Mede-initiatiefnemer Arie Lengkeek – ook initiatiefnemer van het Rotterdams Woongenootschap – was woensdagochtend bij radio Rijnmond te horen over Recht op de stad:

“Je ziet dat het woonbeleid ertoe leidt dat de stad duurder wordt en woningen in Rotterdam kleiner worden. Als initiatiefnemer kun je in deze stad moeilijker nieuwbouw realiseren. Daar staat dan naast dat er tal van plekken zijn waar mensen uit hun woningen worden gezet, omdat er nieuwbouw moet plaatsvinden. Precies ook weer op de condities voor de markt. Je ziet dat de gemeente Rotterdam vertrouwt op de kracht van de markt, wat voor een deel ook logisch is. Het leidt wel tot een aantal uitwassen, maar ook tot de situatie waarbij je bewoners niet de kans geeft om aan de stad te bouwen. Je zou zeggen dat de stad begint bij de bewoners.

“Wat je ziet is dat er met Recht op de stad nu één actiegroep uit meerdere actiegroepen is ontstaan. Je ziet verschillende mensen en initiatiefnemers in verzet komen. Zij hebben elkaar gevonden en gezegd dat ze de handen ineen moeten slaan. Ze moeten ervoor zorgen dat ze richting de verkiezingen een lobby gaan voeren voor een ander woonbeleid, waarin een aantal punten aangereikt kan worden dat gaat om inclusievere en rechtvaardigere vorm van het woonbeleid.

“Eén van de belangrijkere punten daarbij is dat je ziet dat in de afgelopen periode de wijze waarop het zeggenschap van bewoners is uitgekleed, richting al dit soort processen en de wijze waarop coöperaties en de gemeente ingrepen in de stad doen. We zeggen dat er een bewonersstatuut moet komen. In Amsterdam, Den Haag en Utrecht zijn die er al. De eerste stap is al gezet om dit ook in Rotterdam te organiseren. Laten we dat richting de verkiezingen dat als een lobby doen. Daarna hopen we dat dit wordt opgepakt en serieus wordt uitgebouwd.

Luister bij RTV Rijnmond het hele gesprek terug.