In aanloop naar de verkiezingen 2022 programmeert Recht op de stad zeven publieke avonden waarop we een woonkwestie publiek doordenken. Het zijn avonden van de lange adem: onderwerpen die al veel langer spelen, en die voorlopig ook nog wel een tijdje zullen spelen.

De doordenkavonden zijn gericht op inzicht en kennis. We onderzoeken de feiten. Analyseren de verschillende posities van betrokken partijen. Bespreken strategieën die een socialer en rechtvaardiger woonbeleid dichterbij brengen. De avonden zijn geen arena voor politiek debat, maar de inhoud ervan zal zeker het politieke debat voeden en richten.

Agenda

Recht op de Grond: onze grond als handelswaar
25 oktober, Leeszaal West

Wijken in Balans: een beleidsfabeltje
15 november, Leeszaal West

Huizencrisis of wooncrisis: te weinig woningen of teveel geld?
6 december, Gemaal op Zuid

Slopen of renoveren: een duurzame reden?
10 januari, Gemaal op Zuid

Good Corp / Bad Corp: de maatschappelijke taak van corporaties
31 januari, Leeszaal West

Het kan anders! Bouwen voor mensen, niet voor winst
21 februari, Leeszaal West

Als praten niet helpt: kraken, staken en ander verzet
14 maart, Gemaal op Zuid

Houd voor meer informatie over het programma de website in de gaten en/of schrijf je in voor de nieuwsbrief van Recht op de stad.

7 maandagen van 20:00 – 22:00 (deur open vanaf 19:30).

Entree is gratis. Aanmelden [email protected].

Locaties: Leeszaal West (Rijnhoutplein 3, Rotterdam) en Gemaal op Zuid, (Pretorialaan 141, Rotterdam). Redactie en samenstelling: Recht op de stad, met dank aan AIR.

Poster Recht op de Stad doordenkavonden