Het College voor de Rechten van de Mens geeft op hun website een toelichting op de VN-brief over het Rotterdams woonbeleid en (dreigende) schending van mensenrechten. Het College had eerder al via ons persbericht gereageerd op de VN-brief. Het College legt uit wie de Speciale Rapporteurs van de Verenigde Naties zijn en wat zij vragen van de Nederlandse overheid. Verder gaan ze in meer detail in op de Rotterdamwet, het recht op huisvesting en de schending van mensenrechten in de Tweebosbuurt.

In reactie op uitspraken van wethouder Kurvers in het Algemeen Dagblad benadrukt het College dat de brief meer is dan een dialoog:

Hoewel het waar is dat de speciale rapporteurs zelf geen juridische verplichtingen kunnen opleggen, geeft de communication wel een gezaghebbende uitleg van de mensenrechtelijke verplichtingen van de gemeente. De gemeente en de Rijksoverheid moeten daarom de overwegingen en de oproepen van de rapporteurs uiterst serieus nemen. Afwijken van de overwegingen en de oproep van de rapporteurs om uitzettingen te voorkomen moet zeer goed gemotiveerd worden. Het zou goed zijn als de gemeente en de bewoners op korte termijn weer met elkaar om de tafel gaan zitten.

In reactie op opmerkingen van burgemeester Aboutaleb bij Radio Rijnmond over de VN-brief (dat hij bij mensenrechtenschendingen denkt aan Karachi of Zuid-Afrika), benadrukt het College dat

(dreigende) mensenrechtenschendingen in Nederland net zoveel aandacht vereisen als in andere landen. Bovendien moeten alle overheden in Nederland, inclusief gemeenten, de mensenrechten respecteren, beschermen en verwezenlijken. Juist omdat gemeenten direct contact hebben met burgers zijn zij bij uitstek geschikt om mensenrechten in de praktijk te brengen.

Lees het hele bericht hier: Waarom vijf mensenrechtenrapporteurs van de Verenigde Naties zich uitlaten over het woonbeleid van Rotterdam.

In een uitgebreid artikel in Vers Beton legt mensenrechtenjurist Jan de Vries uit wat de waarschuwingen van de VN-Rapporteurs betekenen, lees het artikel hier: “Sloop Tweebosbuurt is deportatie van mensen met een laag inkomen”.

Een andere mensenrechtenorganisatie, Defence for Children, uit in een reactie hun zorgen over wat de sloop van betaalbare woningen in Rotterdam betekent voor kinderen. Zij zien een stijging van het aantal meldingen waarbij dakloosheid dreigt bij gezinnen met vaak nog jonge kinderen. Defence for Children roept de overheid op om ook de rechten van het kind te betrekken bij woonbeleid. Lees hun reactie hier: VN-Rapporteurs vernietigend over Rotterdams woonbeleid.