De Jonge: voeg daad bij woord en geef het recht op huisvesting daadwerkelijk invulling, door meer geld te investeren in een breed toegankelijke volkshuisvesting waarin beschikbaarheid, woonzekerheid, betaalbaarheid en zeggenschap centraal staan.
 • Woonbond: kom op voor de rechten en belangen van de (toekomstige) huurders en ga niet akkoord met dit voorstel voor nationale prestatieafspraken. Eis en bewaak dat deze afspraken de positie van (toekomstige) huurders niet verder verslechteren.

Lees hier de hele brandbrief, een gedetailleerde toelichting en de conceptversie van de Nationale Prestatieafspraken die met ons gedeeld zijn.

PERSBERICHT: Onnodige sloop Pompenburg (met enorme CO2-uitstoot) wederom uit koker gemeente

Een duurzamer alternatief voor het RISE-project aan het Hofplein met minder CO2-uitstoot en behoud van de Pompenburgflat lag als eerste op tafel. Projectontwikkelaar Nanne de Ru wilde aanvankelijk alleen de percelen in zijn bezit (Coolsingel 6 en Hofplein 33) herontwikkelen. Maar de gemeente vroeg hem De Pompenburgflat en die hoek van het Hofplein in de plannen mee te nemen. Zo geschiedde.

Wederom is de gemeente Rotterdam op de achtergrond de aanjager van onnodige sloop van goede en energiezuinige betaalbare woningen. Rotterdam zegt van vervuiler van 20% van de landelijke CO2-uitstoot naar koploper in duurzaamheid te willen worden. De voortdurende keuze van deze gemeente voor sloop van woningen is in dat opzicht onbegrijpelijk en aanstootgevend.

Bewonerscommissie Behoud de Pompenburg, onderdeel van Recht op de stad, heeft het rapport met het originele duurzamere plan van Nanne de Ru opgevraagd.

Energiezuinig

De woningen in de Pompenburgflat zijn relatief energiezuinig met een goed energielabel. Sloop is vanwege de hoge CO2-emissies en afvalstromen in toenemende mate onverantwoord, zeker als het om goede woningen gaat. Omdat de klimaatcrisis escaleert, hebben de bewonerscommissie en Recht op de stad recent in een brandbrief aan projectontwikkelaar Nanne de Ru, corporatie Havensteder en de gemeente gevraagd om Pompenburg van de slooplijst te halen en te kiezen voor een alternatief.

Slopen? Nu even niet

In Rotterdam is in de afgelopen jaren vaker gekozen voor sloop van honderden woningen die bouwkundig nog goed waren en prima gerenoveerd hadden kunnen worden, waaronder de Tweebosbuurt, Mijnkintbuurt en Gerdesia-midden. Ook veel van de circa 3.000 woningen die in Rotterdam nog gesloopt zullen worden in de periode 2021-2025 kunnen goed gerenoveerd worden.

Het voor het einde van de levensduur slopen van bouwkundig goede gebouwen is lastig uit te leggen voor wie klimaatverandering een halt wil toeroepen. Het voor de bouw beschikbare ‘CO2-budget’ raakt namelijk in rap tempo op. Sloop voor nieuwbouw zoals dat nu gebeurt, betekent zeer grote onnodige CO2-emissies en grote afvalstromen. Levensloop-verlenging door renovatie, is het enige duurzame alternatief, daarover zijn alle deskundigen het eens. Daarom ondersteunen we de petitie Slopen? Nu even niet! met de oproep aan gemeenten en woningcorporaties om voorlopig te stoppen met onnodige sloop.

Bij plannen voor grootschalige aanpak van woningen, moet een vergelijking van de C02-uitstoot en andere milieueffecten van renovatie versus sloop-nieuwbouw standaard onderdeel worden van de planvorming. Naar aanleiding van de brandbrief heeft Havensteder gelukkig aangegeven daar zeer geïnteresseerd in te zijn.

Minder impact op mens én klimaat

Het renoveren in plaats van slopen van goede woningen heeft minder impact op zowel mens als klimaat. De wooncrisis en de klimaatcrisis vereisen dat we mens en klimaat centraal zetten, nu! Rotterdam moet in plaats van op sloop inzetten op transformatie, hergebruik en renovatie en dan in eerste instantie van het corporatiebezit met de minst energiezuinige woningen.

Verduurzaming van bestaande woningen is ook essentieel voor het beperken van het energieverbruik en voor het tegengaan van energiearmoede. Bijna 17% van de Rotterdamse huishoudens heeft een (te) hoge energiequote en/of (te) hoge energielasten.

Oproep aan nieuwe wethouder Klimaat, Bouwen en Wonen

In onze reactie op het nieuwe coalitieakkoord ‘Eén Stad’ voor 2022-2026 geven we de nieuwe Rotterdamse wethouder voor Klimaat, Bouwen en Wonen, Chantal Zeegers, mee om de koppeling tussen klimaatbeleid en woonbeleid te versterken. Het slopen van goede woningen past niet bij goed klimaat- en woonbeleid.

Klimaatmars

Tijdens de Klimaatmars op zondag 19 juni, loopt Recht op de stad mee voor een eerlijker woonbeleid in Rotterdam dat hand in hand moet gaan met een rechtvaardiger klimaatbeleid. Recht op de stad nodigt Rotterdammers uit om zich aan te sluiten.

 • Verzamelen om 12:30 uur (Binnenrotte, ter hoogte van de Librijesteeg)
 • Start demonstratie om 13:00 uur (tot 16:00 uur).

Noot: De kop en eerste alinea van dit bericht zijn op 29 juni aangepast omdat de gekozen formulering tot een feitelijke onjuistheid leidde. Op 17 juni stond er dit:

PERSBERICHT: Gemeente veegde duurzaam alternatief Pompenburg van tafel

Een duurzaam alternatief voor het RISE-project met minder CO2-uitstoot en behoud van de Pompenburgflat is onderzocht, maar door de gemeente zelf van tafel geveegd. Dit heeft projectontwikkelaar Nanne de Ru gezegd in een recent overleg met de bewonersgroepen van de Pompenburg. Bewonerscommissie Behoud de Pompenburg, onderdeel van Recht op de stad, heeft het rapport met het alternatieve duurzame plan opgevraagd.

Lees hier meer over Pompenburg.

Actie Wij Weigeren de Huurverhoging in Rotterdam

In het hele land doen huurders mee met de actie Wij Weigeren de Huurverhoging. Samen met Rotterdam voor 14 (FNV) organiseert de actiegroep in juni een aantal actiemomenten om ook Rotterdamse huurders en huurdersorganisaties op te roepen mee te doen:

 • Zondag 5 juni , 14.00 – Lombardijen, station Rotterdam Lombardijen
 • Zondag 12 juni – 14.00 – Schiebroek-zuid, metrostation Melanchtonweg
 • Zaterdag 18 juni – 14.00 – Bloemhof, metrostation Maashaven

In de media is al volop aandacht besteed aan de actie, bijvoorbeeld bij Hart van Nederland, in een live interview bij het AD en bij RTV Oost, en in artikelen in onder meer het NRC, Parool, Tubantia, het Brabants Dagblad.

Wat houdt het in?

Voor veel huurders gaat op 1 juli de huurprijs omhoog. De actiegroep Wij Weigeren de Huurverhoging roept huurders en huurdersorganisaties op om deze huurverhoging niet te betalen, en in plaats daarvan de oude huur te blijven doorbetalen. Door dit te doen, maak je officieel bezwaar bij je verhuurder tegen de huurverhoging. De verhuurder moet dan binnen een bepaalde periode in actie komen. Doet de verhuurder dit niet of te laat (na 1 oktober), dan gaat de huurverhoging per 1 juli wettelijk gezien niet door. Gefeliciteerd, je hebt met succes de huurverhoging geweigerd!

Als de verhuurder het niet eens is met je bezwaar tegen de huurverhoging, dan moet dit worden voorgelegd aan de huurcommissie.

Lees hier de details in het stappenplan.

Er zijn in juni enkele online webinars die je als huurder of huurdersorganisatie kunt volgen, aanmelden kan hier:

 • Donderdag 2 juni 10:30 – 12:00
 • Dinsdag 14 juni 14:00 – 15:30

Je kunt je ook aanmelden voor de nieuwsbrief.

Petitie: Slopen? Nu even niet!

We vragen aan gemeenten en woningcorporaties een directe stop op het slopen van woningen in te voeren. Nu! Teken en deel deze petitie!

https://actie.degoedezaak.org/petitions/slopen-nu-even-niet

De Tweebosbuurt, de Pompenburgflat, Gerdesia-Midden, de Violier- en Rozemarijnstraat in Bloemhof en bijna ook de Vogelbuurt/Fazantstraat: het zijn maar enkele voorbeelden van goede woningen die in Rotterdam gesloopt worden. Ook in andere gemeenten worden goede woningen (of woningen die prima gerenoveerd kunnen worden) gesloopt, bijvoorbeeld de Croeselaan in Utrecht, de Peperstraat in Zaandam, delen van Amsterdam Nieuw-West, de buurten Dreven, Gaarden en Zichten in Den Haag Zuidwest, Jericho in Amersfoort – de lijst is lang.

Jaarlijks worden er in heel Nederland 11.000 woningen gesloopt, waarvan 9.000 door woningcorporaties, en dat terwijl de woningnood zo hoog is. Velen staan jaren op wachtlijsten voor sociale huur, en ook in de koopsector komt het vaak uit op een biedingsstrijd waar de meeste mensen verliezen, en 1 iemand ‘wint’ door te veel geld neer te leggen. En tijdens deze strijd worden er voor onze neus woningen gesloopt, om plaats te maken voor duurdere nieuwbouw die onbetaalbaar is voor de doorsnee burger. Teken en deel daarom nu deze petitie!

Er moet een directe halt worden gelegd op het slopen van woningen, totdat de volgende zaken op orde zijn:

1. Het woningtekort is weer tot een nog enigszins aanvaardbaar niveau is teruggebracht; dat wil zeggen minstens 50% minder daklozen en kortere wachttijden voor vluchtelingen en urgente woningzoekenden;

2. Ontwikkelings-, bouw- en beheerplannen van woningcorporaties en andere verhuurders moeten aantoonbaar ten goede komen aan de huisvestingsbehoeften van mensen die van hen afhankelijk zijn;

3. Nederland heeft het beleid en de regels van de European Green Deal van de Europese Commissie geïmplementeerd in regelgeving die onnodige sloop voorkomt en sloopafval bindt aan gecontroleerd hergebruik op het hoogste niveau;

4. Sloopafval kan alleen worden gedumpt als er aantoonbaar geen andere mogelijkheid is en alleen onder aanvaardbare condities tegen minimaal de kostprijs van verwerking en handhaving;

5. Verplicht milieueffectrapportages van woningbouwplannen ter bevordering van duurzaam materiaalgebruik en voorkoming van onnodige schadelijke emissies.

Lees op de petitie-website ook 10 argumenten voor een moratorium op onnodige sloop.

André Thomsen, emeritus hoogleraar Woningverbetering en Woningbeheer aan de TU Delft, nam het initiatief voor deze petitie.

Deze petitie wordt gesteund door de volgende organisaties:

 • Bond Precaire Woonvormen, Amsterdam
 • Recht op de stad, Rotterdam
 • Woonprotest, Amsterdam
 • Woonopstand, Rotterdam

Nieuwe webinars ‘Wij weigeren de huurverhoging’

De afgelopen 10 jaar stegen de huren met meer dan 35%. Meer dan 800.000 huurders hebben na het betalen van de huur te weinig over voor de noodzakelijke kosten en levensonderhoud. Actiegroep ‘Wij Weigeren de Huurverhoging’ strijdt daarom voor meerjarige huurbevriezing (2022-2026) om wonen voor iedereen weer betaalbaar te maken, en te houden.

Om dit mogelijk te maken is actie nodig. Actiegroep Wij Weigeren de Huurverhoging helpt huurders zich te organiseren. De komende tijd organiseert de actiegroep online webinars om bewoners- en huurdersverenigingen te informeren over de mogelijkheden om in jouw buurt de actie ‘Wij weigeren de huurverhoging’ te organiseren. Meer weten? Meld je aan via het formulier op de website.

Datums:

 • Dinsdag 3 mei 10:30 – 12:00
 • Dinsdag 17 mei 20:00 – 21:30
 • Donderdag 2 juni 10:30 – 12:00
 • Dinsdag 14 juni 14:00 – 15:30

Op de website kun je ook het stappenplan lezen om de huurverhoging per 1 juli 2022 te weigeren.

Webinar Wij weigeren de huurverhoging

De afgelopen 10 jaar stegen de huren met meer dan 35%. Meer dan 800.000 huurders hebben na het betalen van de huur te weinig over voor de noodzakelijke kosten en levensonderhoud. Actiegroep ‘Wij Weigeren de Huurverhoging’ strijdt daarom voor meerjarige huurbevriezing (2022-2026) om wonen voor iedereen weer betaalbaar te maken, en te houden.

Om dit mogelijk te maken is actie nodig. Actiegroep Wij Weigeren de Huurverhoging helpt huurders zich te organiseren. Je kunt dit als huurder alleen doen, of samen met je buurt, wijk, bewonerscommissie of huurdersvereniging – samen sta je sterker.

Op de website vind je een stappenplan om je huurverhoging per 1 juli 2022 te weigeren.

De komende tijd organiseert de actiegroep online webinars om bewoners- en huurdersverenigingen te informeren over de mogelijkheden om in jouw buurt de actie ‘Wij weigeren de huurverhoging’ te organiseren. Meer weten? Meld je aan via de website. Hier kun je je ook inschrijven voor de nieuwsbrief zodat je op de hoogte blijft van de actie.

Komende webinars:

 • 5 april 10:30 – 12:00
 • 19 april 20:00 – 21:30
 • 3 mei 10:30 – 12:00

wijweigerendehuurverhoging.nl

Brandbrief Pompenburg: Slopen, bouwen en hoe we CO2-emissies kunnen voorkomen

Aan:

Directie Havensteder: Hedy van den Berk en Bart Kesselaar
Directie Powerhouse Company en Red Company: Nanne de Ru
Gemeenteraad van Rotterdam
Wethouders Kurvers en Bonte (of hun opvolgers)

Van: Recht op de Stad Rotterdam en Bewonerscommissie Behoud Pompenburg

Betreft: Slopen, bouwen en hoe we CO2 emissies kunnen voorkomen

Datum: 30 maart 2022

Geachte Hedy van den Berk, Bart Kesselaar, Nanne de Ru, Bas Kurvers, Arno Bonte en leden van de Rotterdamse gemeenteraad,

De vraag ‘Wat is beter, renovatie of sloop/nieuwbouw?, die werd altijd al gesteld. Maar in hoeverre
speelt het klimaat momenteel een rol in het beantwoorden van die vraag? In hoeverre wordt er rekening
gehouden met de gevolgen voor klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit als je kiest voor sloop-nieuwbouw dan wel renovatie?

Over de sociaal-economische en maatschappelijke ontwrichting en soms zelfs mensenrechtenschendingen die sloop met zich mee kunnen brengen, hebben we als Recht op de Stad al veel van ons laten horen. Ook waar het De Pompenburg betreft. Nu de klimaatcrisis escaleert, willen wij graag ook uw aandacht vragen voor het volgende.

Het Intergouvernementele Panel voor Klimaatverandering (IPCC) van de Verenigde Naties waarschuwde eind februari 2022 wederom dat we als kustgemeenschap vanwege de zeespiegelstijging ‘existentieel’ gevaar lopen. Als we onder de 1,5 graden Celsius temperatuurstijging willen blijven, moeten we snel stoppen met CO2 uitstoot op alle fronten en niet in de laatste plaats in de gebouwde omgeving. Het voor de bouw beschikbare ‘CO2-budget’ raakt binnen de komende zeven jaar op. Slopen en bouwen staan, zoals het nu gebeurt, garant voor gigantische CO2 emissies. Is renoveren en transformeren dus het betere plan?

Ja, zeggen steeds meer experts. En hun geluiden zijn steeds vaker ook in de Nederlandse media te horen. Zoals hoogleraar Duurzaam bouwen Andy van den Dobbelsteen van de TU Delft in het tv-programma Atlas (NTR) van 16 maart. De CO2-uitstoot en milieuschade door sloop-nieuwbouw is vele malen hoger dan die door renovatie, legde hij uit aan de hand van een tabel. Het casco is, ook van oude woningen, meestal nog prima opnieuw te gebruiken. Dat blijkt ook uit het initiatiefvoorstel waarmee studententeam SUM van de TU Delft hoge ogen gooide, om 847.000 naoorlogse portiekflats duurzaam te transformeren.

Marnix Norder wijdde in een opiniestuk in de Volkskrant van 17 maart uit over zijn alternatief voor slopen of renoveren. ‘Corporaties zitten vooral aan tafel met traditionele ontwikkelaars die belang hebben bij slopen en bouwen. Ze gaan er vaak volop in mee’, schreef hij. Terwijl veel huizen bouwkundig
gezien nog decennia mee kunnen. Jan Willem van de Groep, expert op het gebied van de energie- en materialentransitie, schreef begin maart een uitgebreid essay in Huurpeil, vakblad voor de huursector5. Zowel vanuit het perspectief van het klimaat als vanuit financieel perspectief zouden woningcorporaties – zij zijn de enige vastgoedeigenaren die veelvuldig overgaan tot sloop – niet moeten slopen maar altijd renoveren en doorexploiteren.

Zijn boodschap sluit aan op die van Lacaton en Vassal, het architectenduo dat vorig jaar de hoogste onderscheiding kreeg in de architectuur, de Pritzker prijs. Zij willen het klimaatprobleem oplossen door de energie-efficiëntie van bestaande gebouwen drastisch te verbeteren en benadrukken: ‘Nooit slopen, verwijderen of verplaatsen, altijd toevoegen, transformeren en hergebruiken.’

Het is geen toeval dat vorig jaar ook in Nederland een belangrijke ontwerpprijs, de Arc21 Oeuvre-prijs, is gegaan naar een bureau dat al 25 jaar pioniert in hergebruik en circulair bouwen: het Rotterdamse
Superuse Studios. Jan Jongert van Superuse nam, net als Jan Willem van de Groep, de moeite om op een van de Doordenkavonden van Recht op de stad uit te leggen hoe het zit met de ecologische voetafdruk van sloop dan wel renovatie. De schadelijke uitstoot van broeikasgassen bij de productie en het transport van bouwmateriaal, bouw- en sloopafval, uitputting van grondstoffen en milieueffecten: als we dit allemaal echt serieus nemen, moeten we niet alleen razendsnel overgaan op biobased of regeneratieve bouw- en isolatiematerialen, maar beginnen met zoveel mogelijk hergebruik.

Het probleem is samen te vatten als volgt. Als je kijkt naar de milieubelasting van gebouwen dan zit 30 procent in de bouwfase. Voor een flat als Pompenburg is dat dus alweer veertig jaar geleden. Uiteraard is er ook milieubelasting, zo’n 50 procent, te koppelen aan de levensduur van een woning of gebouw: het energie- en materiaalverbruik tijdens de exploitatie en de emissies bij onderhoud en renovatie. Aan het einde van de levensduur van een gebouw vindt opnieuw, als het gesloopt wordt, veel CO2-uitstoot en andere milieubelasting plaats, namelijk zo’n 20 procent.

Vijftig procent van de milieubelasting van gebouwen zit dus in nieuwbouw en sloop. De 50 procent milieubelasting van het energie- en materiaalverbruik tijdens de exploitatie, kun je uitsmeren over de levensduur van het gebouw. Hoe langer het gebouw staat, hoe lager de milieubelasting per jaar, legt Haico van Nunen, lector Duurzame renovatie aan de Hogeschool van Rotterdam uit in zijn openbare les Duurzaam renoveren. Dus hoe eerder je een gebouw gaat slopen, hoe korter de periode waarover je die 50 procent milieubelasting van de exploitatie kunt uitsmeren. Per saldo genereer je dan een hogere milieubelasting per jaar.

Het nog ver voor einde levensduur slopen van een groot en in bouwkundig opzicht goed gebouw, met bovendien relatief energiezuinige woningen12, lijkt bijzonder lastig uit leggen voor wie klimaatverandering een halt wil toeroepen. Zeker in het licht van de in december vorig jaar aangekondigde maatregelen vanuit de Europese Green deal waardoor sterker ingezet moet gaan worden op renovatie, met name van woningen met de slechtste energielabels. Overigens is de Europese Commissie bezig onnodige sloop te minimaliseren door het stellen van stringentere voorwaarden aan sloop en recycling van sloopafval. Ook Nederland zal daar aan moeten gaan voldoen.

Uit al deze ontwikkelingen blijkt dat er in veel opzichten en binnen meerdere professionele domeinen, een trend is richting renovatie om klimaatverandering te stoppen. Maar op welk spoor zit u met het plan Rise voor de locatie Pompenburg? In het project Rise slopen Havensteder, Red Company en gemeente Rotterdam met elkaar twee kantoorgebouwen, totaal 20.000 m2, een parkeergarage met 200 plaatsen en groen dak en een complex van 226 sociale huurwoningen die recent zijn verduurzaamd.

Met deze brief doen wij u graag het volgende voorstel.

Maak van De Pompenburg van Carel Weeber de eerste flat die, bij nader inzien, van de slooplijst wordt gehaald. Transformeer de kantoren tot aantrekkelijke woningen bij het vernieuwde Hofplein. Kijk ook of er aan het woongebouw nog een aantal lagen kunnen worden toegevoegd15 en onderzoek of het totaal klimaatneutraal kan worden. Door transformatie en optopping kan het woningaantal in dit gebied minimaal verdubbelen.

Grijp dit aan als een pilot en ontwikkel een blauwdruk voor andere locaties om vergelijkbaar vastgoed klimaatneutraal te maken en tegelijkertijd betaalbare woningen te behouden voor zittende en toekomstige bewoners.

Een dergelijke transformatie van de plannen voor Pompenburg, zou niet alleen recht doen aan de inspanningen die nodig zijn om de klimaatcrisis en de wooncrisis een halt toe te roepen. Het zou ook een eerste kanteling kunnen zijn in de maatschappelijke crisis die Rotterdam in een greep houdt. De greep van burgerlijk wantrouwen in instanties, woningcorporaties, projectontwikkelaars en de politiek.

Vanuit Recht op de Stad en Bewonerscommissie Behoud Pompenburg gaan wij hierover graag met u in gesprek en kunnen wij faciliteren in het betrekken van experts uit ons netwerk die een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan een alternatief plan voor Pompenburg.

Wij horen graag van u.

Namens Bewonerscommissie Behoud Pompenburg en Recht op de Stad Rotterdam,

Marianne Kuijpers en Elizabeth Poot

Bekijk hier de brief in pdf, met bronnen

Help mee de leegstand in kaart te brengen

In het kader van Housing Action Day 2022 op 26-27 maart zijn er in heel Europa dit weekend acties tegen de wooncrisis. De Bond Precaire Woonvormen organiseert in Rotterdam een actie rondom leegstand. BPW Rotterdam roept op: Help mee de leegstand in Rotterdam in kaart te brengen!

In het afgelopen jaar is de woningnood het onderwerp geweest van protesten op straat en debatten in de gemeenteraad. Terwijl meer dan 13.500 sociale woningen werden gesloopt, staan de nieuwe duurdere woningen nog steeds voor 8,5% leeg. Daarnaast is de collectieve leegstand in kantoorruimtes en winkels meer dan 20%.

Leegstand maakt speculatie, “predatory” flexcontracten mogelijk en versnelt gentrificatie. Antikraak bedrijven profiteren van de speculatie en het wanbeheer van woningen terwijl ze de onzekerheid van de huurders uitbuiten.

Midden in een woningcrisis kan leegstand niet getolereerd worden! Voor de Housing Action Day 2022 maken we leegstand zichtbaar! Markeer leegstaande woningen in uw buurt op onze kaart!

De Housing Action Day wordt jaarlijks georganiseerd door de European Action Coalition for the Right to Housing and the City (EAC), een netwerk van 31 grassroots organisaties uit 19 Europese landen opgericht in in 2013, waar de BPW onderdeel van uitmaakt. Ook BPW Amsterdam organiseert dit weekend een actie.

Pagina 1 van 6

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén