Betaalbaar wonen, met goede kwaliteit, zorgeloos en solidair, ook op de lange termijn. Dat is wat wij als burgers zélf kunnen voorzien wanneer we in wooncoöperaties bouwen aan de stad. Een bewezen kwaliteit in het buitenland, een opkomende bouwstroom in Nederland, en vooralsnog een belofte voor Rotterdam.

Wij hebben kennis, ideeën, ambitie, ontwikkelkracht. Maar dat is niet genoeg. Coöperatief wonen vraagt ook de juiste condities vanuit de stad. Het wordt tijd dat Rotterdam daar in de komende periode, ongeacht de kleur van het stadsbestuur, werk van gaat maken.

Wij, betrokken Rotterdamse initiatieven, stellen vanuit Recht op de Stad voor dat Rotterdam werk gaat maken van deze zes coöperatieve condities:

  1. Een heldere definitie voor wooncoöperaties helpt iedereen.
  2. Sluit met grondbeleid, vastgoed en taxaties aan op die definitie van wooncoöperaties.
  3. Beperk de coöperaties niet tot middenhuur: coöperaties zijn juist voor iedereen.
  4. Organiseer een Rotterdamse financieringsfonds voor de start van nieuwe coöperaties.
  5. Neem (beheer)coöperaties op in de prestatieafspraken tussen gemeente en corporaties.
  6. Locaties, locaties, locaties: het begint bij grond.

We nodigen alle politieke partijen uit om zich uit te spreken over deze coöperatieve condities. Na vier jaar proberen, is het tijd om er nu echt samen werk van te maken.

Recht op de Stad
21 februari 2022

Afzenders:

Rotterdamse initiatiefnemers en (ex)pilots:

Stad in de Maak, Piet Vollaard

Het Rotterdams Woongenootschap, Arie Lengkeek

Vereniging de Roos, Erik Jutten

Unie van en voor Wielewaalers, Wil de Ben

W1555, Floris Schiferli

Bewonersvereniging Zelfbeheer Hoek Teilingerstraat, Marie-Annet van Grunsven

De Nieuwe Blauwen, Mattijs Bracke

Initiatiefgroep Mathenesse aan de Maas, Annemarie Sour

Initiatiefnemers Putsebocht, Thomas Steigenga

Initiatiefgroep Tweebosbuurt, Wim R. Leewis

Initiatiefgroep Zoutziedersstraat ‘Das Leben ist kein Ponyhof’/Carolien Hoogland

Bouwenmetdeburen, Laura Weeber

Lees hier de hele tekst van het voorstel.

Foto: Joke Schot (lancering Recht op de stad 7 maart 2021)