De tweewekelijkse bijeenkomst van bewonerscommissie Behoud Pompenburg kreeg deze zondag bezoek van vier bewoners van de Fazantstraat die hun ervaringen kwamen delen. Menno Janssen leidde het gesprek als de deskundige op het gebied van strijd voor bewonersbelangen die hij na de aankondiging van sloopplannen voor zijn buurt Crooswijk is geworden.

(Foto: Helmuth Tjemmes)

Strijdlustig stond een groep Pompenburgers deze middag op de Doelstraat met protestborden in de hand. Een stevige wind deed hen verplaatsen naar de parkeergarage, uit het zicht van voorbijgangers, want vandaag wilden zij vooral luisteren. Waarschijnlijk zal hun inspraakmoment voor de commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte (BWB) in mei plaatsvinden en dat dient te worden voorbereid. 

Hoewel het uitgelekte bericht over sloopplannen bij een deel van de flatbewoners een gevoel van machteloosheid opriep, groeit de hoop. Dat dergelijke plannen weldegelijk kunnen worden tegengehouden, is ondertussen bewezen.  

“Waarom zei Havensteder op het aanbod van vastgoedbedrijf RED Company niet gewoon ‘nee’?”, vraagt bewonerscommissielid Marianne Kuijpers zich af. “Deze woningen vervangen door meer woningen klinkt in een tijd van schaarste misschien logisch maar ze zijn in een heel goede staat en ze zijn onze thuis.” Die goede staat is van belang voor BWB maar niet doorslaggevend. Emotie is waar het om gaat.  

Philippe Lavoipierre brengt zijn zondag het liefst met een goed boek door maar nu schoot hij te hulp. In de wetenschap dat mensen de kans lopen hun thuis te verliezen en dankbaar voor de hulp die hij en zijn buren in de Fazantstraat kregen, voelt hij zich daartoe verplicht. “Het is belangrijk te onthouden dat dit niet gaat om individuele mensen of opzichzelfstaande situaties, maar om een destructieve mentaliteit die ons allemaal raakt”, vindt hij. Zodra hij het woord had, zei hij daarom luid: “Gebruik ons! Dit kan niet doorgaan!” Hij had nog meer advies: “Overweldig de commissie met een groot aantal, gebruik je emotie, laat je niet intimideren en vraag niet maar eis!”

Philippe Lavoipierre adviseert. (foto: Helmuth Tjemmes)

Ook zijn drie buren benadrukten hoe belangrijk het voor de Pompenburgers is om de commissieleden hun zieleroerselen te laten voelen. Maanden na hun triomf waren de hoogoplopende spanningen waarmee zij kampten nog duidelijk zichtbaar. Hun verhalen over onder andere de geborgenheid die zij ondanks statistieken over criminaliteit in de wijk voelen, de angst om de gedroomde oude dag te verliezen en een hartaanval hadden het beoogde effect op BWB. In de Pompenburgflat hebben de eerste hartklachten zich al aangediend. De bewoners zijn vastberaden de commissie minstens zo te overdonderen als de bewoners van de Fazantstraat deden in de vergadering van 9 december. De aanwezigen maakten deze middag in ieder geval duidelijk dat Rotterdammers recht hebben op hun motto: sterker door strijd!