Het betere plan voor wonen in Rotterdam

Categorie: Protest Pagina 2 van 6

Podcast ‘Shelter for Daydreams’

Kunstenaarsduo Fucking Good Art presenteert: Shelter for Daydreams, een (bijna) wekelijkse show op Radio WORM die archiefonderzoek, mondelinge geschiedenis en reportages van woonprotesten uit het land bij elkaar brengt.

De afleveringen zijn terug te luisteren:

Ep 2: Een Beweging Kun je Niet Ontruimen!

Ep 3: Hallo Vestia! of Protest uitzetting tijdelijke bewoners Tweebos

Ep 4: Push, the Movie

Ep 5: Meisje in de boom in Tweebos, of Kap Tweebos niet

Ep 6: Het verhaal van Pepijn, of nóg tijdelijker wonen in de Wiekstraat

Ep 7: Meetlat Recht op Huisvesting. Een gesprek met Jan de Vries van The Shift

Fucking Good Art zijn kunstenaars/redacteuren/freestyle onderzoekers Nienke Terpsma (mede-initiatiefnemer van Recht op de stad) en Robert Hamelijnck.

Bloemhof-bewoners bekrijten hun gevels uit verzet tegen sloopplannen Woonstad

Op 2 februari jl. voerden bewoners van het woonblok aan de Violier- en Rozemarijnstraat in Bloemhof samen met de FNV actie voor de deur van Woonstad. Ze eisten minimaal tien jaar uitstel van de geplande sloop van hun betaalbare woningen en uitvoering van achterstallig onderhoud. In een reactie gaf de woningcorporatie aan dat de sloop en nieuwbouw door gaat. De bewoners krijgen geen terugkeergarantie. Woonstad neemt twee jaar de tijd voor herhuisvesting.

De bewoners laten het hier niet bij zitten. Met een pamflet ‘Woonstad sloopt blok voor blok. Wanneer ben jij aan de beurt?’ roepen ze andere wijkgenoten van Bloemhof op om ook in actie te komen. Bewoner Kok Geilings: “Afgelopen jaren hebben ze in onze buurt al vele goede woningen gesloopt. De meeste buren van toen zijn verdwenen, want die konden die duurdere nieuwe huizen niet meer betalen. Schandalig!”

Onlangs kwam naar buiten dat Woonstad van plan is om 1.200 betaalbare woningen te gaan slopen. Van ruim 700 van deze woningen zijn de slooplocaties nog niet bekend. De bewoners vrezen dat Woonstad na dit blok verder gaat met sloop en nieuwbouw in Bloemhof.

Daarom wordt op zondag 6 maart een volgende actie georganiseerd. Om 14.30 uur schrijven wijkbewoners met krijt een boodschap aan Woonstad op de gevels van hun woningen aan de Rozemarijnstraat.

Deze actie wordt georganiseerd samen met Rotterdam Voor 14, Menno Janssen en Wijnand Rijnders.

Foto: Joke Schot

Bewoners Bloemhof eisen tien jaar uitstel van sloopplannen Woonstad

Woonstad is van plan om een blok met zo’n vijftig betaalbare woningen en een autogarage aan de Violier- en Rozemarijnstraat in Bloemhof te slopen. Een groep bewoners en de garagehouder komen in opstand en eisen van Woonstad om minimaal tien jaar te wachten met de sloop. Ook eisen ze achterstallig onderhoud en reparaties van de woningcorporatie.

Op woensdag 2 februari om 15 uur voeren de bewoners actie voor het hoofdkantoor van Woonstad (Rochussenstraat 21). Alle Rotterdammers die solidair zijn met de bewoners zijn welkom. Het protest wordt ondersteund door Rotterdam Voor 14.

Meer dan alleen bakstenen

Bloemhof is hun thuis. De meeste bewoners leven hier al decennia lang of zijn hier opgegroeid. Ze hebben hier hun sociale contacten, hun school of hun werk. Bij sloop en nieuwbouw kunnen de bewoners de hogere huren niet meer betalen. En betaalbare alternatieven zijn er niet of nauwelijks in Rotterdam, laat staan in hun wijk. Deze bewoners zijn niet van plan om te wijken voor de rijken.

Kok Geilings: “Ik woon al vijfentachtig jaar in deze straat. Mijn vrouw en ik zijn hartstikke tevreden met dit mooie huis. Alle kamers zijn op de begane grond en we hebben een heerlijk tuintje om zomers te zitten. En dan nu slopen? Waar moeten wij dan heen?”

Achterstallig onderhoud

Volgens Woonstad verkeren de woningen in slechte staat en is renovatie te kostbaar. Maar volgens bewoners is het een kwestie van onderhoud. Ze hebben de gebreken aan hun woningen geïnventariseerd en een hoogleraar Bouwtechniek gevraagd om de huizen te inspecteren. Daaruit blijkt dat bij een deel van de woningen onderhoud nodig is vanwege tochtende ramen, klemmende deuren, lekkage en verzakte vloeren.

Nisa Chandoe woont hier met haar drie kinderen en kleinkind. “We wachten al een tijd op onderhoud aan ramen, deuren en schimmelende muren. En naast ons staat een woning al meer dan een jaar leeg. Het lijkt wel alsof Woonstad de huizen bewust verwaarloosd.” Slopen van betaalbare woningen heeft grote gevolgen voor hun gezin. “Het minimumloon is te laag en de huren zijn te hoog. Mijn volwassen kinderen kunnen zo niet op zichzelf wonen.”

Bewoner Kok Geilings (fotograaf: Esther Velrath)

****

Joke Schot maakte in december en januari foto’s in de buurt en tijdens een bijeenkomst van bewoners.

Nieuwe woonprotesten in 2022

Na de protesten in de herfst van 2021 in onze eigen stad en in Amsterdam, Arnhem, Tilburg, Nijmegen, Den Haag, Utrecht en Groningen, gaat de woonstrijd verder in 2022. Op zowel lokaal als landelijk niveau worden er de komende maanden woonprotesten georganiseerd. Hier een overzicht.

30 januari: Woonrevolte in Amersfoort, 14:00 uur op het Eemplein (website)

6 februari: Woonactie in Delft, 13:00 uur, locatie volgt (website)

12 februari: Woonbetoging in Veenendaal, tijd en locatie volgen (website)

13 februari: Woonrevolutie in Leiden, 14:00 uur op de Lammermarkt (website)

27 februari: Woonoproer in Haarlem, 14:00 in het Reinaldapark (website)

13 maart: Woonoffensief in Eindhoven, 14:00 op het Stadhuisplein (website)

Webinar 5 jaar huurbevriezing

Actiegroep Wij Weigeren De Huurverhoging organiseert op dinsdag 25 januari 2022 om 20:00-21:30 uur een online bijeenkomst om bewoners- en huurdersverenigingen te informeren over de mogelijkheden om in jouw buurt de actie ‘Wij weigeren de huurverhoging’ te organiseren.

Eén jaar huurbevriezing is mooi, maar voor veel huurders is dat op termijn geen oplossing, schrijft de actiegroep op hun website.

Huurbevriezing dit jaar kan zomaar tot extra huurstijgingen leiden in de komende jaren. En de plannen daarvoor liggen al klaar. In onze laatste nieuwsbrief, te vinden op onze website, leest u meer hierover. En als die plannen doorgaan dan zijn we weer bij af. Met hogere huren, nog meer flexhuurcontracten en ondermaats onderhoud. Huurders zullen kabinet en verhuurders komend jaar opnieuw duidelijk moeten maken dat meerjarige huurbevriezing noodzakelijk is. En u hebt de sleutel tot dit succes in de hand.

Lees meer over en meld je aan voor de informatiebijeenkomst op de website. De volgende webinar is op 8 februari om 10:30-12:00 uur.

Op de website vind je ook een stappenplan voor het weigeren van de huurverhoging – dit kun je ook alleen doen. De Woonbond schreef onlangs over een huurder die in 2020 met succes de huurverhoging weigerde door deze simpelweg niet te betalen.

De actie Wij Weigeren De Huurverhoging wordt gesteund door de Bond Precaire Woonvormen en actiecoalitie Woonopstand.

Demonstratie Woonverzet 14 november in Den Haag

Na het Woonprotest in Amsterdam en de Woonopstand in Rotterdam is op zondag 14 november de volgende grote landelijke woondemonstratie in Den Haag: het Woonverzet. De demonstratie begint om 14:00 uur op de Koekamp en er wordt ook een mars gelopen door de stad. Recht op de stad steunt Woonverzet en enkelen van ons zullen zondag aanwezig zijn. De organisatie van Woonverzet kan nog vrijwilligers en donaties gebruiken, meer info hier.

Na de Woonopstand op 17 oktober in eigen stad zijn er verschillende andere woondemonstraties geweest: van vluchtelingengroep ‘We are still here‘ in Amsterdam, Woonprotest Arnhem, Woningnood Tilburg en Woonprotest Nijmegen. Op 21 november volgt nog het Woonprotest Utrecht en op 28 november is de Woonstrijd in Groningen.

Kom naar de Woonopstand!

Aanstaande zondag 17 oktober is de tweede landelijke woonopstand in Rotterdam. Steeds meer mensen, jong en oud, huurders en kopers, worden geraakt door de wooncrisis. Het is de hoogste tijd voor een radicaal ander woonbeleid. Kom ook en laat van je horen!

Programma

Het protest begint om 14.00 uur in het Afrikaanderpark. In het park kun je luisteren naar sprekers en muziek, waaronder:

Rond 15.45 uur lopen we met z’n allen over de Erasmusbrug naar de Binnenrotte en eindigen we rond 17.00 uur bij de Markthal, waar we het stokje doorgeven aan Woonverzet Den Haag en andere volgende woondemonstraties. OPEN Rotterdam doet zondag live verslag van de demonstratie.

Scroll naar beneden voor een plattegrond van het Afrikaanderpark en voor de route van de mars.

We zoeken nog vrijwilligers!

Kom je ook op zondag en wil je een handje helpen? Heel graag! We zoeken nog mensen om te helpen met opbouw en afbouw, stewards om mee te lopen met de mars, en mensen die assistentie kunnen geven aan mensen met een beperking die dat nodig hebben. Geef je hier op als vrijwilliger, dan neemt iemand van de organisatie contact met je op. Wil je helpen met het schoon houden van het Afrikaanderpark, dan kun je je meedoen met de opruimactie van Zwerfie Rotterdam.

Lees je in over het recht op wonen

Mensenrechtenjuristen Rosa Beets en Jan de Vries schrijven deze zaterdag in het NRC over het recht op huisvesting, Wonen is een recht, blijf het vooral zo noemen:

Vanuit de politiek lijkt men nog niet voldoende te beseffen dat de wooncrisis een schending van fundamentele rechten betreft. Veel van de maatregelen die nu worden voorgesteld zijn ad hoc en gericht op het repareren van de woningmarkt. Deze crisis vraagt echter dat er een fundamentele verschuiving in ons denken over wonen plaatsvindt. De woonbeweging heeft goed gezien dat daarbij een belangrijke rol is weggelegd voor het recht op huisvesting: overheidsbeleid moet er op gericht zijn om dit recht voor iedereen te realiseren.

Gwen van Eijk schrijft in Vers Beton over wat het Rotterdams stadsbestuur kan doen om de wooncrisis te verlichten. Een van de vijf dingen (er zijn er meer natuurlijk), is een experiment met een algemene vergunningplicht voor verhuurders:

Als het inperken van rechten van burgers wordt toegestaan om zoiets vaags als de ‘leefbaarheid in wijken’ te verbeteren (zoals bij de Rotterdamwet), dan kan het Rotterdams stadsbestuur zich ook wagen aan het inperken van de rechten van verhuurders omwille van het algemeen belang van goede volkshuisvesting.

Nina de Haan, ook betrokken bij de organisatie van de Woonopstand, schrijft op het blog Sargasso over woonarmoede en energiearmoede.

Lees meer over de Woonopstand en onze 9 eisen voor beter woonbeleid (hier met uitgebreide toelichting). Samen met Woonprotest stelde Woonopstand ook het Woonmanifest op.

Woonopstand in gesprek met Ollongren

Dinsdag 5 oktober gingen de organisaties van de landelijke demonstraties Woonprotest, Woonopstand en Woonverzet op uitnodiging in gesprek met demissionair minister Ollongren over de wooncrisis en het falende woonbeleid. Mustapha Eaisaouiyen en Gwen van Eijk van Recht op de stad, en beiden ook betrokken bij de organisatie van de Woonopstand op 17 oktober in Rotterdam, waren erbij.

In het gesprek werd het Woonmanifest aan de minister overhandigd en benadrukten de vertegenwoordigers van de woonbeweging dat er een radicale koerswijziging nodig is om de wooncrisis aan te pakken. De organisatoren zijn nog niet tevreden na het gesprek. Gwen van Eijk:

“Het was de afgelopen weken al duidelijk dat het kabinet alleen hele kleine stapjes willen zetten, maar daar schieten de vele dakloze mensen, woningzoekenden en iedereen die noodgedwongen te duur, tijdelijk of onzeker woont niets mee op. Wonen is een grondrecht, maar de overheid neemt nu nog altijd niet de verantwoordelijkheid op zich om het recht op huisvesting voor iedereen te verwezenlijken.”

Lees het hele statement van Woonopstand, Woonprotest en Woonverzet op de website van Woonopstand.

Meedoen met de Woonopstand op 17 oktober? Dat kan op veel manieren:

  • Op zaterdag 9 oktober tussen 12 en 17 uur kun je protestborden en spandoeken maken in het Wijkpaleis. Op donderdag 14 oktober tussen 15 en 18 uur kun je terecht bij Het Gemaal op Zuid, houd onze site in de gaten.
  • Verder kun je via verschillende afhaallocaties gratis posters en stickers afhalen om te verspreiden (zie afbeelding onder. Let op: Koffie & Ambacht is deze maand alleen op donderdag, vrijdag en zaterdag open).
  • Of meld je hier aan als vrijwilliger.
  • En we zien je natuurlijk op 17 oktober in het Afrikaanderpark! Je kunt je hier aanmelden voor het Facebook-event.

Pagina 2 van 6

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén