Update 6 mei: de Burgertop is vanwege te weinig aanmeldingen afgelast

Op zaterdag 14 mei is er in Ahoy een bijeenkomst voor bewoners van Rotterdam Zuid: de BurgerTOPZuid2022. Alle bewoners van 16 jaar en ouder kunnen meepraten over het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) en over hoe bewoners beter betrokken kunnen worden bij het programma. Het NPRZ gaat onder meer over het woonbeleid op Zuid.

Het NPRZ loopt nu tien jaar. De burgertop is onderdeel van de tussentijdse evaluatie die dit jaar wordt gedaan. De uitkomsten van de burgertop worden gebruikt om de volgende tien jaar van het NPRZ mede vorm te geven, aldus de website.

Aanmelden voor de BurgerTOPZuid2022 kan via www.burgertopzuid2022.nl. De gesprekken vinden plaats aan ronde tafels in groepjes van 6 bewoners, met een voorzitter en een verslaglegger. Je kunt meedoen in de ochtend of in de middag.

Ons standpunt over het NPRZ en wonen

Onder het NPRZ vallen ook de sloop- en renovatieprojecten in onder andere de Tweebosbuurt, Wielewaal, Zinkerblok, Dahliablok, Mijnkintbuurt, Fazantstraat, Veldstraat en de 2e Carnissestraat. Een langere lijst van buurten en straten vind je in bijlage 2 van het Uitvoeringsdocument (pdf, pagina 81).

Recht op de stad is zeer kritisch over het buurt- en woonbeleid dat in het kader van het NPRZ wordt uitgevoerd. Net als in de gemeentelijke Woonvisie, staat het idee van ‘wijken in balans’ centraal. Dat betekent dat in wijken met relatief veel goedkope woningen een deel van de woningen wordt gesloopt of gerenoveerd en zo wordt vervangen door duurdere woningen. Dit heeft als gevolg dat de meeste oorspronkelijke bewoners gedwongen worden om te verhuizen om plaats te maken voor huishoudens met een hoger inkomen (‘gentrificatie’).

Recht op de stad is niet tegen gemengde wijken, maar wij vinden dat dit niet ten koste mag gaan van de oorspronkelijke bewoners. Vaak vinden deze grootschalige sloop- en renovatieprojecten plaats zonder goed overleg met de bewoners en kunnen zij niet terugkeren naar de nieuwe woningen. Dit heeft een grote negatieve impact op het leven van bewoners. In meerdere buurten zijn bewoners hiertegen in verzet gekomen. Recht op de stad pleit daarom voor het vastleggen van het recht op zeggenschap in een stedelijk Sociaal Statuut. Ook pleiten we voor menging door nieuwe woningen toe te voegen, in plaats van door het vervangen van een deel van de bewoners.

Daarnaast vindt Recht op de stad dat de doelen van de Woonvisie en het NPRZ herzien moeten worden, nu er door de wooncrisis in de stad al een stuk minder betaalbare woningen zijn en het doel van de Woonvisie voor 2030 nu al is behaald.

Onze input voor de evaluatie

In aanloop naar de burgertop heeft Recht op de stad tijdens een wijkgesprek, waar ook directeur Marco Pastors aanwezig was, input gegeven voor de burgertop. Wij hebben benadrukt dat het uitgangspunt en het doel van NPRZ moeten worden aangepast: ‘wijken voor iedereen’ in plaats van ‘wijken in balans’. Geen gentrificatie, maar woonbeleid voor en met Zuid. Daarnaast moet het recht op zeggenschap voor bewoners worden vastgelegd, zodat zij in een vroeg stadium kunnen meepraten over plannen voor hun buurt en in geval van sloop of renovatie recht op terugkeer naar hun woning hebben.

Naast de gesprekken met bewoners loopt er ook een evaluatieonderzoek door een extern onderzoeksbureau. Op verzoek van de onderzoekers heeft Recht op de stad eerder deze maand bewoners uit verschillende buurten bij elkaar gebracht om te vertellen over hun ervaringen met het woonbeleid van NPRZ. Zodra het onderzoeksrapport beschikbaar is publiceren we hier een link.

(c) Joke Schot