Aanstaande zondag 17 oktober is de tweede landelijke woonopstand in Rotterdam. Steeds meer mensen, jong en oud, huurders en kopers, worden geraakt door de wooncrisis. Het is de hoogste tijd voor een radicaal ander woonbeleid. Kom ook en laat van je horen!

Programma

Het protest begint om 14.00 uur in het Afrikaanderpark. In het park kun je luisteren naar sprekers en muziek, waaronder:

Rond 15.45 uur lopen we met z’n allen over de Erasmusbrug naar de Binnenrotte en eindigen we rond 17.00 uur bij de Markthal, waar we het stokje doorgeven aan Woonverzet Den Haag en andere volgende woondemonstraties. OPEN Rotterdam doet zondag live verslag van de demonstratie.

Scroll naar beneden voor een plattegrond van het Afrikaanderpark en voor de route van de mars.

We zoeken nog vrijwilligers!

Kom je ook op zondag en wil je een handje helpen? Heel graag! We zoeken nog mensen om te helpen met opbouw en afbouw, stewards om mee te lopen met de mars, en mensen die assistentie kunnen geven aan mensen met een beperking die dat nodig hebben. Geef je hier op als vrijwilliger, dan neemt iemand van de organisatie contact met je op. Wil je helpen met het schoon houden van het Afrikaanderpark, dan kun je je meedoen met de opruimactie van Zwerfie Rotterdam.

Lees je in over het recht op wonen

Mensenrechtenjuristen Rosa Beets en Jan de Vries schrijven deze zaterdag in het NRC over het recht op huisvesting, Wonen is een recht, blijf het vooral zo noemen:

Vanuit de politiek lijkt men nog niet voldoende te beseffen dat de wooncrisis een schending van fundamentele rechten betreft. Veel van de maatregelen die nu worden voorgesteld zijn ad hoc en gericht op het repareren van de woningmarkt. Deze crisis vraagt echter dat er een fundamentele verschuiving in ons denken over wonen plaatsvindt. De woonbeweging heeft goed gezien dat daarbij een belangrijke rol is weggelegd voor het recht op huisvesting: overheidsbeleid moet er op gericht zijn om dit recht voor iedereen te realiseren.

Gwen van Eijk schrijft in Vers Beton over wat het Rotterdams stadsbestuur kan doen om de wooncrisis te verlichten. Een van de vijf dingen (er zijn er meer natuurlijk), is een experiment met een algemene vergunningplicht voor verhuurders:

Als het inperken van rechten van burgers wordt toegestaan om zoiets vaags als de ‘leefbaarheid in wijken’ te verbeteren (zoals bij de Rotterdamwet), dan kan het Rotterdams stadsbestuur zich ook wagen aan het inperken van de rechten van verhuurders omwille van het algemeen belang van goede volkshuisvesting.

Nina de Haan, ook betrokken bij de organisatie van de Woonopstand, schrijft op het blog Sargasso over woonarmoede en energiearmoede.

Lees meer over de Woonopstand en onze 9 eisen voor beter woonbeleid (hier met uitgebreide toelichting). Samen met Woonprotest stelde Woonopstand ook het Woonmanifest op.