Cooplink, een vereniging van wooncoöperaties, heeft Vestia een brief gestuurd over de afwijzende opstelling van Vestia richting de wooncoöperatie de Unie van en voor Tweebossers. Acht huurders in de Tweebosbuurt hebben een wooncoöperatie opgericht, omdat zij een onderzoek willen starten naar de mogelijkheden om woningen van Vestia in eigendom of in beheer over te nemen, zodat bewoners betaalbaar kunnen blijven wonen en nog meer bij hun leefomgeving betrokken worden. Het biedt tevens uitkomst aan verhuisde bewoners die terug willen keren en er wordt een bijdrage aan een oplossing voor de woningnood geleverd.

Maar Vestia liet nog dezelfde week weten dat ze niet ingaan op het verzoek van de Tweebossers. Via een advocaat liet Vestia aan de bewoners weten dat “een wooncoöperatie alleen gevormd kan worden door eigenaren of huurders van woningen die financieel, administratief, bouwtechnisch, stedenbouwkundig een eenheid vormen.” en dat het oprichten van een wooncoöperatie niet kan worden gebruikt om “herstructurering te frustreren”.

Cooplink meent dat Vestia het recht van huurders ontkent:

“Een brief van een advocaat als reactie op een initiatief van huurders kunnen wij alleen als misplaatst zien. De Woningwet stelt dat ‘huurders van tenminste vijf in elkaars nabijheid gelegen woongelegenheden een wooncoöperatie kunnen oprichten’. Het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (Btiv) voegt toe dat de woningcorporatie voor het opstellen van het coöperatieplan ten minste € 5.000 ter beschikking moet stellen.

Recht van huurders niet ontkennen
Nabijheid wordt in de Woningwet niet gedefinieerd, maar onze ervaring leert dat dezelfde straat of dezelfde buurt wordt bedoeld. In dit geval gaat het om een initiatief van meer dan vijf huurders. Dat de ondertekenaars niet in één blok wonen zegt niets over de groep als geheel. We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat de advocaten handig gebruik willen maken van het feit dat ‘nabijheid’ niet is gedefinieerd om zo het recht van de huurders te ontkennen.”

Tegen RTV Rijnmond zei Hero Niermeyer, een van de bewoners die aangesloten is bij de Unie van en voor Tweebossers:

“Het is een frame van Vestia, ze zetten ons weg alsof wij alleen maar de sloop willen tegenhouden en niet constructief zijn. Wij willen alleen meepraten over onze plaats in Rotterdam.”

Cooplink wacht op reactie van Vestia.