Bewoners op Zuid worden uitgenodigd om mee te praten over het NPRZ (Nationaal Programma Rotterdam Zuid), een 20-jaar durend programma om achterstanden op Zuid aan te pakken. Dit jaar is het NPRZ halverwege en wordt het programma geëvalueerd. Op 14 mei is er een burgertop waar Zuiderlingen kunnen meepraten (aanmelden is mogelijk vanaf 21 april).

Voorafgaand aan de burgertop worden een aantal gesprekken gevoerd met bewoners. De gesprekken met bewoners en de burgertop bieden bewoners op Zuid de kans om hun stem te laten horen over de manier waarop het NPRZ wordt uitgevoerd en hoe er met bewoners wordt omgegaan. Dit is belangrijk, omdat er in de afgelopen 10 jaar plannen zijn gemaakt zonder de bewoners erbij te betrekken.

Het eerste online gesprek is al geweest. De volgende gesprekken zijn op:

  • 11 april (online),
  • 13 april (Beverwaard, over veiligheid),
  • 19 april (Vreewijk, over wonen),
  • 21 april (online).

Kijk op de NPRZ-website voor meer informatie en hoe je kunt meedoen of aanmelden.

Kritisch over ‘wijken in balans’

Een belangrijke pijler van het NPRZ is ‘wonen’. Recht op de stad is hier heel kritisch over. Een groot deel van de Woonvisie valt op Zuid samen met het NPRZ. Het idee van ‘wijken in balans’ staat centraal in zowel het NPRZ als de Woonvisie. ‘Wijken in balans’ betekent dat in wijken met relatief veel goedkope woningen een deel van de woningen wordt gesloopt of duurder gemaakt. Dit heeft als gevolg dat de meeste oorspronkelijke bewoners gedwongen worden om te verhuizen om plaats te maken voor huishoudens met een hoger inkomen (‘gentrificatie’).

Onder andere in de volgende buurten zijn of worden sloop- en renovatieprojecten uitgevoerd onder de vlag van het NPRZ: Tweebosbuurt, Wielewaal, Zinkerblok, Dahliablok, Mijnkintbuurt, Fazantstraat, Veldstraat en de 2e Carnissestraat.

Recht op de stad is niet tegen gemengde wijken, maar wij vinden dat dit niet ten koste mag gaan van de oorspronkelijke bewoners. Vaak vinden deze grootschalige sloop- en renovatieprojecten plaats zonder goed overleg met de bewoners en kunnen zij niet terugkeren naar de nieuwe woningen. Dit heeft een grote negatieve impact op het leven van bewoners. In meerdere buurten zijn bewoners hiertegen in verzet gekomen. Recht op de stad pleit daarom voor het vastleggen van het recht op zeggenschap in een stedelijk Sociaal Statuut. Ook pleiten we voor menging door nieuwe woningen toe te voegen, in plaats van door het vervangen van een deel van de bewoners.

Daarnaast vindt Recht op de stad dat de doelen van de Woonvisie en het NPRZ herzien moeten worden. In tijden van een wooncrisis en een tekort aan betaalbare woningen zouden er geen betaalbare woningen gesloopt moeten worden. Door de stijgende huizen- en huurprijzen zijn er in Rotterdam al veel minder betaalbare woningen en is het doel van de Woonvisie voor 2030 nu al behaald. De plannen om goedkope woningen te slopen of duurder te maken door renovatie of liberalisering zouden dus van tafel moeten.

Het NPRZ is er voor bewoners en het programma moet dus ook ten goede komen aan de mensen op Zuid.

Lees meer over het voorstel van Recht op de stad in ‘het betere plan voor wonen’.

Lees meer over het NPRZ op hun website, bijvoorbeeld in het Uitvoeringsplan voor 2019-2022.