Op 2 februari jl. voerden bewoners van het woonblok aan de Violier- en Rozemarijnstraat in Bloemhof samen met de FNV actie voor de deur van Woonstad. Ze eisten minimaal tien jaar uitstel van de geplande sloop van hun betaalbare woningen en uitvoering van achterstallig onderhoud. In een reactie gaf de woningcorporatie aan dat de sloop en nieuwbouw door gaat. De bewoners krijgen geen terugkeergarantie. Woonstad neemt twee jaar de tijd voor herhuisvesting.

De bewoners laten het hier niet bij zitten. Met een pamflet ‘Woonstad sloopt blok voor blok. Wanneer ben jij aan de beurt?’ roepen ze andere wijkgenoten van Bloemhof op om ook in actie te komen. Bewoner Kok Geilings: “Afgelopen jaren hebben ze in onze buurt al vele goede woningen gesloopt. De meeste buren van toen zijn verdwenen, want die konden die duurdere nieuwe huizen niet meer betalen. Schandalig!”

Onlangs kwam naar buiten dat Woonstad van plan is om 1.200 betaalbare woningen te gaan slopen. Van ruim 700 van deze woningen zijn de slooplocaties nog niet bekend. De bewoners vrezen dat Woonstad na dit blok verder gaat met sloop en nieuwbouw in Bloemhof.

Daarom wordt op zondag 6 maart een volgende actie georganiseerd. Om 14.30 uur schrijven wijkbewoners met krijt een boodschap aan Woonstad op de gevels van hun woningen aan de Rozemarijnstraat.

Deze actie wordt georganiseerd samen met Rotterdam Voor 14, Menno Janssen en Wijnand Rijnders.

Foto: Joke Schot