Op 23 juli 2020 kregen bewoners van 114 woningen in twee portiekflats aan de Gerdesiaweg, Van de Leckestraat en Marinus van der Stoepstraat een brief van Woonstad: de corporatie heeft plannen voor sloop of renovatie. De bewoners zijn echter tevreden over hun woningen maar willen dat achterstallig onderhoud wordt uitgevoerd. In 1985 zijn de woningen voor het laatst gerenoveerd.

In november 2020 is de bewonerscommissie Gerdesia-Midden opgericht. Er werden maand 71 ondersteuningsverklaringen opgehaald bij de 114 woningen, dat is met 62% een ruime meerderheid van het aantal bewoners. Daar zijn inmiddels meer ondersteuningsverklaringen bijgekomen.

Sociaal-plus te duur

Woonstad wil de 114 sociale huurwoningen vervangen door 80 sociale woningen, 40 sociale ouderenwoningen en 50 woningen in de vrije sector. Dat klinkt goed, maar is het niet. Want de sociale nieuwbouw die terugkomt is ‘sociaal-plus’, waarvoor andere inkomenseisen gelden. De huurprijs voor ‘sociaal-plus’ is €633-752, in plaats van maximaal €633 voor sociale huur, voor 1- en 2-persoonshuishoudens. De consequentie is dat de meeste huidige bewoners van de Gerdesia-flats niet zullen kunnen terugkeren.

De 4-kamerwoningen zullen bovendien een huurprijs hebben van €900-1000, wat betekent dat voor de huishoudens met lagere inkomens alleen de 2- en 3-kamerwoningen betaalbaar zullen zijn. Gezinnen zullen dus ook niet kunnen terugkeren.

Update april 2021

Woonstad wil de 114 sociale huurwoningen vervangen door 50 woningen in de vrije sector en 130 sociale huurwoningen, waarvan 48 ouderenwoningen. Woonstad liet per mail aan Recht op de stad weten dat de sociale woningen in de prijsklasse ‘sociaal-basis’ zullen worden verhuurd (maximaal 633 euro huur voor 1- en 2-persoonshuishoudens of 678 euro/maand voor huishoudens met 3 of meer personen) en dat de huidige bewoners met voorrang zullen kunnen terugkeren.

Woonstad geeft echter geen details over de precieze huurprijs, de oppervlakte en het aantal kamers van de nieuwe woningen, waardoor het onduidelijk blijft of bewoners daadwerkelijk kunnen terugkeren naar een woning die qua huurprijs, oppervlakte en aantal kamers gelijkwaardig is aan de woning die ze nu huren. De huidige 114 woningen zijn 3-, 4-, 5- en 6-kamerwoningen met een oppervlakte van 54-110 m2 die nu als  ‘sociaal-basis’ verhuurd worden.

Aan de gegevens van Woonstad kan worden ontleend dat er in plaats van huidige 3,- 4-, 5- en 6-kamer woningen, er 2,- 3-, en 4-kamerwoningen terugkomen. Het lijkt aannemelijk dat de 4-kamerwoningen in de vrije huursector zullen worden verhuurd. Dat heeft de volgende consequenties:

  • De 4-kamerwoningen komen vanwege de hogere huurprijs dan niet beschikbaar voor de huidige bewoners.
  • Alleen 2-kamerwoningen komen beschikbaar voor 1- en 2-persoonhuisdens in de ‘sociaal-basis’ prijsklasse. Gezinnen met kinderen en huishoudens met 3 of meer personen kunnen niet in een 2-kamerwoning wonen en dan dus niet terugkeren.

Verder werpt Woonstad nog een belemmering op voor de 1- en 2-persoonshuishoudens die in principe zouden kunnen terugkeren, door hen slechts één keer de wettelijke verplichte verhuiskostenvergoeding uit te keren. De kosten voor het terugverhuizen naar Gerdesia-midden en inrichten van de woning komen voor rekening van de bewoners. Dat kan ook heel anders zoals Havensteder doet bij de Pompenburgflat, waar bewoners die moeten uitverhuizen en terug willen keren twee keer een de verhuisvergoeding krijgen. Ondanks de nieuwbouw van “sociale” huurwoningen is de aanpak er in de praktijk dus op gericht om de huidige bewoners niet te laten terugkeren in de nieuwbouw.

Update mei 2021

Woonstad neem het definitieve besluit tot sloop-nieuwbouw. Lees hier onze reactie.

Zijn de wensen van de bewoners van Kralingen-West minder waard dan die van Carnisse?, 20 december 2021, Algemeen Dagblad, column Ernest van der Kwast

Nieuwsberichten

Tegenstanders teleurgesteld over sloopbesluit Gerdesiaweg: ‘Bereiden een reactie voor’, 31 mei 2021, Algemeen Dagblad

Deskundigen protesteren tegen sloop in Kralingen-West: ‘Ik vind dit monumenten’, 6 mei 2021, Algemeen Dagblad

De woonblokken aan de Gerdesiaweg in Rotterdam moeten behouden blijven, omdat ze van historische waarde zijn. Het gaat om wederopbouwarchitectuur van hoge kwaliteit, zeggen architect Jouke Post en stedenbouwkundige Elizabeth Poot.

Weer protesteren Rotterdammers tegen sloop van hun huis: ‘Maar we bouwen er juist meer voor terug’, 29 januari 2021, Algemeen Dagblad

Kralingen slaapt slecht door sloopplan: ‘We kunnen het lazarus krijgen’, 16 november 2020, Algemeen Dagblad

De Kralingers willen niet weg, ze willen onderhoud, maar vrezen een tweede Tweebosbuurt te worden. Ze zijn strijdbaar: ,,We laten ons niet naar de slachtbank leiden.’’

Bewoners aan de Gerdesiaweg maken zich zorgen over achterstallig onderhoud, 14 oktober 2020, OPEN Rotterdam

Bewoner Adrie Braber van de bewonerscommissie Gerdesia-Midden