Website Bewonerscommissie HKT.

Vestia wil 61 sociale huurwoningen in het HKT-blok (Heemskerk-, De Kempenaer-, Talmastraat) in Bergpolder renoveren en kondigde aan alle huurovereenkomsten op te zeggen. De bewoners willen naar hun woningen kunnen terugkeren. In september 2019 brachten zij dit met het protestlied ‘We zijn al Thuis’ nog eens extra onder de aandacht van woningcorporatie Vestia.

Het lied is niet alleen voor Vestia maar ook voor de gemeenteraad en de politiek: “Sta eens stil bij de consequenties van jullie ambitie. Bejaarden die na soms wel 75 jaar worden weggerukt uit hun wijk. Ontwortelde woongemeenschappen, wijken die leeg en zonder samenhang achterblijven. Laten we steeds weer de aandacht hierop vestigen. En blijven vragen of dit ECHT niet anders kan.”

Wat is er aan de hand?

Bewonerscommissie HKT is opgericht in maart 2019, in reactie op het ingrijpende renovatieplan van woningcorporatie Vestia. Het gaat om hoogrenovatie van 61 sociale-huurwoningen. De huren liggen nu globaal tussen de €300 en €700. Vestia wil de huurovereenkomsten opzeggen. Aanvankelijk zouden bewoners na de renovatie alleen onder bepaalde voorwaarden kunnen terugkeren. De nieuwe woningen zouden alleen nog voor één- of tweepersoonshuishoudens bestemd zijn. De beoogde nieuwe huren liggen tegen de maximale sociale huur: globaal € 700. Vestia wil van alle benedenwoningen vrije-sectorwoningen maken.

Na zichzelf vanuit het niets te hebben georganiseerd heeft de bewonerscommissie eerst links en rechts advies ingewonnen, met name op juridisch en bouwkundig gebied. Vervolgens werd een architectenbureau ingeroepen als externe expert. Vestia is hier na enige aarzeling mee akkoord gegaan. Dat heeft in 2020 geresulteerd in een nieuw renovatiemodel dat door beide partijen als verbetering is bestempeld. Er zijn nu ook grotere woningen gepland. Ondertussen werd actief de publiciteit gezocht en gevonden en werden contacten gelegd.

De stand van zaken

Momenteel onderhandelt de bewonerscommissie met Vestia over het sociaal plan. Hierbij hebben zij ondersteuning gevraagd en gekregen van de Woonbond. Belangrijk strijdpunt is de verhuis- en terugkeerregeling, onder andere de bestemming van de benedenwoningen. Hierover is nog geen akkoord bereikt. Wel zullen alle huurders die dat willen in principe kunnen terugkeren. De bewonerscommissie zal betrokken blijven bij de bouwkundige uitwerking van het aangepaste renovatieplan. 

Vestia heeft erkend dat zij in het begin onvoldoende rekening heeft gehouden met de bewoners. Door de vastberaden en constructieve opstelling van de bewonerscommissie heeft Vestia op zeker moment haar tunnelvisie losgelaten. Hoewel in de onderhandelingen over het sociaal plan de standpunten soms ver uiteen liggen toont Vestia vooralsnog de wil om er samen met de bewonerscommissie uit te komen.

Nieuwsberichten

Boze huurders zingen protestlied tegen ‘sloopplannen’ Vestia, 15 september 2019, RTV Rijnmond

Vestia pakt Bergpolder hard aan, 18 maart 2019, Dagblad010

Mensen die al 20, 30 of 40 jaar met plezier in hun huizen wonen, ze zelf met liefde hebben opgeknapt. Mensen met kinderen, hele gezinnen, ouderen. Binnen een jaar moeten we onze huizen uit. Een gedwongen volksverhuizing, wegens grootschalige renovatie van onze verhuurder. Dit betekent niet alleen gedwongen je vertrouwde huis en je wijk uit, maar ook een gedwongen huurverhoging. Waar je ook terecht komt, de huur zal altijd hoger zijn dan de huidige. Er wordt géén vervangende woonruimte voor ons gezocht… We krijgen een ‘urgentieverklaring’ en verder mogen we het zelf uitzoeken.

Vera Godijn, bewoner HKT-blok

Huurders Vestia moeten woningen Rotterdam-Bergpolder uit voor grootscheepse renovatie, 13 maart 2019, RTV Rijnmond

Lees meer nieuwsberichten op de site van Bewonerscommissie HKT.