Bewoners in de Veldstraat moeten weg uit hun woning en straat, omdat de gemeente en Havensteder de 14 koop- en huurwoningen wil vervangen door 11 huurwoningen in het middensegment. Vandaag gaat bewoner Abdelouafid Moussa tegen het bestemmingsplan in beroep bij de Raad van State. Het AD schreef erover:

De veelbesproken onteigening van koopwoningen in de Fazantstraat in de Rotterdamse wijk Carnisse ging eind vorig jaar na een geruchtmakende hoorzitting niet door. Dat betekent niet dat andere woningeigenaren in de stad niets meer te vrezen hebben. In de Veldstraat heeft de gemeenteraad wel ingestemd met een bestemmingsplan dat tot verontwaardiging van de huiseigenaren leidt en tot het verlies van hun woning.

Moussa stelde onder meer voor om samen met de corporatie op te trekken en de woning te renoveren dan wel de bestaande bewoners de kans te bieden om een nieuw pand te bouwen in samenwerking met Havensteder. De corporatie ging daar niet op in, onder meer omdat de nieuwe huizen in de vrije huursector komen en het niet de bedoeling is dat er nog particulier huizenbezit is.

Voor Gwen van Eijk van het initiatief ‘Recht op de stad’ moet wat in de Veldstraat gebeurt een wake-up-call zijn voor andere Rotterdammers. ,,Het gaat niet alleen om sociale huurwoningen die worden gesloopt, maar ook nog steeds om koopwoningen’’, zegt ze. ,,En net als in de Fazantstraat dreigde, zijn hier mensen met middeninkomens de dupe.’’

Recht op de stad pleit voor zeggenschap voor bewoners. Als er volgens de gemeente of de woningcorporatie gesloopt moet worden, dan moet dat in in samenspraak met bewoners en met de nodige waarborgen. Bewoners die dat willen moeten kunnen terugkeren naar een gelijkwaardige woning. Alleen op deze manier kunnen bewoners hun wettelijk recht op zeggenschap effectief uitoefenen.

Lees het hele AD-artikel hier: Abdelouafid en zijn buren in de Veldstraat vrezen de sloopkogel: ‘Al maanden stress’.

Lees op onze website meer over de Veldstraat en over de Fazantstraat, waar sloop niet doorging.