Op 24 juni was Recht op de stad bij de Tweede Kamer in Den Haag om te demonstreren voor het recht op huisvesting. Het recht op wonen in Nederland staat onder druk. Afgelopen week werd bekend dat vijf VN-Rapporteurs in een officiële mededeling hun zorgen uiten over schending van het recht op huisvesting en non-discriminatie door het Rotterdams woonbeleid. Deze zorgen moeten ook landelijk  serieus genomen worden, omdat vergelijkbare problemen zich voordoen in andere gemeenten en landelijk.

Vandaag vergaderde de TK-commissie BZK over de woningbouwopgave. Een goed moment dus om een oproep te doen aan demissionair minister Ollongren en de volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer. We hebben onze oproep overhandigd aan de aanwezige commissieleden Sandra Beckerman (SP) en Stephan van Baarle (Denk), en BIJ1-medewerker Rebekka Timmer.

Onze oproep:

Erken het recht op huisvesting, herzie het landelijke woonbeleid zodat het actief bijdraagt aan het realiseren en beschermen van het recht op huisvesting voor iedereen, en zie erop toe dat gemeenten zich inspannen voor de realisatie van het recht op huisvesting.

Concreet willen wij:

— Woonbeleid dat beschikbaarheid, betaalbaarheid en woonzekerheid garandeert,
— Geen dakloosheid, geen huisuitzettingen, geen gedwongen verhuizingen,
— Investering in de volkshuisvesting en gelijkwaardige behandeling van huren en kopen,
— Volwaardige zeggenschap voor bewoners bij plannen voor hun woning of buurt,
— Geen discriminerend beleid (weg met de Rotterdamwet),
— Ruimte voor wooncoöperaties als alternatief voor markt en woningcorporaties,
— Indamming van de financialisering van huisvesting: woningen zijn geen handelswaar.

Onze oproep wordt gesteund door andere actiegroepen en organisaties: Straat Consulaat (Den Haag), Bond Precaire Woonvormen, Platform Rotterdam voor vluchtelingen, actiegroep Niet Te Koop (Amsterdam), de Woonbond, De Goede Zaak, de FNV, Straatalliantie (Amsterdam), Valente, Housing First NL en Devjo (Den Haag).

Wonen is een recht, voor iedereen!