Recht op de stad is een initiatief van bewonersgroepen uit verschillende buurten in Rotterdam en andere betrokken Rotterdammers. Sinds maart 2021 zetten wij ons in voor een beter en eerlijker woonbeleid in Rotterdam.

We nodigen alle Rotterdammers uit om mee te doen met Recht op de stad!

Wat we doen

In 2021 presenteerden we het betere plan voor Rotterdams woonbeleid gebaseerd op het recht op huisvesting. Ons plan verwerpt het uitgangspunt van de ‘stad in balans’ van de Woonvisie Rotterdam uit 2016 dat leidt tot een forse vermindering van betaalbare woningen en gemeenschappen confronteert met sloop en gedwongen verhuizing. Wij willen een stad voor iedereen!

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 zijn we hierover in gesprek gegaan met Rotterdammers, politieke partijen en woningcorporaties om hen te overtuigen dat het woonbeleid beter kan en moet. Ook hebben we een Kieswijzer gemaakt om twijfelende kiezers te helpen bij hun keuze in het stemhokje.

We delen gevraagd en ongevraagd onze ideeën over een beter woonbeleid, bijvoorbeeld in reactie op beleidsplannen en actuele ontwikkelingen in de stad. Voormalig wethouder Kurvers omarmde ons voorstel voor een stedelijk Sociaal Statuut die de rechten en positie van huurders die te maken krijgen met sloop- of renovatie regelt. In 2023 en 2024 richten we onze aandacht onder meer op de nieuwe Woonvisie.

We organiseren bijeenkomsten met en voor Rotterdammers over het in de praktijk brengen van het recht op huisvesting in het Rotterdamse woonbeleid. Zo organiseerden we in de maanden voor de lokale verkiezingen samen met AIR zeven publieke avonden waarop we een woonkwestie doordachten. Educate to activate! Lees hier meer en kijk en luister (deels) de avonden terug. In 2023 organiseerden we onder meer het Stadslab Zeggenschap (met AIR) en een expertmeeting over dakloosheid (met de Pauluskerk en RAB). Bekijk hier de agenda

In 2021 waren we betrokken bij de organisatie van de landelijke demonstratie Woonopstand in Rotterdam. We blijven onderdeel van de groeiende woonbeweging en ondersteunen met regelmaat acties en oproepen van andere actiegroepen die zich inzetten voor het recht op huisvesting. 

Over Recht op de stad

Initiatiefnemers van Recht op de stad:

  • Bewonerscommissie Tweebosbuurt (Mustapha Eaisaouiyen en Wim Leewis)
  • Bewonerscommissie Patrimonium’s Hof (Klaas Vis)
  • Bewonerscommissie HKT-blok (Karin van Etten en Brigitta Faust)
  • Bewonerscommissie Behoud de Pompenburg (Xenia Gottenkieny, Marianne Kuijpers en Helmuth Tjemmes)
  • De Unie Van en Voor de Wielewaalers (Wil de Ben en Jan Verschuren)
  • Bewonersvereniging Zelfbeheer Hoek Teilingerstraat (Wim Noordegraaf)
  • Stad in de Maak (Piet Vollaard en Eric Jutten)
  • Het Rotterdams woongenootschap (Arie Lengkeek)
  • Gwen van Eijk, Roland Huguenin, André Ouwehand, Elizabeth Poot, Joke Schot, Nienke Terpsma, Agnes Verweij en Joke van der Zwaard

Inmiddels hebben ook andere groepen, organisaties en Rotterdammers zich aangesloten bij Recht op de stad, hier vind je een overzicht van de groepen en organisaties die meedoen en ons steunen. We plaatsen regelmatig nieuwsberichten over Recht op de stad, je kunt je ook abonneren op de nieuwsbrief om die in je inbox te ontvangen. En volg ons op Twitter, Instagram en Facebook.

In Vers Beton schreven we over hoe ons initiatief tot stand kwam, lees het artikel hier.

Wil je ook iets doen voor een beter woonbeleid? Laat het ons weten: [email protected].