In september 2020 kregen de bewoners van de Fazantstraat en omliggende straten in de Vogelbuurt (Carnisse) te horen dat het college van B&W hun woningen wil slopen. In plaats van de 216 portiekwoningen moeten er 42 eengezinswoningen en 118 grotere appartementen in het duurdere segment komen. Daarnaast hoopt de gemeente woningen te verwerven om te kunnen samenvoegen en renoveren.

De herstructurering is onderdeel van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) dat beoogt wijken op Zuid “veerkrachtig en aantrekkelijk” te maken door “meer diversiteit in het woningaanbod te bieden”, zo lezen we in de brief van het college van B&W aan bewoners. De bewoners reageren geschokt: zij horen voor het eerst van de plannen.

Eigenaren en verhuurders

Anders dan in andere buurten waar sloop was aangekondigd, zijn in de Vogelbuurt de meeste woningen niet in handen van een woningcorporatie maar bezit van een woningeigenaar of particuliere verhuurder. De gemeente wil dan ook de Wet voorkeursrecht gemeente vestigen, waarmee woningeigenaren verplicht worden om hun woning aan de gemeente te verkopen. Als zij hun woning niet vrijwillig verkopen, dan gaat de gemeente over tot onteigening.

Sloop van de baan

In december 2020 vergaderen gemeenteraadsleden in de commissie voor Bouwen, Wonen en Buitenruimte over het plan. Meer dan twintig bewoners spreken in tijdens de vergadering, waardoor het debat over het plan moet worden uitgesteld naar een volgende vergadering. Enkele bewoners doen hun verhaal in de media en raadsleden worden uitgenodigd om de woningen met eigen ogen te komen bekijken.

Voordat de tweede commissievergadering plaatsvindt, blijkt dat er bij sommige raadsleden twijfel is ontstaan over de sloop van de Fazantstraat. De bewoners konden overtuigend aantonen dat “de woningen technisch en kwalitatief in orde zijn en er geen verzakkingen zijn. Ook werkt de subsidie om woningen te vergroten of samen te voegen goed in onze straat”, vertelt een bewoner. Ook speelt mee dat het opkopen van woningen voor de gemeente duurder zal uitvallen dan voorzien.

Nog voor de gemeenteraad half december moet beslissen, is het sloopplan van tafel. Het is voor het eerst dat een plan om te slopen geen doorgang vindt. De gemeente gaat nu met bewoners kijken naar mogelijkheden om de buurt op te knappen zonder te slopen. Renovatie en samenvoegen zal op vrijwillige basis gebeuren.

Nieuwsberichten

Rotterdam blokkeert voor het eerst sloop van huizen, 15 december 2020, Volkskrant

‘De bewoners hebben ons overtuigd’, zegt fractievoorzitter Co Engberts van coalitiepartij PvdA na overleg met andere fracties.

‘De sloop van deze woningen leek ons niet logisch, woningen in deze prijsklasse moeten we juist behouden voor starters’, zegt D66-raadslid Robin de Roon.

Bewoners Rotterdamse Fazantstraat in verzet tegen dreigende sloop van hun woningen, 5 december 2020, RTV Rijnmond

Er worden burgerbrieven geschreven, fracties worden benaderd en via nieuwsbrieven worden bewoners op de hoogte gehouden van ontwikkelingen. Elisabeth: “We voelen gewoon dat er heel veel boosheid is. En teleurstelling ook. De mensen voelen zich echt in de steek gelaten door de gemeente.

“In het Nationaal Programma Rotterdam Zuid zeggen ze dat de bewoners centraal staan, maar wij zijn de bewoners van Rotterdam-Zuid. Wij zijn niet betrokken bij deze plannen. Anders hadden we andere plannen kunnen verzinnen met elkaar.”