Op 3 januari 2022 stond in het AD een interview met een even intrigerende als verontrustende titel ‘Dit is de man die met zijn projecten de Rotterdamse skyline ingrijpend gaat veranderen’. Die man is architect en projectontwikkelaar Nanne de Ru van Powerhouse Company en RED Company. Het verhaal is een showcase, waarin De Ru de ruimte krijgt om zijn plannen voor Rotterdam te promoten.

 

© foto Joke Schot 2021

Enkele leden van Recht op de stad lezen hoe de gemeente Rotterdam de stad laat katapulteren naar het verwezenlijken van een grote droom: een skyline die aansluit bij de serieuze spelers in de wereld. Reden voor interne discussie en een reactie.

Op 6 september 2021 werd het Global Center on Adaptation (GCA), het prestigieuze internationaal klimaatcentrum geopend, dat zich onlangs heeft gevestigd in het gloednieuwe floating office in de Rijnhaven. De Ru tekent voor de ontwikkeling van dit drijvende kantoorgebouw, dat wordt omschreven als het grootste ter wereld. Aan hoogwaardigheidsbekleders gaf hij uitleg over de duurzame en innovatieve kwaliteiten van zijn gebouw. Met Koning Willem-Alexander en voormalig VN-baas Ban Ki-moon in zijn kielzog, lijkt De Ru het gelijk naar zijn zijde te trekken.

Het verhaal in de krant is primair gericht op de man die met zijn projecten zijn stempel gaat drukken op het Rotterdam van de toekomst. De Ru is de drijvende kracht achter enorme bouwprojecten, met duizenden woningen in torens van meer dan 200 meter hoog, “want het moet veel hoger dan die stompjes tot 150 meter” zo zegt hij. De Ru gaat de komende jaren groots uitpakken met Rise aan het Hofplein, transformatie van fabriekscomplex Codrico aan de Rijnhaven en Brutus in het Merwe- Vierhavengebied.

Rotterdam genereert als grootste havenstad van Europa, nog altijd een ongekend grote uitstoot. Gezien de te verwachten verdere uitdijing van de energiecrisis en een toename in de inzet van fossiele brandstoffen, zullen de klimaatdoelen verder worden vooruitgeschoven en is de inschatting dat een temperatuurstijging van meer dan 1,5 graden realiteit wordt, gegrond.

Daarnaast mag worden vastgesteld dat de ambities om te ‘bouwen-bouwen-bouwen’, nauwelijks of geen raakvlakken heeft met afwegingen die een duurzame toekomst als uitgangspunt hanteren. Sloop, nieuwbouw en schaalvergroting zijn en blijven dominante uitgangspunten. De gemeente Rotterdam denk vooral in grote volumes beton, staal, glas en asfalt, en laat buiten beschouwing dat de productie van al die nieuwe bouwmaterialen, de sloop van enorme gebouwen en het megatransport daarvan, gigantische CO2 emissies en afval tot gevolg hebben.

Op Doordenkavond #4 over ‘Slopen of renoveren, een duurzame afweging op 10 januari jl. lichtten experts  Jan Willem van de Groep en Jan Jongert van Superuse studios dit probleem toe.

Recht op de stad komt tot de conclusie dat nu het moment is om een alarmerend signaal te geven en te onderzoeken wat er nodig is en kan worden gedaan om een andere koers te nemen. Om een catastrofe te voorkomen moet we nu ingrijpen.

Samen met Bewonerscommissie Behoud Pompenburg stelt Recht op de stad voor om af te zien van sloop van woongebouw De Pompenburg (in 1980 gebouwd door Carel Weeber) en de andere gebouwen binnen het project Rise, en in plaats daarvan te kiezen voor transformatie. Maak van deze transformatie een pilot om te komen tot een cultuuromslag in het denken over stedenbouwkundige vraagstukken, stadsvernieuwing, transformatie en behoud van maatschappelijke- en cultuurhistorische waarden. Betrek in alle overwegingen biodiversiteit, ecologisch evenwicht en het per direct voorkomen van CO2 uitstoot om verdere klimaatverandering te stoppen.

Recht op de stad en Bewonerscommissie Behoud Pompenburg deden dit voorstel eerder deze week in een gezamenlijke brief aan de gemeente, de directie van woningcorporatie Havensteder en de directies van Powerhouse Company en Red Company.  Wij gaan graag in gesprek met deze partijen en hebben aangeboden te faciliteren in het betrekken van experts die een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan een alternatief voor de locatie Pompenburg.

Lees onze brandbrief hier

Impressie van hoogbouwprojecten die de komende jaren worden gerealiseerd

© foto Joke Schot 2021

 

© foto Joke Schot 2021

 

© foto Joke Schot 2021

 

© foto Joke Schot 2021

 

© foto Roland Huguenin 2021

 

Helmuth Tjemmes, fotograaf, activist en bewoner van De Pompenburg © foto Joke Schot 2021

 

© foto Roland Huguenin 2021

 

© foto Roland Huguenin 2021