Op donderdag 18 februari organiseren bewoners van de Tweebosbuurt samen met BPW Rotterdam een eisenoverhandiging bij het hoofdkantoor van Vestia. Woningcorporatie Vestia en vastgoedbeheerbedrijf Alvast dreigen vanaf 1 maart tientallen Rotterdamse flexhuurders op straat te zetten.

Vestia wil in de Tweebosbuurt ruim vijfhonderd sociale huurwoningen slopen en daar duurdere woningen voor in de plaats bouwen. Vestia wil met huisuitzettingen een start kunnen maken met slopen. Maar ondertussen plaatst Alvast nog nieuwe tijdelijke huurders in leegkomende huizen. Bovendien lopen er nog allerlei procedures en een rechtszaak tegen de sloop van de buurt en de verdringing van haar bewoners.

Daarom organiseren BPW Rotterdam en de Tweebossers een eisenoverhandiging op donderdag 18 februari bij het hoofdkantoor van Vestia. Bewonersgroep Tweebos en BPW eisen daarom van Vestia, Alvast en de overheid/gemeente Rotterdam:

  1. Stop de huisuitzettingen in de Tweebosbuurt.
  2. Bied woonzekerheid voor iedereen en voorkom dakloosheid.

Kom op 18 februari naar de actie bij Vestia, deel het Facebookevenement en dit artikel en gebruik #stophuisuitzettingtweebosbuurt als je solidariteit wilt tonen met de bewoners!

OPEN Rotterdam was erbij en deed verslag, bekijk het hier.

Lees op de site van de Bond Precaire Woonvormen (BPW) meer over de actie.