Het Stadmakerscongres is vanwege corona verzet naar 14 februari 2022.

Op vrijdag 19 november organiseert AIR het Stadmakerscongres 2021, “dé Rotterdamse werkplaats en denkruimte van het stadmaken” vol met workshops, lezingen, debatten, tours en nog meer.

Recht op de stad verzorgt ook een van de workshops:

Moderator Frans Soeterbroek (de Ruimtemaker) gaat met mensen van het initiatief Recht op de stad, bewoners van de Wielewaal en andere betrokkenen en deskundigen in gesprek over de toekomst van het wonen in de stad en in het bijzonder de woonvisie van Recht op de stad.

Recht op de stad publiceerde ‘Het betere plan voor Rotterdam’, vijf punten voor een woonvisie die socialer en rechtvaardiger is en waarin de plannen samen met de bewoners gemaakt worden. Die oproep wordt herkend en gedeeld, ook door gemeente en corporaties. Maar de actuele praktijk staat hier nog ver vandaan. Als we met elkaar naar een nieuwe toekomst willen stappen, moeten we ook de huidige praktijk samen bespreken en onder ogen zien. Hoe kan bewonerszeggenschap er uit zien als we de vijf punten van dat ‘betere plan’ serieus nemen en concreet maken? Wat maakt het verschil?

We gaan dat concreet maken aan de hand van het plan dat bewoners van de Wielewaal als alternatief hebben ontwikkeld voor de sloop- en nieuwbouwplannen van de woningbouwcorporatie. We kijken hoe bewoners zoiets aanpakken, hoe ze daarbij deskundigheid en steun organiseren en wat ze daarin bereiken. Vervolgens gaan we met de aanwezigen het gesprek aan wat dit betekent voor hoe we met elkaar de stad en de wijken vernieuwen, gebruik makend van de agenda van Recht op de stad.

Lees hier meer over, of meld je aan voor het Stadmakerscongres.