Op maandag 19 april start de sloop van de Tweebosbuurt. De buurt is in de afgelopen jaren het symbool geworden voor alles wat er mis is met het Rotterdamse woonbeleid: de afbraak van sociale huurwoningen, discriminatie en uitsluiting, gebrek aan zeggenschap voor bewoners.

Recht op de stad organiseert samen met Cultural Workers Unite, Bond Precaire Woonvormen Rotterdam en Rotterdam voor 14 een dag voor een beter en eerlijker woonbeleid.

We zijn er bij het ontwaken van de dag, om 06:00 uur, om een eerbetoon aan de buurt te geven. We blijven de hele dag tot de avondklok, om de bewoners te steunen en uit protest tegen dit woonbeleid.

Kom je op 19 april even langs in de Tweebosbuurt? We vragen iedereen om een bloem, briefje of ander ‘ruggesteuntje’ voor de bewoners mee te nemen en achter te laten.

  • Wanneer: maandag 19 april, van 06:00 tot 21:45 uur
  • Waar: Tweebosbuurt, hoek De la Reystraat/Martinus Steijnstraat

Volg voor updates het event op onze Facebook-pagina.