Sinds onze lancering begin maart zijn er verschillende organisaties die hun steun hebben uitgesproken voor Recht op de stad en ons betere plan voor wonen in Rotterdam, waaronder Stichting Huurders Rotterdam-Vestia (SHRV), Lokaal FNV Rotterdam, Rotterdam voor 14, Cultural Workers Unite, Bond Precaire Woonvormen Rotterdam en Aktiegroep Oude Westen. We vermelden deze groepen en organisaties op onze website hier.

Onlangs ontvingen we steunverklaringen van deze Rotterdamse bewonersgroepen en huurdersorganisaties:

  • Werkgroep ‘Wijk voor Iedereen’ van Mooi Mooier Middelland: deze werkgroep houdt zich bezig met de vraag hoe Middelland ook op de lange termijn een plek is waar verschillende mensen kunnen en willen wonen. Lees meer in het programma voor 2019-2024 van Mooi Mooier Middelland.
  • Delfshaven Coöperatie: actieve bewoners uit Delfshaven die bewoners en lokale initiatieven samenbrengen met gemeente en woningcorporaties ten behoeve van de wijkontwikkeling en de wijkbewoners. Hier meer info.
  • Regionale Bewonersraad Woonbron (RBRW): vertegenwoordigt de bewoners van woningcorporatie Woonbron in de regio, voeren overleg met Woonbron en geven wij advies over het verbeteren van het beleid. Hier meer info.
  • Concernparticipatieraad Woonbron (CPRW): deze huurderskoepel van woningcorporatie Woonbron vertegenwoordigt alle bewoners van Woonbron. De CPRW is de officiële gesprekspartner van Woonbron, adviseert over het beleid en praat mee over actuele thema’s. Hier meer info.
  • Huurdersvereniging Vreewijk : zet zich in voor de wijk en de bewoners, in het bijzonder de huurders. De HVV is de officiële gesprekspartner van woningcorporatie Havensteder. Hier meer info.
  • Bewonersorganisatie Vreewijk: behartigt de belangen van álle bewoners in Vreewijk. Hier meer info.

Recht op de stad is blij met de steun: samen staan we sterker voor een beter woonbeleid in Rotterdam.