Website: bewonerscommissie Tweebosbuurt

Sloop en protest

De Tweebosbuurt ligt in de Afrikaanderwijk op Rotterdam-Zuid. Vestia kondigde in de zomer van 2018 aan om 535 sociale huurwoningen te slopen en te vervangen door 374 nieuwe woningen, waarvan slechts 130 in de sociale sector. Dat betekent dat de meeste bewoners niet kunnen terugkeren naar een woning in de Tweebosbuurt. In de toekomst zullen er geen betaalbare woning meer zijn in de Tweebosbuurt, omdat deze na verhuizing of overlijden van de terugkeerders ‘marktconform‘ zullen worden verhuurd.

Het aantal nieuwe sociale huurwoningen is later iets opgehoogd naar 137 en er worden nu ook wat meer woningen gerenoveerd. De Huurdersraad adviseerde om eerst te bouwen en dan te slopen, maar dat advies volgt Vestia niet op, zodat terugkeerders zich gedwongen zien twee keer te verhuizen met extra verhuiskosten.

Vertrouwd en prettig

Onderzoeksbureau MARONED deed vlak nadat de sloopplannen bekend werden onderzoek onder 340 bewoners naar de sociale binding in de buurt en zag een “buurtsamenleving waarbinnen velen zich ondanks de problemen die men heeft vertrouwd en prettig voelen.” Met betrekking tot de plannen van Vestia werd geconstateerd dat er geen overleg is geweest met de bewoners. En:

Veel bewoners willen in de buurt blijven. Zij verzetten zich niet tegen dat gebouwd wordt voor mensen met een hoger inkomen. Maar halen uit de plannen zoals die zijn dat zij voor anderen met een hoger inkomen moeten wijken zonder dat hun positie geregeld is en krijgen tot op heden op veel vragen geen afdoend antwoord.

Bewoners verwijten Vestia over sloop te praten en bewoners onder druk te zetten om hun woonwensen te formuleren terwijl de gemeenteraad nog niet heeft ingestemd met de plannen en ook de dreigende toon in het sociaal plan.

De gemeenteraad stemde helaas in met de sloopplannen. Omdat Vestia dreigde om bewoners die niet instemden met huuropzegging voor de rechter te slepen, zijn veel bewoners vertrokken.

Maar er is een groep die zich blijft verzetten tegen de gang van zaken – met succes. Een eerste groep van 11 bewoners die door Vestia waren gedaagd, kreeg van de rechter te horen dat Vestia de huren mocht gaan ontbinden. Een tweede groep van 17 bewoners kreeg echter gelijk: de rechter blokkeerde de sloop. De Tweebosbuurt kreeg ook steun van een groep krakers. Hun woningen werden echter door de politie ontruimd.

Stand van zaken (maart 2021)

De gemeente houdt vol dat de ‘transformatie’ van de Tweebosbuurt noodzakelijk is. Na de tweede rechtszaak volgde een moeizaam mediationproces voor de 70 overgebleven bewoners, dat gedurende het proces door Vestia werd afgekapt. Ondertussen is het wachten op het hoger beroep in de twee rechtszaken over het ontbinden van de huurcontracten.

Begin maart kondigde Vestia aan in april te willen beginnen met slopen van leegstaande blokken. Er is al begonnen met het kappen van bomen in de binnentuin van het Riebeekblok. Half maart heeft een groep bewoners aangekondigd dat ze een wooncoöperatie willen oprichten. De ‘Unie van en voor de Tweebossers’ heeft daarvoor een officieel verzoek voor een onderzoek ingediend bij Vestia, maar dat werd door Vestia direct afgewezen. Cooplink wees Vestia erop dat het recht van huurders niet mag worden ontzegd. De SP heeft Kamervragen gesteld.

Update april 2021

Een verzoek om de al leegstaande woningen niet te slopen, omdat de buurt dan voor overgebleven bewoners onleefbaar wordt, werd in april in een kort geding door de rechter afgewezen. De woningen worden voorbereid voor sloop.

Recht op de stad organiseerde op de eerste sloopdag, 19 april, met de bewoners een dag vol protest en eerbetoon aan de buurt en de bewoners: ‘Wake up Rotterdam: wonen voor iedereen!’ Bekijk hier het beeldverslag van de dag.

Update mei 2021

Minister Ollongren (BZK/Wonen) beantwoordt Kamervragen over het verzoek van de Unie van en voor Tweebossers over de oprichting van een wooncoöperatie en de afwijzende reactie van Vestia. Lees hier de reactie van de Unie, medeondertekend door Recht op de stad.

Update November 2022

De Raad van State vernietigt het bestemmingsplan voor Tweebosbuurt-Zuid-Oost. Het is te laat voor de bewoners, wiens woningen al gesloopt zijn, maar mogelijk wordt hierdoor de dijk met mooie bomen gered. Lees hier meer.

Nieuwsberichten (niet volledig)

Zie voor een overzicht van nieuwsberichten over ‘Wake up Rotterdam’ op 19 april 2021 het beeldverslag.

Gerard (84) woonde zijn hele leven in de Tweebosbuurt en moest gedwongen zijn huis uit: ‘Vroeger was de huur 15 gulden’, Rijnmond, 13 maart 2022

Omstreden sloop van Tweebosbuurt begint deze week: bewoners vangen bot bij de rechtbank, 13 april 2021

Bewoners Tweebosbuurt starten wooncoöperatie om hun huizen van sloop te behoeden, 22 maart 2021, RTV Rijnmond

Bewoners Tweebosbuurt willen eigen wooncoöperatie oprichten en sloop voorkomen, 22 maart 2021, Algemeen Dagblad

Het idee om een wooncoöperatie te starten werd eerder besproken gedurende de bemiddelingspoging tussen de bewonersgroep en Vestia. Dat plan ging toen niet door, volgens Mustapha Eaisaouiyen van de bewonerscommissie onder druk van Vestia. Hij zegt nu alles te hebben uitgezocht. ,,Wij hebben wettelijk recht op dit onderzoek. De voorwaarde die de wet stelt is dat vijf mensen bij elkaar in de buurt wonen.’’

Tweebosbuurt en BPW in actie tegen huisuitzettingen, 13 februari 2021

De Tweebosbuurt gaat tegen de vlakte, maar niet als het aan bewoner Mustapha ligt (video), 4 februari 2021, RTV Rijnmond

De Rotterdamse Tweebosbuurt: probleem voor links en rechts, 3 november 2020, NRC

„Als ik íets tegen andere volksbuurten in Rotterdam en Nederland mag zeggen: protesteren loont”, zegt commissielid Mustapha Eaisaouiyen.

Columns van Tweebossers in Vers Beton

Mustapha Eaisaouiyen

Ahmed Abdillahi

Een baken van hoop

Door Tweebosser Mustapha Eaisaouiyen 

Over de Tweebosbuurt is de laatste jaren veel gezegd en geschreven. Het is een baken van hoop en tegelijkertijd een voorbeeld hoe bewoners in de loop der jaren zij aan zij hebben gestreden; strijd voor behoud van hun buurt in de ruimste zin des woords. De slogan ‘sterker door strijd’ wordt iedere dag door onze buurtbewoners beoefend.

De Tweebossers zijn er trots op dat ze deel uitmaken van Recht op de stad, een initiatief in het verlengde van de strijd van onder andere de Tweebossers. Recht op de stad verbindt buurten en wijken die Rotterdam een warm hart toedragen. Dat geldt in het bijzonder voor de Tweebosbuurt en daarom ondersteunt de Tweebosbuurt dit initiatief van harte.

Onderlingen verbondenheid

Kenmerkend voor de Tweebosbuurt is de gemêleerde samenstelling, maar met één sterke eigenschap namelijk een onderlinge verbondenheid waar andere buurten in Nederland zich graag aan willen meten. Bewoners helpen elkaar in voor- en tegenspoed. Niets is hen te gek en bewonersinitiatieven worden er aan de lopende band opgetuigd.

Een metamorfose heeft zich aan de randen van de Tweebosbuurt voorgedaan. Aan het voormalig emplacementsterrein zijn vele nieuwe woningen verrezen. Hier hebben zich nieuwe Tweebossers gevestigd die hopelijk snel een eenheid met de rest met de Tweebosbuurt zullen vormen. De combinatie van verschillende bouwstijlen is straks in de nieuwe setting een waardevol kenmerk. Het is wel duidelijk dat de Tweebosbuurt in de bloei is en zich razendsnel ontwikkelt.

In de Tweebosbuurt zijn er naast verschillende senioren- en portiekflats straks ook eengezinswoningen te vinden, waarbij starters op de woningmarkt ook een plaats krijgen. Onze buurt is een gewilde plek om te wonen vanwege verschillende openbaar vervoermogelijkheden, de vele winkels en niet te vergeten de Afrikaandermarkt als kloppend hart van de wijk. Op steenworp afstand ligt ook het trots van het gebied namelijk het Feyenoord stadion. Voetballiefhebbers zijn er in de Tweebosbuurt meer dan voldoende te vinden. Zij ontlenen een deel van hun identiteit aan deze voetbalclub. Net als de Feyenoordspelers geven Tweebossers nooit op!