Tien Rotterdamse partijen ondertekenden op maandag 14 maart, tijdens onze laatste Doordenkavond in het Gemaal op Zuid, de Coöperatieve Condities voor Rotterdam: 50PLUS, BIJ1, DENK, CU, D66, GL, PvdA, PvdD, Socialisten 010 en SP. Zij hebben hiermee de belofte gedaan om zich de komende jaren in te zetten om wooncoöperaties nu echt van de grond te krijgen!

NB: enkele handtekeningen ontbreken omdat niet alle partijen maandag aanwezig konden zijn om te ondertekenen