Op 20 september publiceerden 34 actiegroepen en maatschappelijke organisaties een gezamenlijk woonmanifest. Recht op de stad is één van de initiatiefnemers van het manifest. Het woonmanifest pleit voor een fundamenteel andere visie op huisvesting, die het recht op huisvesting als uitgangspunt neemt en mens weer boven de markt stelt.

De politiek heeft de wooncrisis volledig uit de hand laten lopen. Met het woonmanifest slaan tientallen actiegroepen en maatschappelijke organisaties die de handen ineen. Wij roepen met dit manifest de Tweede Kamer en formerende partijen op om onmiddellijk werk te maken van oplossingen voor de wooncrisis. Wij eisen échte verandering: van woningmarkt naar woonrecht.

De 10 eisen

  1. Maak het bestrijden van (dreigende) dakloosheid topprioriteit
  2. Zorg voor breed toegankelijke volkshuisvesting
  3. Garandeer betaalbaarheid
  4. Garandeer woonzekerheid
  5. Verklein de woonongelijkheid tussen koop en huur
  6. Bewaak de gelijke toegang tot huisvesting
  7. Geef burgers gelijkwaardige inspraak
  8. Dam de financialisering van huisvesting in
  9. Geef malafide verhuurders en makelaars geen kans
  10. Pak leegstand stevig aan

Lees het hele manifest op www.woonmanifest.nl.

Bewonersgroepen, actiegroepen en maatschappelijke organisaties kunnen het manifest ook ondertekenen, stuur een e-mail naar [email protected].

Vermindering verhuurderheffing niet genoeg

Het manifest werd de maandag voor Prinsjesdag gepubliceerd. Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen (APB) die volgden op Prinsjesdag werd veel gesproken over de wooncrisis en was met name het tweede onderwerp uit het manifest onderwerp van gesprek: schaf de verhuurderheffing af. Deze heffing op sociale huurwoningen werd in 2013 als bezuinigingsmaatregel ingevoerd tijdens de financiële crisis, maar had ook als doel de sociale huursector verder in te krimpen. Ondanks de groeiende economie en de negatieve gevolgen van de heffing op investeringen en de huurprijzen, bestaat de verhuurderheffing nog en draagt deze nog steeds bij aan de afname van sociale huisvesting in Nederland.

Donderdagavond werd er gestemd over verschillende moties. Hoewel er een Kamermeerderheid is voor afschaffing van de verhuurderheffing, haalde die motie van GroenLinks en PvdA het niet. De VVD-motie om de heffing te verminderen met 500 miljoen (één derde van het totale bedrag) werd wel aangenomen.

Dit is niet genoeg. Recht op de stad en de actiegroepen Woonopstand en Woonprotest blijven druk uitoefenen op de Tweede Kamer en formerende partijen om de verhuurderheffing helemaal af te schaffen. Verder pleiten we voor tenminste 4 miljard per jaar investering in woningen. Dit is veel meer dan de 1 miljard die in de rijksbegroting voor de komende tien jaar is vrijgemaakt. En er zijn nog veel meer veranderingen nodig om de wooncrisis écht aan te pakken.

Kom op 17 november ook naar Rotterdam voor de tweede landelijke demonstratie Woonopstand.