Bewoners hebben wat te zeggen
Stadsgesprek Stadslab Zeggenschap

Op 25 september organiseert Recht op de Stad samen met AIR en Richard de Brabander (lector Ecosociaal Werk Hogeschool InHolland) een openbaar stadsgesprek over zeggenschap van bewoners. We nodigen iedereen uit om hieraan deel te nemen (aanmelden hier).

Maandag 25 september, 19:00–22:00 uur
Verzamelgebouw ’t Klooster
Afrikaanderplein 7, 3072 EA, Rotterdam

Achtergrond & aanleiding

Rotterdam staat de komende jaren voor enorme opgaven voor de verbetering van wijken. Er is een groot tekort aan betaalbare woningen voor huishoudens met een laag- en middeninkomen. De vernieuwing van de woningen en de openbare ruimte zal een bijdrage moeten leveren aan het tegengaan van energiearmoede en de (effecten van) klimaatverandering. De groeiende sociale diversiteit in de wijken vraagt om meer aandacht voor ontmoetings- en ondersteuningsplekken. Deze verbetering en vernieuwing kan alleen maar lukken met hulp van de collectieve kracht van burgers. Bewoners vragen zeggenschap, omdat het om hun leefomgeving gaat. Maar ook omdat ze iets te bieden hebben: lokale kennis, ideeën, ervaring en deskundigheid.

Om uit te vinden hoe stadsvernieuwing 2.0 eruit zou moeten zien, organiseerde Recht op de Stad in samenwerking met AIR Rotterdam en Hogeschool Inholland (lectoraat Ecosociaal Werk) het Stadslab Zeggenschap. Daarop volgde in het voorjaar van 2023 vijf besprekingen van vijf Rotterdamse wijksituaties: Violier-Rozemarijnstraat in Bloemhof, Fazantstraat in Carnisse, Oud Mathenesse, Gijsingflats in Bospolder-Tussendijken en Oude Westen. Hierbij aanwezig waren alle betrokken partijen: gemeente, woningcorporaties, bewoners en relevante professionals.

Het resultaat is een pleidooi met concrete adviezen voor sociaal-ruimtelijke en sociaal-ecologische stadsvernieuwing samen met bewoners. Download ons pleidooi hier (korte versie of lange versie met toelichting).

Programma

Tijdens het stadsgesprek op 25 september gaan we over deze conclusies in gesprek. Iedereen is hierbij welkom. Het programma bestaat uit drie panelgesprekken met bewoners, gemeente, woningcorporatie en wijkprofessionals. In elk panel wordt een thema behandeld dat inhoudelijk is gebaseerd op het pleidooi. Voorafgaand zien we een video uit de verschillende wijksituaties, elk panel wordt ingeleid door een extern deskundige.

19:00    Inloop

19:30   Welkom door moderator Richard den Brabander (Hogeschool Inholland), inleiding door Arie Lengkeek (Recht op de Stad)

19:45    Panel 1: Inzetten en versterken van kennis en capaciteiten van bewoners, ingeleid door Thijs van Mierlo (directeur van LSA bewoners)

20:20   Panel 2: Een andere aanpak van gemeente en woningcorporaties, ingeleid door Nanke Verloo (assistent professor in Urban Politics & Planning)

20:55    Panel 3: Ontmoetingsplekken doen ertoe, ingeleid door Catherine Koekoek (architect/filosoof)

21:30    Afsluiting

Inhoud van de panels

Panel 1: Inzetten en versterken van kennis en capaciteiten van bewoners, ingeleid door Thijs van Mierlo (directeur van LSA bewoners)

Bewoners kunnen veel, maar met structurele onafhankelijke professionele ondersteuning nog veel meer. Technische ondersteuning om op gelijkwaardig niveau met de instellingen te kunnen overleggen en sociale ondersteuning om te zorgen voor voldoende draagvlak onder bewoners. Zorg voor borging van onafhankelijke bewonersondersteuning op langere termijn. Nieuwsgierige professionals zijn dus welkom: als het werk in de wijk is, vraagt dat ook om wijkprofessionals die zich bekwamen en de ruimte krijgen om lokale capaciteiten in kaart te brengen, te helpen ontwikkelen en in positie te brengen.

Panel 2: Een andere aanpak van gemeente en woningcorporaties, ingeleid door Nanke Verloo (assistent professor in Urban Politics & Planning)

Zeggenschap van bewoners moet bij het begin beginnen: dus bij het bepalen van de agenda, niet pas als er een plan ligt. Écht delen van de macht betekent dat inbreng van bewoners ook tot herijking van een reeds ingezette koers kan leiden. Nodig is beweegbaar beleid en ruimte voor uitvoeringsvrijheid in de wijk. Verder is er in de wijk is uitvoeringskennis te vinden en komen beleidslijnen samen. Zet dat door met een eigen visie-ontwikkeling, bouw aan een gesprek dat even rijk en divers is als de bewoners.  Zorg tot slot voor transparantie processen, heldere communicatie en een open houding.

Panel 3: Ontmoetingsplekken doen ertoe, ingeleid door Catherine Koekoek (architect/filosoof)

Koester en ontwikkel de sociaal-fysieke infrastructuur van plekken waar diverse groepen bewoners elkaar tegen kunnen komen, onderlinge uitwisselingen kunnen ontstaan, en waar professionals naar toe kunnen gaan om met groepen bewoners te praten.

Gespreksleiding: Richard den Brabander, lector Sociaal-Ecologisch werk, Hogeschool Inholland Rotterdam

Voor wie is het stadsgesprek?

Het is een publieke, openbare bijeenkomst. We nodigen specifiek geïnteresseerden uit via ons eigen netwerk en het staat iedereen vrij om deze uitnodiging ook binnen het eigen netwerk te verspreiden. We vragen wel aan iedereen om zich vooraf aan te melden via deze link, de toegang is gratis.

Ter voorbereiding op het stadsgesprek vragen we iedereen om onze visie op zeggenschap te lezen: