Het betere plan voor wonen in Rotterdam

Categorie: In het nieuws

Onze reactie op ‘de wijk aan zet’: er is meer nodig voor echte zeggenschap

Wij hebben actief meegedaan aan de stadsgesprekken die de gemeente van 5 februari tot 5 maart voerde met Rotterdammers over ‘de wijk aan zet’. De gemeente wil meer ‘wijkdemocratie’ en dat juichen wij toe. Maar het lijkt erop dat bewoners nog steeds niet vooraf kunnen meepraten en meebeslissen als er ingrijpende plannen voor sloop-nieuwbouw of renovatie in hun buurt zijn. Hiermee zijn Rotterdammers niet geholpen.

Zeggenschap voor bewoners is vastgelegd in de Woningwet en Recht op de stad heeft er in de stadsgesprekken op aangedrongen dat de gemeente de wet in de praktijk brengt. Juist bij besluiten die heel ingrijpend zijn voor bewoners, zoals we zien in onder andere de Tweebosbuurt, de Wielewaal, het Patrimonium’s Hof, de HKT-blokken, Pompenburg en Gerdesia-Midden, heeft het niet kunnen meepraten en meebeslissen geleid tot veel leed, frustratie en onzekerheid onder bewoners.

Dit moet anders, vinden wij. Het is niet voldoende om wijkvertegenwoordiging aan te stellen, zoals de gemeente voorstelt, of dat bewoners mogen adviseren of ‘gele of rode kaarten’ mogen uitdelen voor besluiten, zoals EUR-hoogleraar Arwin van Buuren afgelopen zaterdag in het NRC Handelsblad voorstelde. Het uitgangspunt zou volgens Recht op de stad moeten zijn dat plannen samen met bewoners worden gemaakt. Het gaat tenslotte om hun leefomgeving, dus waarom zouden zij niet vanaf het begin mogen meepraten? Zo wordt onvrede en verzet onder bewoners voorkomen en het draagvlak voor een plan vergroot.

Recht op de stad vindt dat de gemeente veel meer moet doen om zeggenschap voor bewoners mogelijk te maken. Wij zetten het stadsgesprek met het stadsbestuur graag voort, om ervoor te zorgen dat in de toekomst de wijk écht aan zet zal zijn.

Onze reactie verscheen op 18 maart ook op de site van Dagblad010.

Video’s van de aftrap van Recht op de stad

Ron Blom en Wim Wiegmann van geWoon TV maakten voor OPEN Rotterdam een kort videoverslag van de oprichtingsmanifestatie van Recht op de stad in het Afrikaanderpark afgelopen zondag. Ook vlogger Marianne maakte een video.

Interview Recht op de stad in het AD

Vandaag staat een interview met een aantal initiatiefnemers van Recht op de stad in het Algemeen Dagblad.

Slapeloosheid, stress, boosheid. Het leven van Rotterdammers die te horen krijgen dat hun buurt of wijk wat de gemeente betreft wel gesloopt kan worden voor nieuwbouw wordt er niet fijner van. Ze komen in opstand. Waarom moet hun (t)huis weg voor dure, nieuwe huizen?  We kennen het van de Tweebosbuurt, Wielewaal, Gerdesiaweg en Pompenburg. Met het initiatief ‘Recht op de stad’ wordt het verzet tegen het woonbeleid van Rotterdam breder en breder.

De komende twaalf maanden, tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 in ieder geval, heeft Recht op de stad zichzelf de missie opgelegd om iedereen en zeker ook politieke partijen ervan te overtuigen dat het anders en beter kan. ,,Als iedereen voor zijn eigen straat vecht, komen we niet ver’’, weet Eaisaouiyen. ,,Als we die woonvisie willen veranderen moeten we dit zo doen.’’

Bouw- en woonplannen dienen voortaan al vanaf een zo vroeg mogelijk stadium besproken te worden met de buurt of wijk. ,,Bewoners zijn echt wel in staat om om constructief mee te denken. En dan krijg je ook draagvlak. Meer in ieder geval dan wanneer ze het gevoel hebben voor voldongen feiten te worden geplaatst. Of een buurt komt zelf met een plan, denk aan de Wielewaal.’’

Andere belangrijke punten voor het nieuwe initiatief zijn het behouden van de sociale woningvoorraad – onderhoud stevig opvoeren – en ‘de markt’ moet minder gewicht worden toegekend. ,,Nu gaat er te veel ten koste van bewoners. Neem de uitdijende varianten van tijdelijk wonen. Verhuurders verzinnen telkens wat nieuws. Maar als  je elke jaar of elk half jaar een andere huis moet zoeken, is dat ontzettend stressvol. Woonzekerheid moet weer de norm worden.’’

Zondag houdt Recht op de stad om 14.00 uur in het Afrikaanderpark een ‘startmoment’ van de beweging.

Lees het hele artikel hier (pdf) of op de website van het AD.

Pagina 3 van 3

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén