Website: Zelfbeheervereniging Hoek Teilingerstraat

In 1993 wilde de toenmalige beheerder, woningstichting PWS, 32 woningen op de hoek Teilingerstraat/Agniesestraat slopen. Het complex is gebouwd rond 1900 en was nooit ingrijpend gerenoveerd. Het complex, gelegen op de brandgrens uit 1940, was te leuk om af te breken, maar de fundering was te slecht om er geld aan uit te geven. Besloten werd tot sloop/nieuwbouw. Er werden al huizen dichtgetimmerd.

Naar de gemeenteraad

De bewoners kwamen in actie en kregen van de gemeenteraad toestemming om hun huizen zelf te gaan beheren ‘zolang het uit het oogpunt van veiligheid mogelijk was’. De gemeente bleef eigenaar. De 32 huurders vormden een bewonersvereniging die onderhoud, het innen van de huur en selectie van nieuwe bewoners op zich nam. Het ging goed met het zelfbeheer. Er kon zelfs voldoende worden gespaard om de grootste helft van de fundering op eigen kosten te laten herstellen.Dit zelfbeheer heeft 25 jaar geduurd.

Opnieuw problemen

In 2017 besloot de gemeente de huizen te verkopen, als gevolg van het beleid om alle vastgoed af te stoten. Via de rechter werd eerst de zelfbeheerovereenkomst gestopt. De bewonersvereniging ging opnieuw naar de gemeenteraad en de pers. Gevreesd werd voor overname door een projectontwikkelaar met meer belangstelling voor de grond dan voor de bewoners. Samen met ambtenaren is daarna gezocht naar een oplossing. Die werd gevonden toen een oude liefdadigheidsstichting bereid bleek het complex te kopen van de gemeente en de bewoners het zelfbeheer te laten voortzetten.

Hoek Teilingerstraat opnieuw gered

De rechter had bij stopzetting van het zelfbeheer de gemeente veroordeeld tot terugbetaling van € 560.000 (de kosten van het funderingsherstel) aan de bewonersvereniging. Met dit geld wordt in 2021 het tweede en laatste deel van de fundering hersteld. Zo is letterlijk en figuurlijk een goede basis ontstaan voor de het zelfbeheer. Leden van de bewonersvereniging zijn betrokken geweest bij de oprichting van Cooplink, de landelijke club die wooncoöperaties en zelfbeheer wil bevorderen.

Nieuwsberichten

Schadevergoeding van € 560.000,- voor zelfbeheerproject, 30 april 2018, Woonbond

Maar de bewoners strijden verder voor behoud van het zelfbeheer van hun woningen.

Vechten voor zelfbeheer aan de Teilingerstraat, 28 juli 2017, Vers Beton