De gemeenteraad is in december 2020 akkoord gegaan met de sloop van 14 koop- en huurwoningen in de Veldstraat, in de Landbouwbuurt aan de rand van Vreewijk. Er komen 11 woningen in het middeldure huursegment voor terug.

Dit akkoord is gegeven in dezelfde raadsvergadering waarin de coalitiepartijen GroenLinks, PvdA, D66 en CU-SGP zich, met de oppositiepartijen, verzetten tegen het uitkopen en onteigenen van woningeigenaren in de Fazantstraat en omliggende straten in de Vogelbuurt in Carnisse. Voor de Veldstraat heeft de gemeenteraad dus wél ingestemd met het uitkopen en eventueel, als zij niet willen verkopen, onteigenen van woningeigenaren door de gemeente.

Woningeigenaren moeten weg

Over de Fazantstraat en de Vogelbuurt is in aanloop naar de raadsvergadering op 17 december hevig gediscussieerd met als resultaat dat het sloopplan van tafel ging. Daarover zei coalitiepartij D66 onder meer: “Onteigening grijpt heel diep in in het leven van de bewoners. Daar moeten we als raad heel voorzichtig mee zijn.”

Maar in dezelfde raadsvergadering is het bestemmingsplan voor de Veldstraat afgedaan als hamerstuk. En dit terwijl er een belangrijke overeenkomsten zijn tussen de Vogelbuurt en de Veldstraat. Net als in de Vogelbuurt is een deel van deze woningen koopwoningen die worden bewoond door de eigenaar.

Evenals in de Vogelbuurt is het plan om de Veldstraat te slopen onderdeel van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid dat beoogt om wijken op Zuid aantrekkelijker te maken voor hogere inkomensgroepen. Maar ook in de Veldstraat wonen al huishoudens die het NPRZ nu juist beoogt aan te trekken.

Geen geld voor een vergelijkbare woning op Zuid

Deze woningeigenaren moeten hun woning verlaten om plaats te maken voor andere bewoners en mogen niet terugkeren naar de Veldstraat. Het college van B&W wil de 14 woningen slopen en vervangen door nieuwbouw van 11 woningen die in het middeldure segment zullen worden verhuurd door woningcorporatie Havensteder. Een deel van de huidige woningen is al in bezit van Havensteder. Deze woningen staan al geruime tijd leeg en onderhoud is verwaarloosd, in afwachting van de sloop. De leegstand en achterstallig onderhoud worden in het bestemmingsplan aangevoerd als redenen voor herstructurering, terwijl dat dus door Havensteder zelf is veroorzaakt.

Woningeigenaren krijgen van de gemeente een aanbod om de woning te verkopen en een schadevergoeding. Volgens de gemeente zouden de woningeigenaren met dit bedrag een woning moeten kunnen kopen in de buurt. Maar vanwege de huidige woningmarkt is het onmogelijk om met het geboden bedrag een vervangende woning van gelijkwaardige kwaliteit te vinden in de buurt van de Veldstraat.

Dit was ook een argument van bewoners uit de Vogelbuurt: gezien de hoge koopprijzen zouden ze vanwege het uitkopen/onteigenen uit Rotterdam moeten vertrekken. In de praktijk betekent de sloop ook in de Veldstraat dat bewoners weg moeten uit hun buurt en waarschijnlijk zelfs uit de stad, terwijl zij er bewust voor hebben gekozen om een woning te kopen in de Veldstraat.

Stand van zaken

Een van de bewoners ging in april 2021 bij de Raad van State in beroep tegen het bestemmingsplan voor de Veldstraat van de gemeente. Deze zaak is uiteindelijk ingetrokken en de bewoner is inmiddels verhuisd. Een andere bewoner probeert onteigening nog wel tegen te houden.

Lees ook ons interview met Nel, een van de laatste huurders in de Veldstraat.

Nieuwsberichten

Abdelouafid en zijn buren in de Veldstraat vrezen de sloopkogel: ‘Al maanden stress’, Algemeen Dagblad, 13 april 2021