Zondag 6 maart zendt OPEN Rotterdam vanaf 18:00 uur twee docu’s van Wijk TV uit. De docu’s zijn gemaakt door Ron Blom en Wim Wiegmann, die het initiatief Recht op de stad sinds de oprichting met veel belangstelling volgen (en filmen). Je kunt de docu’s kijken op TV of via de livestream. Update: kijk de documentaire ‘geWOON – luister naar de stad’ hier terug.

De 1e docu “geWOON – luister naar de stad” schetst de gevolgen van de Woonvisie en de daarmee samenhangende woonproblematiek. Al sinds het Woonreferendum in 2016 volgt Wijk-TV de ontwikkelingen rond de sociale woningbouw in de stad kritisch. Zo werd in beeld gebracht hoe bewoners van het Zinkerblok op Zuid gedwongen werden uit te verhuizen, hun panden werden kluswoningen.  Daarnaast laat de docu ook de opkomst en resultaten zien van 1 jaar Recht op de stad.

Vlak voor de verkiezingen wil Wijk TV met deze docu stimuleren dat Rotterdammers meer bewust kiezen voor politieke partijen die opkomen voor hun woonbelang. (Zie ook onze Kieswijzer hier.)

De 2e docu “Het Poortgebouw – van 1980 voor altijd” volgt het wel en wee van de bewoners van het Poortgebouw. Al ruim 40 jaar wonen zij legaal in het gebouw. Ondanks tegenwerking, onderhandse doorverkoop en rechtszaken van projectontwikkelaars wisten ze het gebouw in deze unieke woonfunctie te behouden. Een mooi aspect is dat filmmaker Wim Wiegmann medebewoners van het eerste uur portretteerde samen met de huidige bewoners in hun oude kamer. De docu was bedoeld om het jubileum te omlijsten, helaas gooide een virus roet in het eten. Nu met 2 jaar vertraging wordt er toch  nog feestelijk een taart aangesneden.