Foto-expositie

Gemaal op Zuid | 16 februari t/m 20 maart | openingstijden woensdag 10:00-17:00, zaterdag 12:00-17:00 en op afspraak

Een foto zegt vaak meer dan duizend woorden. Wie de aanleiding van deze expositie al dan niet kennen, moeten weten hoe veel er is gepraat, gediscussieerd, gedemonstreerd, ingesproken, gepleit, geïnterviewd, verteld, geroepen, geverbaliseerd, geschreeuwd, gehuild en getreurd.

Nu het eerste hoofdstuk van dit verhaal bijna is geschreven, groeit het besef dat er nog vele zullen volgen en het plot van het gentrificatiebeleid in nevelen is gehuld.

De beelden die hier worden getoond, geven een inkijkje in het alledaagse bestaan van Edwin, Miriam en hun zoon Demiën. Hun leven werd jarenlang beheerst door spanning, stress, media, juridische processen en onzekerheid. Edwin bleef zichzelf en werd de stem van het volk.

Ondanks het verzet, heeft niemand kunnen voorkomen dat de gemeente zijn alledaagse bestaan, en dat van honderden buurtgenoten, wegvaagde. Zij werden uit hun woningen geplaatst en weggerukt uit hun bestaan, zodat de gemeente de grond onder hun voeten veel lucratiever te gelde kan maken.

De sloop van de Tweebosbuurt begon vorig jaar op 21 juni, enkele dagen nadat de Verenigde Naties een brief aan de Nederlandse overheid en de gemeente Rotterdam hadden gepubliceerd over het Rotterdamse woonbeleid en de gevolgen voor de Tweebosbuurt. Inmiddels is de sloop half voltooid. De buurt is uitgedoofd en ontzield.

De politiek mag zichzelf aanrekenen dat zij ernstig heeft gefaald in het handhaven van de integriteit van haar burgers en de maatschappelijke context waarin die leven. Het is nu nog veel te vroeg voor een conclusie. Terugkijkend in de tijd kan worden vastgesteld dat de gemeente Rotterdam er voor kiest om volksbuurten stelselmatig te verwaarlozen en haar zorgplicht verzuimd.

Deze expositie is door Joke Schot en Roland Huguenin samengesteld en ontwikkeld voor de Afrikaanderwijk Coöperatie in het Gemaal op Zuid. Mede mogelijk gemaakt door Gemeente Rotterdam.

Lees verder onder de foto

Edwin voor zijn huis in de Martinus Steijnstraat, 21 juli 2021 Rotterdam – © foto Joke Schot

PROGRAMMA

12 maart – Gespreksavond ‘Is huisvesting een mensenrecht of een voorrecht?’ Met Rosa Beets, Jaap Rozema, Ellen Verkoelen, Mustapha Eaisaouiyen, Olivier van Nooten (moderator) en Jorrit Westerhof (muziek) Lees meer
Deze avond is verplaatst als gevolg van de storm Eunice

21 februari – Gespreksavond met leden en kandidaat-leden van Wijkraad Afrikaanderbuurt Met Agnes Verweij (moderator) en Lena Evora en Toy Vieira (muziek ) invulling wordt volgende week bekend gemaakt Lees meer

9 maart – Casco Mobile: koffie en thee op de Afrikaandermarkt + flyeren Recht op de stad + artiesten invulling wordt later bekend gemaakt

12 maart – Casco Mobile: koffie en thee op de Afrikaandermarkt + flyeren Recht op de stad + artiesten invulling wordt later bekend gemaakt

16 maartGemeenteraadsverkiezingen en Wijkraadsverkiezingen 2022 | Casco Mobile: koffie en thee op de Afrikaandermarkt + flyeren Recht op de stad + artiesten invulling wordt later bekend gemaakt

Gemaal op Zuid, Pretorialaan 141, Rotterdam