We vragen aan gemeenten en woningcorporaties een directe stop op het slopen van woningen in te voeren. Nu! Teken en deel deze petitie!

https://actie.degoedezaak.org/petitions/slopen-nu-even-niet

De Tweebosbuurt, de Pompenburgflat, Gerdesia-Midden, de Violier- en Rozemarijnstraat in Bloemhof en bijna ook de Vogelbuurt/Fazantstraat: het zijn maar enkele voorbeelden van goede woningen die in Rotterdam gesloopt worden. Ook in andere gemeenten worden goede woningen (of woningen die prima gerenoveerd kunnen worden) gesloopt, bijvoorbeeld de Croeselaan in Utrecht, de Peperstraat in Zaandam, delen van Amsterdam Nieuw-West, de buurten Dreven, Gaarden en Zichten in Den Haag Zuidwest, Jericho in Amersfoort – de lijst is lang.

Jaarlijks worden er in heel Nederland 11.000 woningen gesloopt, waarvan 9.000 door woningcorporaties, en dat terwijl de woningnood zo hoog is. Velen staan jaren op wachtlijsten voor sociale huur, en ook in de koopsector komt het vaak uit op een biedingsstrijd waar de meeste mensen verliezen, en 1 iemand ‘wint’ door te veel geld neer te leggen. En tijdens deze strijd worden er voor onze neus woningen gesloopt, om plaats te maken voor duurdere nieuwbouw die onbetaalbaar is voor de doorsnee burger. Teken en deel daarom nu deze petitie!

Er moet een directe halt worden gelegd op het slopen van woningen, totdat de volgende zaken op orde zijn:

1. Het woningtekort is weer tot een nog enigszins aanvaardbaar niveau is teruggebracht; dat wil zeggen minstens 50% minder daklozen en kortere wachttijden voor vluchtelingen en urgente woningzoekenden;

2. Ontwikkelings-, bouw- en beheerplannen van woningcorporaties en andere verhuurders moeten aantoonbaar ten goede komen aan de huisvestingsbehoeften van mensen die van hen afhankelijk zijn;

3. Nederland heeft het beleid en de regels van de European Green Deal van de Europese Commissie geïmplementeerd in regelgeving die onnodige sloop voorkomt en sloopafval bindt aan gecontroleerd hergebruik op het hoogste niveau;

4. Sloopafval kan alleen worden gedumpt als er aantoonbaar geen andere mogelijkheid is en alleen onder aanvaardbare condities tegen minimaal de kostprijs van verwerking en handhaving;

5. Verplicht milieueffectrapportages van woningbouwplannen ter bevordering van duurzaam materiaalgebruik en voorkoming van onnodige schadelijke emissies.

Lees op de petitie-website ook 10 argumenten voor een moratorium op onnodige sloop.

André Thomsen, emeritus hoogleraar Woningverbetering en Woningbeheer aan de TU Delft, nam het initiatief voor deze petitie.

Deze petitie wordt gesteund door de volgende organisaties:

  • Bond Precaire Woonvormen, Amsterdam
  • Recht op de stad, Rotterdam
  • Woonprotest, Amsterdam
  • Woonopstand, Rotterdam