In het kader van Housing Action Day 2022 op 26-27 maart zijn er in heel Europa dit weekend acties tegen de wooncrisis. De Bond Precaire Woonvormen organiseert in Rotterdam een actie rondom leegstand. BPW Rotterdam roept op: Help mee de leegstand in Rotterdam in kaart te brengen!

In het afgelopen jaar is de woningnood het onderwerp geweest van protesten op straat en debatten in de gemeenteraad. Terwijl meer dan 13.500 sociale woningen werden gesloopt, staan de nieuwe duurdere woningen nog steeds voor 8,5% leeg. Daarnaast is de collectieve leegstand in kantoorruimtes en winkels meer dan 20%.

Leegstand maakt speculatie, “predatory” flexcontracten mogelijk en versnelt gentrificatie. Antikraak bedrijven profiteren van de speculatie en het wanbeheer van woningen terwijl ze de onzekerheid van de huurders uitbuiten.

Midden in een woningcrisis kan leegstand niet getolereerd worden! Voor de Housing Action Day 2022 maken we leegstand zichtbaar! Markeer leegstaande woningen in uw buurt op onze kaart!

De Housing Action Day wordt jaarlijks georganiseerd door de European Action Coalition for the Right to Housing and the City (EAC), een netwerk van 31 grassroots organisaties uit 19 Europese landen opgericht in in 2013, waar de BPW onderdeel van uitmaakt. Ook BPW Amsterdam organiseert dit weekend een actie.