Het betere plan voor wonen in Rotterdam

Categorie: In het nieuws Pagina 2 van 3

Grondbeleid en woonbeleid

D66, Leefbaar Rotterdam, VVD en CDA dienden afgelopen week een motie in die vraagt om de grondprijs voor sociale huurwoningen te verdubbelen. Recht op de stad reageert.

D66 wil de middengroepen in de stad aan betaalbare nieuwe woningen helpen. Nobel en nodig, want Rotterdam moet werken aan een stad voor iedereen. Samen met VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam komt D66 echter met het voorstel de grondprijs van sociale huurwoningen te verdubbelen, om daarmee ‘de nodige woningen in het middensegment te bouwen’.

RODS vraagt zich af wanneer D66 niet alleen in woorden, maar ook in daden het oude woonbeleid achter zich laat.

Als eerste
De grondprijs voor sociale woningen wordt vastgesteld als een normbedrag. Net zoals de huren voor de sociale woningen gereguleerd zijn. De bouwkosten zijn fors gestegen in de afgelopen periode. De middelen van corporaties om te investeren in nieuwbouw en verduurzaming zijn met de verhuurdersheffing beperkt. Als het in de lengte niet is te vinden, moet het in de breedte. De Rotterdamse corporaties zijn unaniem: een hogere grondprijs leidt tot minder sociale woningen. Lees hier de reactie van Woonstad Rotterdam.

Als tweede
Het middensegment dat D66 tussen wal en schip wil opvangen zijn verpleegkundigen, leraren en brandweermannen die een maandelijkse huur tussen €730 en €1000 kunnen opbrengen. De cijfers die De Roon opdist spreken boekdelen. Slechts 16% van de bouwproductie zit in dit segment, 34% van de woningen zijn sociaal en 47% van de gerealiseerde woningen is duurder dan €1000 per maand.
Waarom stagneert de bouw in het middensegment?
Het antwoord is simpel: de commerciële businesscase is sneller rond te krijgen in het hoge segment. Onder druk van de markt heeft de gemeente voor verschillende locaties haar middenhuurprogramma los gelaten ten gunste van duurdere huur. Daardoor blijft de bouwproductie op stoom en maakt de markt z’n rendement. Gevolg is dat de totale woningvoorraad uit balans wordt getrokken.

Als derde
Het voorstel van D66 is concreet in de verhoging van de grondprijs, maar blijft vaag in de wijze waarop die extra middelen kunnen leiden tot meer woningen in het middensegment.
Gaat de gemeente die zelf bouwen? Gaat ze grondprijskorting aan marktpartijen geven, zodat die het overeengekomen bouwprogramma alsnog kunnen realiseren? Het voorstel is in disbalans. Er is eigenlijk maar één direct effect van de voorgestelde verhoging, en dat is duidelijk verwoord door de Rotterdamse corporaties: minder sociale huurwoningen.

Wil D66, en in haar kielzog de andere partijen die zich opwerpen voor het middensegment serieus het verschil maken? Dan is het beleid voor gemeentelijke grond en vastgoed inderdaad een belangrijk instrument. Zorg dat er daarin tussen de commerciële ontwikkeling en de sociale sector ruimte komt voor de realisatie van middenhuur door coöperaties. Onderzoek of gronduitgifte in erfpacht perspectief geeft voor middenhuur die ook op de lange termijn betaalbaar blijft. Houd als gemeente de rug recht, in de onderhandeling met de markt. Maak actief grondbeleid, in plaats van het ene gat te dichten met het andere.

Lees hier de opinie van D66-raadslid Robin de Roon in het AD van 17 juli 2021.

Monumentale Canadese populieren aan de Hilledijk doorbreken de stilte

In het kader van de upgrading van de Tweebosbuurt gaan niet alleen honderden goede sociale huurwoningen tegen de vlakte. Ook circa 32 monumentale bomen aan de voet van de Hilledijk moeten binnenkort het veld te ruimen. De kapvergunning is verleend.

© Foto Joke Schot juni 2021

Op 30 juni jl. werden door Gerben van Dijk (CU/SGP/what’s in the name) ‘kritische vragen’ gesteld tijdens een vergadering van de Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte met betrekking tot het te herziene bestemmingsplan Tweebosbuurt. Bij de ingebrachte stukken waren filmbeelden van mijn hand, die nog eens duidelijk hadden moeten maken dat de Hilledijk een karakteristiek en beeldbepalend stadsgezicht is, dat voorgoed van de kaart dreigt te worden geveegd.

Niemand heeft het college kunnen overtuigen van de cultuurhistorische en sociaal-maatschappelijke waarden van de buurt, de gebouwen, de dijk en de bomen, die samen een sterk ensemble vormen en in het kader van binnenstedelijk erfgoed geen slecht figuur slaan. De gemeente gaat voor winstmaximalisatie en ziet de stad als een verdienmodel waar alle immateriële belangen voor moet wijken.

Wethouder Kurvers gaf aan dat circa zeven bomen behouden kunnen worden, maar dat er nu geen duidelijkheid kan worden gegeven over de verdere groene invulling van Parkstad. In deze heeft Rijkswaterstaat een doorslaggevende stem. Van een fundamenteel en doordacht groenbeleid is totaal geen sprake. Hapsnap heeft de lead.

Zeer terecht is de Tweebosbuurt veelvuldig in het nieuws geweest. In dat opzicht zijn de bomen er bekaaid van af gekomen. Op een mooie zomeravond had ik een goed gesprek met hen. Onderstaande tekst is een bundeling van de onopvallend nuchtere reacties die ik kreeg op mijn vragen over hun welzijn en toekomstverwachting.

“Tja, natuurlijk zijn wij wat beschouwelijk ingestelde types. Wat had je anders verwacht? Als geen ander kennen wij de kwinkslagen van het bestaan. Wij staan hier diepgeworteld en voelden ons altijd gewaardeerd. In al die jaren is ons niets bespaard gebleven, daar niet van, maar tot voor kort hoorde je ons nooit klagen.

Kijk, het is erg simpel. Op een bepaald moment in je leven krijg je voldoende hoogte en begin je een beetje in te zien hoe alles werkt. Mentaal neem je afstand van de lafhartige honden die altijd maar weer tegen je stam staan aan te zeiken. Bovendien vinden wij dat ook een kwestie van goede opvoeding en een stukje innerlijke beschaving.

Ook hordes voetbalfans uit alle uithoeken van Zuid en de rest van de wereld, lieten ons achter in hun overvloedige zog.

Dat haalt het niet bij de nattigheid die wij nu voelen. Volledig in de zeik staan gaat toch wel wat verder dan je voeten.

Het is erg makkelijk om hoog op te geven van jezelf, zo in de trant van ‘Bomen Make It Happen’. Dat doen wij dan ook niet. Dat ze klaarstaan om ons binnenkort met grote kettingzagen in mootjes te komen hakken… So be it.

Wat ons wel diep raakt, is de diepgewortelde visieloosheid in Rotterdam. Veel mensen hier, weten niet eens wat een boom is. ‘Wat is dat nou?’ hoor je dat domme volk dan zeggen. Ook bestuurders hè. Zelfs als ze lid zijn van Groen Links. Laat ons niet lachen. Woe-há-há-há-há.
Vingers ‘crossed’ en in de oren als bomen eenmaal lachen. Gelukkig zijn alle ramen en deuren op de Hilledijk beplaat en ontstond er geen noemenswaardige glasschade.

Win-win ligt in Rotterdam op het kerkhof. Dat kan een kind nog zien. Het is dus wel verdomd jammer dat uitgerekend wij dat moeten constateren.

Eerlijk is eerlijk, bomen zijn te groot (wij dan hè) om plaats te nemen op de publieke tribune in de raadszaal. Maar wij hebben wel recht van spreken. Veel meer dan waar jullie mensen ooit benul van zult kunnen hebben. In ons geval had inspraak best wat meer maatwerk mogen zijn.

Mensen, zondermeer stellen wij bomen het op prijs dat jullie regelmatig voorbij komen. Dat schept een band. Maar niet voor het leven, blijkbaar. Het ruizen van de wind door onze kruinen, het zuiveren van grote hoeveelheden gore verkeersuitstoot en wat dies meer zij. Het op peil houden van grondwater. Het opnemen van warmte en het koel houden van onze omgeving. Beschutting voor vogels en insecten. Voor ons is dat logica van het zuiverste water.

En dat wij op onze leeftijd best nog gezien mogen worden, ahum, is natuurlijk bijzaak.

Goed, wij berusten en we zien het wel hoe het is om in onze nieuwe levensfase dienst te mogen gaan doen als 500.000 authentieke ‘kaasplankje-van-gegarandeerd-echt-Rotterdams-hout’.

Wie wil er nog een blokje?

Op 8 juli wordt in de raad het besluit genomen over de planwijziging met betrekking tot het deel van de Hilledijk tussen de Martinus Steijnstraat en de Putselaan.

© Roland Huguenin juni 2021

© Foto Joke Schot juni 2021

 

Interview VN-Rapporteur: ‘Sloop moet nu stoppen”

In het AD verscheen zojuist een interview met de VN-Speciale Rapporteur voor huisvesting, Balakrishnan Rajagopal. Twee van de vijf Rapporteurs die de VN-brief over het Rotterdams woonbeleid schreven reageerden op vrijdag op Twitter al dat de reactie van wethouder Kurvers ongepast was. De Speciale Rapporteur voor armoede tweette:

It is disturbing that, while the Rotterdam authorities state they are willing to enter into a “dialogue” with the UN, they seem to want to rush the project undisturbed. Moving on the basis of a fait accompli is not entering into a dialogue in good faith.

Enkele fragmenten uit het interview met de Speciale Rapporteur voor adequate huisvesting:

De VN-rapporteur die oordeelde dat Rotterdam de mensenrechten schendt, wil dat de stad zijn woonbeleid zo snel mogelijk aanpast, en direct stopt met de sloop van de Tweebosbuurt, die deze maandag zou beginnen. ‘Ik maak me grote zorgen over de manier waarop met deze mensen wordt omgegaan.’

Waarom spreekt u in het geval van de Tweebosbuurt over schending van mensenrechten?

,,Bewoners van de Tweebosbuurt werden voor een voldongen feit gesteld, er was geen tijdige informatie en geen goed plan om hen aan een nieuwe geschikte woning te helpen. Hun uitzetting werd gepresenteerd als de enige mogelijkheid, ook toen er rechtszaken liepen en zelfs gewonnen werden door bewoners. Dat zijn echt duidelijke schendingen van het mensenrecht op huisvesting.”

De verantwoordelijke wethouder ziet geen aanleiding te zien om de sloop van de Tweebosbuurt te stoppen. Die begint deze maandag. Vindt u dat de sloop moet worden stopgezet?

,,Ik neem waar dat in Rotterdam sprake is van een aanhoudende schending van een reeks mensenrechten. En gezien dat feit moeten de uitzettingen en de sloop stoppen, tot er een beter plan ligt dat wél in lijn is met mensenrechten. We hebben een vergelijkbaar geval op de Bahama’s, daar zijn alle uitzettingen stopgezet om met mij na te denken over hoe het beter kan. Ik maak me grote zorgen over de manier waarop met deze mensen wordt omgegaan.”

Lees het hele artikel hier.

Recht op de stad roept het College B&W op om alle lopende herstructureringsprojecten stop te zetten en nu eerst het woonbeleid te herzien en zeggenschap voor bewoners goed te regelen.

Beeldverslag ‘Wake up Rotterdam: wonen voor iedereen’

Wake up Rotterdam! Op maandag 19 april waren we de hele dag in de Tweebosbuurt om de bewoners te steunen en om te protesteren tegen het Rotterdamse woonbeleid. Met deze actie hopen we dat ook andere Rotterdammers wakker worden en beseffen: dit woonbeleid gaat nog veel meer mensen raken. Het moet en kan beter.

Veel dank aan iedereen die maandag naar de Tweebosbuurt kwam!

We waren om 6 uur bij het ontwaken van de dag aanwezig voor een eerbetoon aan de Tweebosbuurt en haar bewoners. In de De la Reystraat projecteerden we op een muur portretten van bewoners (Menno Janssen) en van de buurt (Joke Schot) en de verbeelding van een mogelijke toekomst voor de Tweebosbuurt.Terwijl we de spandoeken ophingen, begonnen werklui met de voorbereiding van de sloop van de woningen aan de De la Reystraat. Hart van Nederland was er ook vroeg bij en deed verslag van de eerste Rotterdammer die een bloemetje voor de bewoners langs bracht.In de loop van de ochtend en middag kwamen meer mensen langs om een bloemetje of boodschap achter te laten voor bewoners. Eind van de ochtend speelde firma Ongeregeld een lunchconcert.
Aan de bouwhekken hingen banners van het project Rotterdam. Is It Happening?

Eind van de middag droeg Tweebosser Ahmed Abdillahi zijn Vers Beton-column voor, “Het is tijd voor verontwaardiging.” Mensen die langskwamen schreven boodschappen voor bewoners op briefjes, die we bevestigden aan de bouwhekken.

Dichter/kunstenaar Gilbert van Drunen (Koffie & Ambacht, Carnisse) droeg uit eigen werk voor:

een netwerker roert zich
in de showbizz
van m’n achterstandswijk
op zoek
naar winbare sympathie
om zo grip te krijgen
op een commercieel potentieel
zoals Hollywood zich
indertijd bewoog
met tussenbeelden
te snel voor
een eerste indruk
maar
effectief genoeg
om frisdrank-omzet
in de pauze
op te krikken
dat werd
als onwenselijke inbreuk
op ons bewustzijn
verboden
wat ik met
inzetbare meningen on demand
hier op Rotterdam Zuid
nog niet zo snel
zie gebeuren

Lennart Wildeboer droeg zijn gedicht ‘Harteloze stad’, dat hij speciaal voor de Tweebossers schreef, voor:


In de avond liep een stoet mensen een ronde door de buurt. Klaas Hekman bracht een hommage aan mevrouw Pelger.

Performancekunstenaar John Giskes deed een act als Don Quichot die de strijd aanbindt met het kwaad uit de stad, begeleid door saxofonist Dick Ronteltap (beeld volgt).

Bij het vallen van de avond toonde kunstenaar/onderzoeker Carlijn Kingma haar werk ‘De Babylonische Toren van de Moderniteit’. Het werk kwam tot stand in samenwerking met Stad in de Maak. Je kunt het verhaal bij het werk hier bekijken.


We projecteerden nogmaals, nu met publiek erbij, de foto’s van de bewoners en van de buurt, en de verbeelding van een mogelijke toekomst voor de Tweebosbuurt door Red Vooroorlogs Tweebos. In de video onder zie je steeds een straatbeeld in huidige staat, gevolgd door een straatbeeld zoals het eruit zou kunnen zien na renovatie.

We sluiten af met een geWOONvlog door Wim Wiegmann voor Wijk TV.


Wake up Rotterdam werd georganiseerd door bewoners van de Tweebosbuurt, Recht op de stad, Cultural Workers Unite, Bond Precaire Woonvormen Rotterdam en Rotterdam voor 14.

‘Wake up Rotterdam: wonen voor iedereen’ in het nieuws:

RTV Rijnmond, Van vroeg tot laat protesten als laatste eerbetoon aan de Tweebosbuurt bij de start van de sloop

NOS, Sloop huizen Rotterdam na jaren protest: ‘Alsof een stuk uit mijn hart wordt gesneden’

OPEN Rotterdam, Veel protest op eerste sloopdag huurwoningen Tweebosbuurt: “Stukje van mijn hart wordt afgesneden”

Hart van Nederland, Sloop Tweebosbuurt begonnen (tv/video)

PowNed, Volksbuurt 010 moet wijken voor rijken (video)

Algemeen Dagblad/RD, Bewoners Tweebosbuurt protesteren en houden minuut stilte: ‘Ik blijf knokken voor mijn woning’ (video)

NU.nl, Bewoners Tweebosbuurt protesteren tegen Rotterdams woonbeleid

Trouw, Rotterdamse Tweebosbuurt kwaad over sloop: ‘Arbeiders worden weggedrukt door mensen van buiten de stad’

Telegraaf, Verdriet om sloop van Tweebosbuurt (pdf hier)

NRC, Slopen onder protest

Mede-initiatiefnemers Mustapha Eaisaouiyen en Gwen van Eijk publiceerden op maandag op opiniewebsite Joop.nl het artikel Sociale huurders hebben ook recht op huisvesting

Op radio Rijnmond: “De stad begint bij de bewoners”

Mede-initiatiefnemer Arie Lengkeek – ook initiatiefnemer van het Rotterdams Woongenootschap – was woensdagochtend bij radio Rijnmond te horen over Recht op de stad:

“Je ziet dat het woonbeleid ertoe leidt dat de stad duurder wordt en woningen in Rotterdam kleiner worden. Als initiatiefnemer kun je in deze stad moeilijker nieuwbouw realiseren. Daar staat dan naast dat er tal van plekken zijn waar mensen uit hun woningen worden gezet, omdat er nieuwbouw moet plaatsvinden. Precies ook weer op de condities voor de markt. Je ziet dat de gemeente Rotterdam vertrouwt op de kracht van de markt, wat voor een deel ook logisch is. Het leidt wel tot een aantal uitwassen, maar ook tot de situatie waarbij je bewoners niet de kans geeft om aan de stad te bouwen. Je zou zeggen dat de stad begint bij de bewoners.

“Wat je ziet is dat er met Recht op de stad nu één actiegroep uit meerdere actiegroepen is ontstaan. Je ziet verschillende mensen en initiatiefnemers in verzet komen. Zij hebben elkaar gevonden en gezegd dat ze de handen ineen moeten slaan. Ze moeten ervoor zorgen dat ze richting de verkiezingen een lobby gaan voeren voor een ander woonbeleid, waarin een aantal punten aangereikt kan worden dat gaat om inclusievere en rechtvaardigere vorm van het woonbeleid.

“Eén van de belangrijkere punten daarbij is dat je ziet dat in de afgelopen periode de wijze waarop het zeggenschap van bewoners is uitgekleed, richting al dit soort processen en de wijze waarop coöperaties en de gemeente ingrepen in de stad doen. We zeggen dat er een bewonersstatuut moet komen. In Amsterdam, Den Haag en Utrecht zijn die er al. De eerste stap is al gezet om dit ook in Rotterdam te organiseren. Laten we dat richting de verkiezingen dat als een lobby doen. Daarna hopen we dat dit wordt opgepakt en serieus wordt uitgebouwd.

Luister bij RTV Rijnmond het hele gesprek terug.

 

Wethouder en raadsleden reageren in NRC op Recht op de stad

Woordvoerders Mustapha Eaisaouiyen en Gwen van Eijk zijn geïnterviewd door het NRC over Recht op de stad. Ook vroeg het NRC wethouder Kurvers, enkele raadsleden en woningcorporaties om een reactie, om te peilen hoe ons initiatief in de stad wordt ontvangen.

De woningcorporaties:

Woningcorporaties Vestia en Havensteder willen graag in gesprek met Recht op de Stad, maar geven nog geen inhoudelijke reflectie. Woordvoerder Eric Smulders van Woonstad wel: „Wij delen hun zorgen als het gaat om een falende woningmarkt. Dat bewoners zich niet gehoord voelen is een groot probleem, het is goed dat dit initiatief stemmen bundelt.”

Het helpt volgens Smulders dat Recht op de Stad het buurtniveau ontstijgt. „Vaak vertaalt onbehagen zich in strijdvaardig activisme, alleen dat maakt een gesprek soms moeilijk. Deze beweging lijkt meer open voor een inhoudelijk debat.”

De raadsleden:

Astrid Kockelkoren van GroenLinks wil de waarden van Recht op de Stad meenemen als „ideeën voor ons verkiezingsprogramma”, zegt ze: „Je maakt een coalitieakkoord voor vier jaar, ondertussen verandert de wereld en groeit de wooncrisis. Ik kan me goed voorstellen dat het nodig is om bij de komende coalitieperiode de woonvisie op punten te herzien.”

„Ik herken me in veel punten van Recht op de Stad”, zegt ook PvdA-fractievoorzitter Co Engberts. „Je ziet aan hun manifest dat ze verstand van zaken hebben, dat maakt het een fijne gesprekspartner.”

D66 staat vooralsnog achter de Woonvisie, die ze in 2016 met Leefbaar Rotterdam en het CDA opstelden. Raadslid Robin de Roon: „De zorgen begrijp ik. We gaan graag in gesprek, maar wij zien druk in alle segmenten, niet alleen in het onderste.”

En wethouder Kurvers:

En de woordvoerder van bouwwethouder Bas Kurvers (VVD) zegt: „We bouwen voor alle Rotterdammers”, zegt ook „Omdat er een groot tekort aan woningen is in het midden en hogere segment vertrekken veel Rotterdammers naar elders.”

Gelukkig mochten we die verkeerde voorstelling van zaken door D66 en de wethouder corrigeren:

Van Eijk benadrukt dat zij óók willen dat voor iedereen gebouwd wordt „Het hoeft alleen niet ten koste te gaan van betaalbare woningen.”

Lees hier het hele artikel in het NRC Handelsblad (verschijnt op papier in de zaterdagbijlage van 3 april).

Duurzame woningnood

Mede-initiatiefnemer Roland Huguenin schreef een brief naar het Algemeen Dagblad naar aanleiding van de bomenkap in de Tweebosbuurt twee week geleden. De AD-redactie redigeerde de tekst, hieronder de tekst zoals die was ingezonden.

En, heren bestuurders Aboutaleb, Kurvers, Straver en Poolman. Bent u vorige week met een voldaan gevoel aan uw weekend begonnen, nadat u bericht had ontvangen over voltooiing van de bomenkap in de Tweebosbuurt?

Bleef u tijdens de avondmaaltijd in de plooi, of dacht u “ach wat”, en vertelde u aan uw partner dat een stel gekkies de bomen hadden versierd met spandoeken waarop kinderlijke leuzen waren gekalkt?

Voelt het goed, dat u de bewoners via een woordvoerder nog eens aan het verstand heeft laten brengen dat de gemeente rechtmatig handelt omdat een meerderheid in de raad heeft besloten dat sloop en bomenkap de enige manier is waarop de vernieuwing van de stad kan worden gerealiseerd?

Stemt het u tevreden, dat u burgers keer op keer laat inspreken, maar geen werkelijke inspraak gunt?

Doet het u genoegen, dat u weer een stapje verder bent met de herverkaveling van bewoners?

U bent bevoorrechte mensen, omdat u op zo’n weldoordachte manier richting geeft aan de toekomst van de stad. U kon weer eens laten blijken dat u hart heeft voor de samenleving in uw stad. De woorden solidariteit en gemeenschapszin liggen immers op uw lippen bestorven.

Wij burgers zouden een diepe buiging voor u moeten maken en beseffen hoe waardevol uw inzet is. Wij beseffen nauwelijks hoe belastend uw taak is. Een taak die u volbrengt uit plichtsbesef en mededogen naar de burgers, terwijl die zelden hun dankbaarheid tonen en altijd klagen of u voor de rechter dagen.

Het gaat u te ver om te zeggen dat burgers ondankbare honden zijn. Maar eens, wanneer u uw memoires schrijft, zult u een boekje open doen over het harde bestaan van een bestuurder, dat u dikwijls werd beschuldigd en belasterd, terwijl u altijd naar eer en geweten heeft gehandeld.

Aan u is pas rust gegund, wanneer u helemaal aan het einde van uw lange dienstbare leven uw pennenvruchten heeft gedeeld en uw blazoen heeft geschoond. Pas dan kan u de zware last van uw schouders laten glijden en opgelucht adem halen. U was het die veelvuldig door het vuur ging, dienend en uzelf nooit ontziend. Dat rechtvaardigt dat u in de slotfase van uw leven de burgers nog eens diep in de ogen kijkt.

Roland Huguenin © 25 maart 2021

Kort geding tegen sloop Tweebosbuurt

Het AD ging gisteren mee met enkele bewoners van de Tweebosbuurt naar het kort geding om sloop van de leegstaande woningen proberen tegen te houden. Drie bewoners mochten aan het eind van de zitting nog iets zeggen. Onder hen An Rook:

Dit is een verschrikkelijk proces. Wij zijn vanaf het begin als bewoners niet serieus genomen door Vestia. We hebben geen enkele invloed gehad op het proces. En dat steekt enorm. Wij willen gewoon heel graag onze buurt, of een stukje van onze buurt, bewaren. Maar de gemeente denkt alleen maar: hoe kunnen we de stad een stukje rijker maken ten koste van de armen. Ik vind het een verschrikkelijk proces. Ik hoop dat ik dit ooit een plekje kan geven, maar ik vrees dat ik dit nog heel lang met me mee zal dragen.

Uitspraak volgt over twee weken, kort voor de datum waarop de sloop zou moeten beginnen.

Lees het hele artikel in het AD hier.

Opiniestuk in Vers Beton

Vandaag verscheen op Vers Beton een opiniestuk van ons: ‘Alle Rotterdammers hebben recht op de stad.’

De initiatiefnemers van Recht op de stad willen politici en beleidsmakers ertoe bewegen een andere koers te gaan varen. “Het komt steeds op hetzelfde neer: bewoners willen niet dat plannen over hun hoofden heen worden gemaakt.”

Lees het artikel op de site van Vers Beton.

Onze reactie op ‘de wijk aan zet’: er is meer nodig voor echte zeggenschap

Wij hebben actief meegedaan aan de stadsgesprekken die de gemeente van 5 februari tot 5 maart voerde met Rotterdammers over ‘de wijk aan zet’. De gemeente wil meer ‘wijkdemocratie’ en dat juichen wij toe. Maar het lijkt erop dat bewoners nog steeds niet vooraf kunnen meepraten en meebeslissen als er ingrijpende plannen voor sloop-nieuwbouw of renovatie in hun buurt zijn. Hiermee zijn Rotterdammers niet geholpen.

Zeggenschap voor bewoners is vastgelegd in de Woningwet en Recht op de stad heeft er in de stadsgesprekken op aangedrongen dat de gemeente de wet in de praktijk brengt. Juist bij besluiten die heel ingrijpend zijn voor bewoners, zoals we zien in onder andere de Tweebosbuurt, de Wielewaal, het Patrimonium’s Hof, de HKT-blokken, Pompenburg en Gerdesia-Midden, heeft het niet kunnen meepraten en meebeslissen geleid tot veel leed, frustratie en onzekerheid onder bewoners.

Dit moet anders, vinden wij. Het is niet voldoende om wijkvertegenwoordiging aan te stellen, zoals de gemeente voorstelt, of dat bewoners mogen adviseren of ‘gele of rode kaarten’ mogen uitdelen voor besluiten, zoals EUR-hoogleraar Arwin van Buuren afgelopen zaterdag in het NRC Handelsblad voorstelde. Het uitgangspunt zou volgens Recht op de stad moeten zijn dat plannen samen met bewoners worden gemaakt. Het gaat tenslotte om hun leefomgeving, dus waarom zouden zij niet vanaf het begin mogen meepraten? Zo wordt onvrede en verzet onder bewoners voorkomen en het draagvlak voor een plan vergroot.

Recht op de stad vindt dat de gemeente veel meer moet doen om zeggenschap voor bewoners mogelijk te maken. Wij zetten het stadsgesprek met het stadsbestuur graag voort, om ervoor te zorgen dat in de toekomst de wijk écht aan zet zal zijn.

Onze reactie verscheen op 18 maart ook op de site van Dagblad010.

Pagina 2 van 3

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén