Een groep Rotterdammers heeft vanochtend een pand gekraakt in Delfshaven om actie te voeren voor een betaalbare woningen en een hoger minimumloon.

“Wij Rotterdammers hebben dit pand in bezit genomen, want we streven naar een betere voorziening van onze huizen. We strijden #Voor14 minimumloon en we willen een beter leven in plaats van overleven. Daarom doen wij mee aan deze actie”, zegt een van de actievoerders.

Recht op de stad Rotterdam steunt de actie, evenals Aktiegroep Oude Westen, Bond Precaire Woonvormen, Rotterdamse Sociale Alliantie, Stichting Huurders Rotterdam Vestia, FNV Lokaal Rotterdam, Rotterdam Voor 14, SP Rotterdam, ROOD Rotterdam, NIDA Rotterdam, Rotterdam BIJ1, Arbeiderspartij van Turkije – afdeling Nederland en Cultural Workers Unite.

In een statement zeggen we:

De ongelijkheid in Rotterdam wordt steeds groter en zichtbaarder. Overal in de stad worden sociale huurwoningen slecht onderhouden en gesloopt om plaats te maken voor dure woningen. De huurprijzen blijven maar stijgen in onze stad en het inkomen van Rotterdammers met een minimumloon of een uitkering blijft achter. Ook is er steeds minder ruimte voor hun sociale activiteiten en initiatieven. Zij worden onze stad uit geduwd. Er lijkt geen plek meer voor hen te zijn.

Wij accepteren dit niet. Daarom steunen wij de Rotterdammers die zijn ingetrokken in het pand aan de Havenstraat in Delfshaven. Zij claimen een stukje Rotterdam terug om aandacht te vragen voor de strijd van vele Rotterdammers. Met hen willen wij dat de rijkdom en de ruimte in onze stad eerlijker worden verdeeld. Alleen dan kan iedere Rotterdammer meedoen en een plekje hebben. Dit kan door het minimumloon in 2022 naar 14 euro per uur te verhogen en door sociale huurwoningen goed te onderhouden en te renoveren.

Onze gemeenteraad wilde eerder niet luisteren. Nogmaals roepen wij hen op ervoor te zorgen dat iedere Rotterdammer betaalbaar kan wonen en een fatsoenlijk inkomen heeft. Wij roepen Gemeente Rotterdam op te kiezen voor ons.

Wij willen een bloeiende, kleurrijke stad waarin iedereen kan wonen en leven in plaats van overleven.

Poster van de actievoerders over gentrificatie

Het NRC Handelsblad schreef over de actie:

Actievoerder Niek de Kleijn: „Bij het verbeteren van de stad wordt simpelweg niet geluisterd naar, of rekening gehouden met, minderbedeelden. In de hoop dat dit verandert kraken wij het pand. We willen het niet alleen als woonruimte gebruiken, maar ook iets betekenen voor de buurt en de oude functie van het pand, buurthuis, in ere herstellen. Leegstand is zonde.”

Ook stadssocioloog van de Erasmus Universiteit Gwen van Eijk steunt de actie met het netwerk ‘Recht op de Stad’, een netwerk waar onder meer de actiegroepen uit de Tweebosbuurt deel van uit maken. „Rotterdam verdient een eerlijker woonbeleid. Het is zeker zo dat in sommige wijken verbetering nodig is, maar dat kan ook in overleg met bewoners. Met de huidige visie in de hand wordt naar minderbedeelde Rotterdammers simpelweg niet geluisterd; op een dag krijg je doodleuk te horen: doei, je mag hier niet meer wonen. Ze worden niet als mensen met een leven gezien, dat is heel kwalijk.”