De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waardoor voortaan bij financiële steun van het Rijk aan sloop- of renovatieprojecten, zoals uit het Volkshuisvestingsfonds of de korting op de verhuurdersheffing (RVV), de voorwaarde wordt gesteld dat zeggenschap voor bewoners goed geregeld is en dat bewoners recht op terugkeer hebben. Deze motie is voortgekomen uit de VN-brief, waarin de Speciale Rapporteurs hun zorgen uiten over financiële prikkels voor Vestia die hebben geleid tot haastige besluitvorming over de sloop van de Tweebosbuurt.

In het programma Opstandelingen over ‘sloopstad Rotterdam dat op 3 juni werd uitgezonden gaf Vestia-directeur Robert Straver dit ook toe: “Er kwam vrij onverwacht – ik zal het maar even plat zeggen– een flinke zak geld vanuit het Rijk.” Het ging om een korting van 27 miljoen euro op de verhuurdersheffing. Omdat de ‘uitvoeringstermijn’ bijna afliep is er in heel korte tijd besloten tot de sloop van de Tweebosbuurt. Er was geen mogelijkheid tot zeggenschap en bewoners hadden geen recht op terugkeer.

De SP diende de motie in samen met Denk, GroenLinks en PvdA tijdens de TK-vergadering over de woningbouwopgave. Het is nu afwachten hoe de minister hier uitvoering aan zal geven.