Uitnodiging online bijeenkomst over het sociaal statuut in Rotterdam voor huurders van Vestia, Woonbron, Woonstad, Havensteder en SOR.

Woensdag 19 januari 19.15 – 20.00 uur via Zoom. Geef je op door te mailen naar je huurdersorganisatie.

[onderstaande uitnodiging is verstuurd door het GOH]

De gezamenlijke huurdersorganisaties uit Rotterdam (het GOH), woningbouwcorporaties en de gemeente Rotterdam zijn samen bezig met het opstellen van een Rotterdams sociaal statuut. Aanleiding is de manier waarop sloopprojecten in o.a. de Tweebosbuurt en Fazantstraat zijn aangepakt. Dat moet anders. Rechten en plichten van huurders, maar ook van corporaties en de gemeente moeten in alle gevallen gelijk zijn. Want dat kan nu per woningcorporatie verschillen. In een sociaal statuut schrijf je op wat voor iedereen in Rotterdam geldt. In andere gemeenten bestaat al een sociaal statuut.

Op dit moment praten we over de hoofdlijnen van een sociaal statuut. Daarbij staan de volgende vragen centraal:

  • Welke ingrepen in en aan de woningen gaan binnen het sociaal statuut vallen?
  • Hoe zit het met het recht op terugkeer bij sloop en renovatie?
  • Vanaf welk moment worden bewoners in het gehele proces meegenomen?
  • Onafhankelijke bewonersondersteuning, hoe gaat dat vorm gegeven worden en ingezet?

Eind januari willen we het eens zijn over deze vier hoofdpunten. Daarna gaan we verder aan de slag met de nadere invulling van deze uitgangspunten, oftewel het Rotterdamse sociaal statuut.

Op 19 januari willen we graag van huurders horen wat zij hiervan vinden en of we nog hoofdpunten/uitgangspunten vergeten zijn.

Die input nemen we dan mee in de verdere overleggen met de gemeente Rotterdam en de corporaties. Later in het jaar zullen we nog één of meerdere keren gezamenlijke bijeenkomsten organiseren over de nadere invulling van het sociaal statuut.

Noot van Recht op de stad: Afgelopen zomer omarmde wethouder Bas Kurvers ons voorstel voor een stedelijk Sociaal Statuut waarin de positie en rechten van huurders bij sloop- en renovatieplannen worden vastgelegd. Momenteel wordt er overlegd met de huurdersorganisaties van de vijf grote woningcorporaties over het vormgeven van het sociaal statuut. Ons streven is dat in het sociaal statuut ook de rechten van andere bewoners die te maken krijgen met herstructureringsplannen – particuliere en tijdelijke huurders en eigenaar-bewoners – worden vastgelegd. Lees hier meer.