Download hier de uitwerking van ons plan (pdf).

Recht op de stad: waarom dit plan?

Het Rotterdamse woonbeleid is dringend aan herziening toe. Het beleid dat in 2016 is vastgelegd in de ‘Woonvisie, koers naar 2030’ veroorzaakt veel leed, leidt tot sociale problemen, en biedt geen antwoord op de groeiende wooncrisis. De beleidsaanpassingen die het huidige college heeft gedaan zijn ontoereikend.

Door inkrimping van de sociale huursector, stijgende prijzen op de particuliere woningmarkt en het groeiend aantal urgente woningzoekenden is er een schrijnend tekort aan betaalbare woningen ontstaan. De laagste inkomensgroepen, dak- en thuislozen, statushouders, middeninkomens, jongeren en starters worden hard getroffen.

Het huidige woonbeleid stuurt op inkomensgroepen: tot 2030 wil het stadsbestuur vooral bouwen voor Rotterdammers met hogere inkomens terwijl de betaalbare voorraad door sloop (12.000 woningen) en renovatie of samenvoeging (10.000 woningen) doelbewust wordt ingekrompen. Wij verwerpen het huidige woonbeleid dat bewoners uitsluit op basis van inkomen.

Duizenden huishoudens zijn al geconfronteerd met falend woonbeleid: de Wielewaal, Tweebosbuurt, HKT-blok, Patrimonium’s Hof, Gerdesiaweg-blokken, Fazantstraat en Pompenburg komen steeds in het nieuws vanwege georganiseerd verzet en rechtszaken tegen dit beleid. Hun recht op zeggenschap wordt genegeerd. Helaas staat dit nog veel meer bewoners te wachten (zie de plattegrond rechtsboven).

De gemeente treedt onvoldoende op tegen de dominantie van marktwerking. Dit gaat ten koste van zoekende en zittende Rotterdammers: zij moeten lang wachten op een woning, hun heil elders zoeken of belanden op straat. Speculanten kapen woningen weg, leegstand wordt niet aangepakt, verhuurders overtreden regels en woningprijzen stijgen explosief.

Recht op de stad schreef daarom in 2021 een beter en eerlijker plan voor woonbeleid in Rotterdam. Lees het hele plan hier. In 2023 hebben we op basis van het Stadslab Zeggenschap ook concrete adviezen opgesteld voor zeggenschap: download de korte versie of lange versie met toelichting.

We willen de mensen in staat stellen om zich de stad voor te stellen die zij willen; en om die te bouwen met de gemeentelijke structuren als instrument om hen te helpen hun doelen te bereiken.

Ada Colau, voortrekker van Fearless Cities, in de documentaire ‘Push’

Op 8 april 2021 waren we bij AIR te gast om ons plan voor beter woonbeleid te bespreken.