De verkiezing voor de gemeenteraad is al over zes weken. Natuurlijk zijn wij van Recht op de stad een heuse kieswijzer aan het maken, voor wie precies wil weten hoe de politieke partijen in Rotterdam de wooncrisis denken op te lossen. We hebben stellingen bedacht die door de politici wel of niet onderschreven worden.

En ook zijn we dingen aan het verzinnen die we op de markt aan de Rotterdammers gaan vragen, zoals: ‘Oude huizen slopen en daar dure nieuwbouw voor in de plaats zetten, wat vindt u daarvan?’ Uw snedige antwoord zetten we op Instagram, uw tv en Twitter, om u een zetje in de goede richting te geven. Want wij van Recht op de stad hebben bezwaar tegen sloop waar 70 procent van de bewoners ook tegen is. En we vinden dat de gemeente de bewoners moet beschermen, in plaats van weg te jagen.

Dit alles heeft u van ons tegoed.

Al hoewel… Op de Coolsingel wordt komende week ook een kieswijzer geschreven waar we nu al wat aan hebben.

De Tweede Kamer heeft vorige week een motie aangenomen waarin aan de regering wordt gevraagd om ‘het totaal aantal sociale huurwoningen niet verder te laten afnemen’. Hier in Rotterdam hebben de grote huurdersorganisaties geweigerd om de prestatieafspraken te ondertekenen waarin staat dat gemeente en woningcorporaties duizenden huurwoningen willen verkopen, liberaliseren of platgooien. En nu wil gemeenteraadslid Ellen Verkoelen (50PLUS) de Rotterdamse politiek laten stemmen over hetzelfde: een stop op de afname van sociale huurwoningen in Rotterdam.

Heeft u hem? De kieswijzer schrijft zichzelf.

Wellicht krijgen we donderdag aanstaande van de gemeenteraad een kieswijzer cadeau waar we niks meer aan hoeven te doen. Dan kunnen we vrijdag in de krant lezen welke partijen tegen behoud van sociale huurwoningen zijn en welke juist voor! En kunnen we de twijfelaars in de raad zien stemmen. Als ze nu tegen sloop, verkoop en liberalisering zijn, dan zullen we ze daar de komende vier jaar aan houden. Dat is geen dreigement. Dat is zeker.

Wim Noordegraaf