De vijf grootste huurdersorganisaties – van Havensteder, SOR, Vestia, Woonbron en Woonstad – roepen wethouder Kurvers (Bouwen en Wonen) op om de Woonvisie te herzien. In een brief schrijven zij dat “de cijfers die de Woonvisie nu hanteert niet reëel zijn”.

Het doel van de Woonvisie om het aantal sociale huurwoningen te verminderen wordt na enkele jaren uitvoering zichtbaar op de Rotterdamse woningmarkt: het aantal sociale huurwoningen is afgenomen, het aantal woningzoekenden is gestegen, de slaagkans voor een sociale huurwoning daalde van 14,6% in 2016 naar 6,7% in 2020 en het aantal gemiddelde reacties op een huurwoning steeg van 71 in 2016 naar maar liefst 325 in 2020, schrijft de Klantenraad Woonstad Rotterdam in een toelichting op de brief.

De gemeente Rotterdam “hanteert al jaren veel te rooskleurige cijfers” over de sociale woningvoorraad, aldus de vijf huurderskoepels. Zo rekent de gemeente ook particuliere huurwoningen en koopwoningen mee, maar “de gemeente heeft in het geheel geen regie of zeggenschap over deze laatste groepen.” Ook legt Rotterdam de grens voor een sociale koopwoning veel hoger dan andere grote steden.

Koopwoningen tot 220.000 euro, los van de stijging van de prijzen, zijn niet beschikbaar voor mensen met een minimum inkomen en voor wie de sociale woningbouw bedoeld is, omdat zij geen hypotheek kunnen krijgen. Ook voor middeninkomens is het kopen van een woning erg lastig. Deze woningen zouden daarom niet meegeteld mogen worden.

Verder is “het aantal actief woningzoekenden met zo’n 26.500 fors toegenomen: van 45.512 tot 71.929 in 2019. Desondanks blijft de gemeente vasthouden aan de Woonvisie.”

De huurderskoepels signaleren ook onvrede onder hun huurders:

De onvrede onder de Rotterdamse huurders groeit. Verschillende bewonersgroepen presenteerden onlangs het initiatief ‘Recht op de Stad’ waarin ook zij oproepen tot een aanpassing van het woonbeleid. Volgens de huurders gaat het huidige beleid ten koste van de zoekende en zittende Rotterdammers. Zij voelen zich niet meer welkom in hun eigen stad.

De huurdersorganisaties vragen nu om herziening van de Woonvisie omdat binnenkort de gesprekken tussen de gemeente, de woningbouwcorporaties en de huurderskoepels starten over de prestatieafspraken voor de komende twee jaar. De Woonvisie is het wettelijk kader voor deze afspraken. “Het vasthouden aan de niet meer kloppende normen uit de Woonvisie beperkt de mogelijkheden om tot een goede set prestatieafspraken voor onze huurders te komen,” aldus de huurderskoepels.

De zorgen over de sociale woningvoorraad sluiten aan bij ons betere plan voor woonbeleid (zie punt 3).

Lees hier de hele brief van de vijf huurdersorganisaties.