Het betere plan voor wonen in Rotterdam

Categorie: In het nieuws

Op radio Rijnmond: “De stad begint bij de bewoners”

Mede-initiatiefnemer Arie Lengkeek – ook initiatiefnemer van het Rotterdams Woongenootschap – was woensdagochtend bij radio Rijnmond te horen over Recht op de stad:

“Je ziet dat het woonbeleid ertoe leidt dat de stad duurder wordt en woningen in Rotterdam kleiner worden. Als initiatiefnemer kun je in deze stad moeilijker nieuwbouw realiseren. Daar staat dan naast dat er tal van plekken zijn waar mensen uit hun woningen worden gezet, omdat er nieuwbouw moet plaatsvinden. Precies ook weer op de condities voor de markt. Je ziet dat de gemeente Rotterdam vertrouwt op de kracht van de markt, wat voor een deel ook logisch is. Het leidt wel tot een aantal uitwassen, maar ook tot de situatie waarbij je bewoners niet de kans geeft om aan de stad te bouwen. Je zou zeggen dat de stad begint bij de bewoners.

“Wat je ziet is dat er met Recht op de stad nu één actiegroep uit meerdere actiegroepen is ontstaan. Je ziet verschillende mensen en initiatiefnemers in verzet komen. Zij hebben elkaar gevonden en gezegd dat ze de handen ineen moeten slaan. Ze moeten ervoor zorgen dat ze richting de verkiezingen een lobby gaan voeren voor een ander woonbeleid, waarin een aantal punten aangereikt kan worden dat gaat om inclusievere en rechtvaardigere vorm van het woonbeleid.

“Eén van de belangrijkere punten daarbij is dat je ziet dat in de afgelopen periode de wijze waarop het zeggenschap van bewoners is uitgekleed, richting al dit soort processen en de wijze waarop coöperaties en de gemeente ingrepen in de stad doen. We zeggen dat er een bewonersstatuut moet komen. In Amsterdam, Den Haag en Utrecht zijn die er al. De eerste stap is al gezet om dit ook in Rotterdam te organiseren. Laten we dat richting de verkiezingen dat als een lobby doen. Daarna hopen we dat dit wordt opgepakt en serieus wordt uitgebouwd.

Luister bij RTV Rijnmond het hele gesprek terug.

 

Wethouder en raadsleden reageren in NRC op Recht op de stad

Woordvoerders Mustapha Eaisaouiyen en Gwen van Eijk zijn geïnterviewd door het NRC over Recht op de stad. Ook vroeg het NRC wethouder Kurvers, enkele raadsleden en woningcorporaties om een reactie, om te peilen hoe ons initiatief in de stad wordt ontvangen.

De woningcorporaties:

Woningcorporaties Vestia en Havensteder willen graag in gesprek met Recht op de Stad, maar geven nog geen inhoudelijke reflectie. Woordvoerder Eric Smulders van Woonstad wel: „Wij delen hun zorgen als het gaat om een falende woningmarkt. Dat bewoners zich niet gehoord voelen is een groot probleem, het is goed dat dit initiatief stemmen bundelt.”

Het helpt volgens Smulders dat Recht op de Stad het buurtniveau ontstijgt. „Vaak vertaalt onbehagen zich in strijdvaardig activisme, alleen dat maakt een gesprek soms moeilijk. Deze beweging lijkt meer open voor een inhoudelijk debat.”

De raadsleden:

Astrid Kockelkoren van GroenLinks wil de waarden van Recht op de Stad meenemen als „ideeën voor ons verkiezingsprogramma”, zegt ze: „Je maakt een coalitieakkoord voor vier jaar, ondertussen verandert de wereld en groeit de wooncrisis. Ik kan me goed voorstellen dat het nodig is om bij de komende coalitieperiode de woonvisie op punten te herzien.”

„Ik herken me in veel punten van Recht op de Stad”, zegt ook PvdA-fractievoorzitter Co Engberts. „Je ziet aan hun manifest dat ze verstand van zaken hebben, dat maakt het een fijne gesprekspartner.”

D66 staat vooralsnog achter de Woonvisie, die ze in 2016 met Leefbaar Rotterdam en het CDA opstelden. Raadslid Robin de Roon: „De zorgen begrijp ik. We gaan graag in gesprek, maar wij zien druk in alle segmenten, niet alleen in het onderste.”

En wethouder Kurvers:

En de woordvoerder van bouwwethouder Bas Kurvers (VVD) zegt: „We bouwen voor alle Rotterdammers”, zegt ook „Omdat er een groot tekort aan woningen is in het midden en hogere segment vertrekken veel Rotterdammers naar elders.”

Gelukkig mochten we die verkeerde voorstelling van zaken door D66 en de wethouder corrigeren:

Van Eijk benadrukt dat zij óók willen dat voor iedereen gebouwd wordt „Het hoeft alleen niet ten koste te gaan van betaalbare woningen.”

Lees hier het hele artikel in het NRC Handelsblad (verschijnt op papier in de zaterdagbijlage van 3 april).

Duurzame woningnood

Mede-initiatiefnemer Roland Huguenin schreef een brief naar het Algemeen Dagblad naar aanleiding van de bomenkap in de Tweebosbuurt twee week geleden. De AD-redactie redigeerde de tekst, hieronder de tekst zoals die was ingezonden.

En, heren bestuurders Aboutaleb, Kurvers, Straver en Poolman. Bent u vorige week met een voldaan gevoel aan uw weekend begonnen, nadat u bericht had ontvangen over voltooiing van de bomenkap in de Tweebosbuurt?

Bleef u tijdens de avondmaaltijd in de plooi, of dacht u “ach wat”, en vertelde u aan uw partner dat een stel gekkies de bomen hadden versierd met spandoeken waarop kinderlijke leuzen waren gekalkt?

Voelt het goed, dat u de bewoners via een woordvoerder nog eens aan het verstand heeft laten brengen dat de gemeente rechtmatig handelt omdat een meerderheid in de raad heeft besloten dat sloop en bomenkap de enige manier is waarop de vernieuwing van de stad kan worden gerealiseerd?

Stemt het u tevreden, dat u burgers keer op keer laat inspreken, maar geen werkelijke inspraak gunt?

Doet het u genoegen, dat u weer een stapje verder bent met de herverkaveling van bewoners?

U bent bevoorrechte mensen, omdat u op zo’n weldoordachte manier richting geeft aan de toekomst van de stad. U kon weer eens laten blijken dat u hart heeft voor de samenleving in uw stad. De woorden solidariteit en gemeenschapszin liggen immers op uw lippen bestorven.

Wij burgers zouden een diepe buiging voor u moeten maken en beseffen hoe waardevol uw inzet is. Wij beseffen nauwelijks hoe belastend uw taak is. Een taak die u volbrengt uit plichtsbesef en mededogen naar de burgers, terwijl die zelden hun dankbaarheid tonen en altijd klagen of u voor de rechter dagen.

Het gaat u te ver om te zeggen dat burgers ondankbare honden zijn. Maar eens, wanneer u uw memoires schrijft, zult u een boekje open doen over het harde bestaan van een bestuurder, dat u dikwijls werd beschuldigd en belasterd, terwijl u altijd naar eer en geweten heeft gehandeld.

Aan u is pas rust gegund, wanneer u helemaal aan het einde van uw lange dienstbare leven uw pennenvruchten heeft gedeeld en uw blazoen heeft geschoond. Pas dan kan u de zware last van uw schouders laten glijden en opgelucht adem halen. U was het die veelvuldig door het vuur ging, dienend en uzelf nooit ontziend. Dat rechtvaardigt dat u in de slotfase van uw leven de burgers nog eens diep in de ogen kijkt.

Roland Huguenin © 25 maart 2021

Kort geding tegen sloop Tweebosbuurt

Het AD ging gisteren mee met enkele bewoners van de Tweebosbuurt naar het kort geding om sloop van de leegstaande woningen proberen tegen te houden. Drie bewoners mochten aan het eind van de zitting nog iets zeggen. Onder hen An Rook:

Dit is een verschrikkelijk proces. Wij zijn vanaf het begin als bewoners niet serieus genomen door Vestia. We hebben geen enkele invloed gehad op het proces. En dat steekt enorm. Wij willen gewoon heel graag onze buurt, of een stukje van onze buurt, bewaren. Maar de gemeente denkt alleen maar: hoe kunnen we de stad een stukje rijker maken ten koste van de armen. Ik vind het een verschrikkelijk proces. Ik hoop dat ik dit ooit een plekje kan geven, maar ik vrees dat ik dit nog heel lang met me mee zal dragen.

Uitspraak volgt over twee weken, kort voor de datum waarop de sloop zou moeten beginnen.

Lees het hele artikel in het AD hier.

Opiniestuk in Vers Beton

Vandaag verscheen op Vers Beton een opiniestuk van ons: ‘Alle Rotterdammers hebben recht op de stad.’

De initiatiefnemers van Recht op de stad willen politici en beleidsmakers ertoe bewegen een andere koers te gaan varen. “Het komt steeds op hetzelfde neer: bewoners willen niet dat plannen over hun hoofden heen worden gemaakt.”

Lees het artikel op de site van Vers Beton.

Onze reactie op ‘de wijk aan zet’: er is meer nodig voor echte zeggenschap

Wij hebben actief meegedaan aan de stadsgesprekken die de gemeente van 5 februari tot 5 maart voerde met Rotterdammers over ‘de wijk aan zet’. De gemeente wil meer ‘wijkdemocratie’ en dat juichen wij toe. Maar het lijkt erop dat bewoners nog steeds niet vooraf kunnen meepraten en meebeslissen als er ingrijpende plannen voor sloop-nieuwbouw of renovatie in hun buurt zijn. Hiermee zijn Rotterdammers niet geholpen.

Zeggenschap voor bewoners is vastgelegd in de Woningwet en Recht op de stad heeft er in de stadsgesprekken op aangedrongen dat de gemeente de wet in de praktijk brengt. Juist bij besluiten die heel ingrijpend zijn voor bewoners, zoals we zien in onder andere de Tweebosbuurt, de Wielewaal, het Patrimonium’s Hof, de HKT-blokken, Pompenburg en Gerdesia-Midden, heeft het niet kunnen meepraten en meebeslissen geleid tot veel leed, frustratie en onzekerheid onder bewoners.

Dit moet anders, vinden wij. Het is niet voldoende om wijkvertegenwoordiging aan te stellen, zoals de gemeente voorstelt, of dat bewoners mogen adviseren of ‘gele of rode kaarten’ mogen uitdelen voor besluiten, zoals EUR-hoogleraar Arwin van Buuren afgelopen zaterdag in het NRC Handelsblad voorstelde. Het uitgangspunt zou volgens Recht op de stad moeten zijn dat plannen samen met bewoners worden gemaakt. Het gaat tenslotte om hun leefomgeving, dus waarom zouden zij niet vanaf het begin mogen meepraten? Zo wordt onvrede en verzet onder bewoners voorkomen en het draagvlak voor een plan vergroot.

Recht op de stad vindt dat de gemeente veel meer moet doen om zeggenschap voor bewoners mogelijk te maken. Wij zetten het stadsgesprek met het stadsbestuur graag voort, om ervoor te zorgen dat in de toekomst de wijk écht aan zet zal zijn.

Onze reactie verscheen op 18 maart ook op de site van Dagblad010.

Video’s van de aftrap van Recht op de stad

Ron Blom en Wim Wiegmann van geWoon TV maakten voor OPEN Rotterdam een kort videoverslag van de oprichtingsmanifestatie van Recht op de stad in het Afrikaanderpark afgelopen zondag. Ook vlogger Marianne maakte een video.

Interview Recht op de stad in het AD

Vandaag staat een interview met een aantal initiatiefnemers van Recht op de stad in het Algemeen Dagblad.

Slapeloosheid, stress, boosheid. Het leven van Rotterdammers die te horen krijgen dat hun buurt of wijk wat de gemeente betreft wel gesloopt kan worden voor nieuwbouw wordt er niet fijner van. Ze komen in opstand. Waarom moet hun (t)huis weg voor dure, nieuwe huizen?  We kennen het van de Tweebosbuurt, Wielewaal, Gerdesiaweg en Pompenburg. Met het initiatief ‘Recht op de stad’ wordt het verzet tegen het woonbeleid van Rotterdam breder en breder.

De komende twaalf maanden, tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 in ieder geval, heeft Recht op de stad zichzelf de missie opgelegd om iedereen en zeker ook politieke partijen ervan te overtuigen dat het anders en beter kan. ,,Als iedereen voor zijn eigen straat vecht, komen we niet ver’’, weet Eaisaouiyen. ,,Als we die woonvisie willen veranderen moeten we dit zo doen.’’

Bouw- en woonplannen dienen voortaan al vanaf een zo vroeg mogelijk stadium besproken te worden met de buurt of wijk. ,,Bewoners zijn echt wel in staat om om constructief mee te denken. En dan krijg je ook draagvlak. Meer in ieder geval dan wanneer ze het gevoel hebben voor voldongen feiten te worden geplaatst. Of een buurt komt zelf met een plan, denk aan de Wielewaal.’’

Andere belangrijke punten voor het nieuwe initiatief zijn het behouden van de sociale woningvoorraad – onderhoud stevig opvoeren – en ‘de markt’ moet minder gewicht worden toegekend. ,,Nu gaat er te veel ten koste van bewoners. Neem de uitdijende varianten van tijdelijk wonen. Verhuurders verzinnen telkens wat nieuws. Maar als  je elke jaar of elk half jaar een andere huis moet zoeken, is dat ontzettend stressvol. Woonzekerheid moet weer de norm worden.’’

Zondag houdt Recht op de stad om 14.00 uur in het Afrikaanderpark een ‘startmoment’ van de beweging.

Lees het hele artikel hier (pdf) of op de website van het AD.

Pagina 2 van 2

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén